Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 2,1014 308 707,44 2 776 393,56 308 707,44 2 776 393,56 2 467 686,12 11 153 744,48 27 232 976,09 47 398 299,06 21 980 731,82 75 578 345,71
EAM SK Euro Plus Fond 0,7994 193 171,97 1 593 315,72 193 171,97 1 593 315,72 1 400 143,75 6 115 507,84 15 193 419,12 29 036 901,66 12 469 740,53 41 510 924,31
EAM SK Aktívne portfólio 3,8190 1 870 116,70 414 923,35 1 870 116,70 414 923,35 -1 455 193,35 -4 613 402,89 -10 865 941,72 -21 859 616,43 -9 401 921,47 -35 527 683,63
ERSTE BOND DANUBIA 5,3072 0,00 536,88 0,00 536,88 536,88 536,88 125 469,28 158 360,35 63 146,49 239 137,12
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 13,1756 6 229,23 0,00 6 229,23 0,00 -6 229,23 27 384,37 19 701,35 765,29 16 844,26 55 103,90
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 13,4706 4 648,98 0,00 4 648,98 0,00 -4 648,98 -13 099,42 61 141,27 131 702,04 84 970,80 287 159,71
EAM SK Fond budúcnosti 9,4254 531 347,03 483 442,81 531 347,03 483 442,81 -47 904,22 249 295,07 1 102 922,90 4 123 845,32 17 946,70 11 338 697,00
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY 21,5699 30 013,38 135 179,86 30 013,38 135 179,86 105 166,48 71 827,00 41 990,70 -4 999,70 62 240,90 220 286,14
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,6281 0,00 3 718,60 0,00 3 718,60 3 718,60 5 014,85 47 058,49 155 032,32 20 772,98 8 601 814,02
ERSTE RESERVE EURO PLUS 1,0050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,33
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,8936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,32 284,03 284,03 284,03 284,03
ERSTE BOND EURO CORPORATE 4,1495 10 944,96 5 960,36 10 944,96 5 960,36 -4 984,60 -16 724,75 -16 724,75 -103 332,54 -16 724,75 -191 193,83
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 7,1579 5 191,96 0,00 5 191,96 0,00 -5 191,96 -41 198,62 -4 717 696,37 -4 751 713,36 -4 206 005,35 -6 967 510,58
ERSTE BOND DOLLAR 6,5208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 522,59 -7 809 637,15 25 089,26 -19 320 007,30
ERSTE STOCK GLOBAL 10,2057 7 383,07 193,82 7 383,07 193,82 -7 189,25 -49 953,84 -1 193 843,73 -603 146,88 -1 182 046,16 1 395 358,38
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 12,1035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898,21 11 411,50 5 331,31 10 125,25 12 528,29
ERSTE STOCK ISTANBUL 27,6726 20 117,68 0,00 20 117,68 0,00 -20 117,68 -78 201,76 -77 438,25 -209 006,57 -77 086,92 -293 389,50
ERSTE STOCK EM GLOBAL 11,6549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 139,86 -1 382,61 -23 757,16 6 903,29 -1 537 538,17
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 13,8132 5 018 666,06 3 373 162,35 5 018 666,06 3 373 162,35 -1 645 503,71 2 111 695,45 11 154 161,53 39 876 550,05 3 866 184,72 83 081 392,53
EAM SK Svetové akcie 8,6683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799 999,99 2 199 999,99 5 809 999,96 799 999,99 13 719 999,92
EAM SK Privátny P11 2,1883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG MIX Klasik 3,9258 287 598,90 3 689,57 287 598,90 3 689,57 -283 909,33 -1 376 058,43 -3 970 445,30 -6 315 761,71 -3 417 554,40 -9 446 335,32
EAM SK ESG MIX Balans 4,2728 8 756,72 4 084,46 8 756,72 4 084,46 -4 672,26 -111 062,45 -561 372,84 -769 632,41 -463 663,49 -1 418 133,95
EAM SK ESG MIX Aktív 5,0773 68 522,14 12 457,87 68 522,14 12 457,87 -56 064,27 -525 771,24 -1 452 749,38 -2 318 985,99 -1 087 179,80 -3 423 060,80
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 4,9014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 344,00 -25 581,03 -25 123,39 -20 345,28 -46 419 432,80
ERSTE BOND USA CORPORATE 6,7856 4 056,36 9 879,56 4 056,36 9 879,56 5 823,20 -354,95 -354,95 -45 506 855,62 -354,95 -46 632 010,20
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 3,2819 19 084,67 0,00 19 084,67 0,00 -19 084,67 -133 467,37 -780 812,42 35 303 647,47 -886 675,52 34 760 530,66
ERSTE RESERVE EURO 0,6592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 5,2380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 490 231,86 -1 540 391,82 0,00 -1 748 297,78
EAM SK Erste Private Banking Conservative 3,4336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -354 106,83 -927 279,36 -1 016 211,90 -836 999,36 -1 217 392,64
ERSTE MORTAGE 7,4594 2 144,40 0,00 2 144,40 0,00 -2 144,40 -8 232,44 -8 232,44 -33 987,47 -8 232,44 -163 327,01
ERSTE BOND EM CORPORATE 3,2496 7 913,01 0,00 7 913,01 0,00 -7 913,01 -7 913,01 -642 566,81 -677 069,55 -642 377,01 -827 535,25
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,9151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 914,00 127 422,77 271 772,14 127 287,07 707 446,23
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 3,6428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 388 529,10 0,00 -1 388 529,10
EAM SK Global Renta 3,5841 1 300 194,87 53 070,36 1 300 194,87 53 070,36 -1 247 124,51 -6 512 532,37 -16 367 402,56 -32 618 547,27 -13 590 323,01 -47 296 906,58
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,4833 473 304,14 4 950,46 473 304,14 4 950,46 -468 353,68 -1 269 759,26 -8 201 109,15 -16 542 843,53 -4 857 513,63 -18 960 139,98
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 6,1528 259 612,57 14 175,06 259 612,57 14 175,06 -245 437,51 -972 360,56 -3 047 682,31 -8 547 411,56 -2 405 409,25 -15 368 898,04
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4908 117,87 0,00 117,87 0,00 -117,87 -117,87 -117,87 -117,87 -117,87 111,14
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 6,1793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 6,7224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 219,55 12 219,55 12 219,55 -10 305,29
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,2514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 345,12 -553,62 -4 842,72 -651,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC 4,9114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 016,12
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 6,6958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 947,70 0,00 206 752,82
ERSTE BEST OF AMERICA 10,7390 0,00 5 950,55 0,00 5 950,55 5 950,55 -375,22 121 033,47 138 203,79 129 134,80 118 030,50
ERSTE BEST OF EUROPE 10,2480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 399,04 -7 198,08 -7 239,28 -7 186,86 12 266,04
ERSTE GREEN INVEST 19,3944 17 939,60 1 670,86 17 939,60 1 670,86 -16 268,74 -44 652,29 -133 944,40 -129 136,90 -107 773,65 -146 676,53
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 25,5444 3 163,05 8 513,24 3 163,05 8 513,24 5 350,19 -2 055,40 23 780,13 31 857,08 18 219,08 102 715,03
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 3,8601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -121,04 0,00 -122,00
ERSTE FUTURE INVEST 11,4786 0,00 413,49 0,00 413,49 413,49 18 242,21 14 933,11 -23 827,35 17 480,71 48 972,42
ERSTE BEST OF WORLD 9,2127 0,00 7 247,58 0,00 7 247,58 7 247,58 28 819,52 19 356,57 31 966,95 25 532,83 100 779,17
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,7309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,02 322,53 109,52 10 218,04
ERSTE FAIR INVEST 10,5473 492,60 0,00 492,60 0,00 -492,60 -298,17 -207,41 -51 527,03 -298,17 -62 602,11
ERSTE EQUITY RESEARCH 10,0159 0,00 5 107,20 0,00 5 107,20 5 107,20 10 669,06 14 916,80 36 041,84 15 763,23 57 298,29
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 11,1339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,42 2 020,36 2 972,32 6 921,42 7 223,46
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 6,1529 4 004,59 30 734,13 4 004,59 30 734,13 26 729,54 138 301,91 375 360,86 581 756,93 293 719,53 1 234 750,28
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 1,1515 120 686,82 1 057 874,93 120 686,82 1 057 874,93 937 188,11 5 252 032,95 18 841 559,94 38 602 935,88 13 556 588,18 83 443 604,04
ERSTE STOCK TECHNO 18,6953 0,00 52 382,10 0,00 52 382,10 52 382,10 133 272,25 413 508,93 658 626,46 286 646,15 1 160 751,21
ERSTE STOCK BIOTEC 12,6452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,19
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,4094 16 658,66 92 313,77 16 658,66 92 313,77 75 655,11 657 253,95 1 768 352,38 3 408 363,04 1 313 347,98 8 950 772,16
EAM SK Privátny P12 2,5824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond reálnych aktív 5,5623 6 060,41 74 977,07 6 060,41 74 977,07 68 916,66 300 505,84 809 635,93 1 738 254,10 645 359,45 4 312 843,14
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí 3,9202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 014,08 1 259,28 0,00 3 389,08
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )