Základné údaje

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR 12,520000 22 387 186,61 37 031,78 37 031,78 13,092164 12,520000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 138,810000 529 294 988,00 84 891 870,79 84 891 870,79 145,750500 138,810000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 134,770000 84 956 104,41 17 567 311,28 17 567 311,28 141,508500 134,770000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 12,070000 22 387 186,61 79 078,01 79 078,01 12,432100 12,070000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,740000 22 387 186,61 0,00 0,00 6,942200 6,740000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 10,350000 22 387 186,61 0,00 0,00 10,660500 10,350000
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA EUR 173,760000 233 521 995,20 2 508,92 2 508,92 182,448000 173,760000
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA EUR 164,280000 233 521 995,20 0,00 0,00 172,494000 164,280000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 182,660000 28 239 834,42 26 630,00 26 630,00 191,793000 182,660000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR