Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
UNIQA EUR Konto 0,3035 438 552,00 1 015 957,00 438 552,00 1 015 957,00 577 405,00 54 059,00 2 149 276,00 5 004 767,00 4 501 896,00 9 964 716,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,8359 12 939,00 21 070,00 12 939,00 21 070,00 8 131,00 12 913,00 -137 568,00 -246 806,00 -268 042,00 -413 160,00
UNIQA CEE Akciový fond 10,9602 84 923,00 28 907,00 84 923,00 28 907,00 -56 016,00 -85 775,00 -1 021 000,00 -1 517 324,00 -1 576 674,00 -578 341,00
UNIQA Realitní fond 12,7955 18 382,00 13 584,00 18 382,00 13 584,00 -4 798,00 -3 032,00 -246 576,00 -456 980,00 -490 089,00 -1 033 857,00
UNIQA Selection Global Equity 9,3830 122 953,00 31 600,00 122 953,00 31 600,00 -91 353,00 -94 005,00 -1 383 856,00 -2 303 347,00 -2 461 385,00 21 518 446,00
UNIQA Selection Emerging Equity 11,2385 46 214,00 42 772,00 46 214,00 42 772,00 -3 442,00 21 686,00 -122 274,00 -171 821,00 -253 277,00 91 826,00
UNIQA Selection Opportunities 6,2692 62 174,00 31 771,00 62 174,00 31 771,00 -30 403,00 -46 640,00 -264 723,00 -521 678,00 -576 778,00 1 498 919,00
UNIQA Eurobond 1,9716 50,00 179,00 50,00 179,00 129,00 113,00 944 196,00 1 103 971,00 1 117 953,00 2 524 866,00
UNIQA Small Cap Portfolio 12,5267 51 089,00 40 153,00 51 089,00 40 153,00 -10 936,00 -21 111,00 55 652,00 20 875,00 -33 115,00 252 245,00
UNIQA Future Trends 12,1504 341,00 707,00 341,00 707,00 366,00 13 452,00 82 947,00 113 831,00 109 129,00 174 594,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )