Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,044766 43 044 152,00 43 013 389,00 43 013 389,00 0,044766 0,044766
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,049449 31 851 345,00 10 634 471,00 10 634 471,00 0,049449 0,047966
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,044113 120 346 309,00 36 381 566,00 36 381 566,00 0,044113 0,041907
UNIQA Realitní fond EUR 0,044610 55 193 418,00 21 690 828,00 21 690 828,00 0,044610 0,042825
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,086352 231 448 052,00 93 408 939,00 93 408 939,00 0,086352 0,082034
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,043422 76 787 051,00 30 316 504,00 30 316 504,00 0,043422 0,041251
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,048365 60 178 760,00 19 840 134,00 19 840 134,00 0,048365 0,045947
UNIQA Eurobond EUR 0,028936 1 899 460,00 1 899 255,00 1 899 255,00 0,028936 0,028068
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,050727 29 054 549,00 13 165 605,00 13 165 605,00 0,052553 0,050727
UNIQA Future Trends EUR 0,034166 3 337 440,00 295 313,00 295 313,00 0,035874 0,032458
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR