Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,045326 41 838 504,00 41 811 958,00 41 811 958,00 0,045326 0,045326
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,051173 34 117 487,00 10 676 487,00 10 676 487,00 0,051173 0,049637
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,050876 137 834 033,00 43 066 788,00 43 066 788,00 0,050876 0,048333
UNIQA Realitní fond EUR 0,050387 60 419 573,00 23 938 134,00 23 938 134,00 0,050387 0,048371
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,096901 259 225 891,00 107 376 901,00 107 376 901,00 0,096901 0,092056
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,045448 80 668 467,00 31 977 217,00 31 977 217,00 0,045448 0,043176
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,050900 63 486 840,00 22 536 360,00 22 536 360,00 0,050900 0,048355
UNIQA Eurobond EUR 0,029684 3 445 454,00 3 444 746,00 3 444 746,00 0,029684 0,028794
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,055140 31 770 381,00 14 190 820,00 14 190 820,00 0,057125 0,055140
UNIQA Future Trends EUR 0,038002 3 810 453,00 380 843,00 380 843,00 0,039902 0,036102
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR