Základné údaje

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
I-AM GreenStars Absolute Return EUR 11,460000 20 923 971,90 38 257,47 38 257,47 11,983722 11,460000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 122,070000 467 006 558,20 73 102 465,82 73 102 465,82 128,173500 122,070000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 126,080000 80 968 081,59 16 143 386,84 16 143 386,84 132,384000 126,080000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 11,040000 20 923 971,90 70 266,83 70 266,83 11,371200 11,040000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,360000 20 923 971,90 0,00 0,00 6,550800 6,360000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 9,430000 20 923 971,90 0,00 0,00 9,712900 9,430000
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTA EUR 146,990000 197 698 578,70 1 979,37 1 979,37 154,339500 146,990000
I-AM GreenStars Opportunities (I) VTA EUR 138,180000 197 698 578,70 0,00 0,00 145,089000 138,180000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 156,090000 28 966 170,16 17 018,49 17 018,49 163,894500 156,090000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR