Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
UNIQA EUR Konto 0,4074 1 085 283,00 948 227,00 1 085 283,00 948 227,00 -137 056,00 699 669,00 2 580 932,00 5 203 027,00 10 295 139,00 10 561 569,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,8279 6 622,00 18 330,00 6 622,00 18 330,00 11 708,00 26 991,00 53 458,00 -75 512,00 -180 114,00 -320 572,00
UNIQA CEE Akciový fond 13,1427 22 306,00 45 093,00 22 306,00 45 093,00 22 787,00 -300 405,00 1 440 986,00 1 059 383,00 620 474,00 553 336,00
UNIQA Realitní fond 14,9849 9 432,00 22 351,00 9 432,00 22 351,00 12 919,00 -186 716,00 -249 981,00 -460 584,00 -797 709,00 -892 628,00
UNIQA Selection Global Equity 10,4555 39 160,00 159 978,00 39 160,00 159 978,00 120 818,00 3 960 247,00 4 065 169,00 24 657 367,00 28 354 359,00 28 183 465,00
UNIQA Selection Emerging Equity 11,8088 13 491,00 69 763,00 13 491,00 69 763,00 56 272,00 359 160,00 423 386,00 348 885,00 305 941,00 249 324,00
UNIQA Selection Opportunities 6,4077 22 085,00 66 594,00 22 085,00 66 594,00 44 509,00 -69 556,00 1 994 326,00 2 033 694,00 2 084 881,00 1 954 026,00
UNIQA Eurobond 1,7067 115,00 159,00 115,00 159,00 44,00 222,00 1 372 693,00 1 562 087,00 1 666 143,00 1 864 979,00
UNIQA Small Cap Portfolio 14,2888 20 530,00 75 887,00 20 530,00 75 887,00 55 357,00 45 028,00 267 437,00 351 522,00 685 969,00 734 793,00
UNIQA Future Trends 0,00 3 869,00 0,00 3 869,00 3 869,00 10 104,00 24 540,00 66 308,00 77 269,00 77 269,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )