Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,050147 178 224 941,72 178 224 941,72 163 851 237,51 0,050648 0,049244
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,046434 145 820 032,11 145 820 032,11 95 829 458,37 0,046666 0,046434
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,046736 364 266 859,23 364 266 859,23 364 266 859,23 0,047437 0,045895
ERSTE BOND DANUBIA EUR 133,320000 62 532 147,79 5 232 676,68 2 161 783,80 135,319800 133,320000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 73,390000 42 075 320,20 3 447 385,17 3 447 385,17 75,958650 73,390000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 810,330000 293 939 273,75 6 126 389,86 6 126 389,86 826,536600 810,330000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,057890 149 626 313,51 149 626 313,51 149 626 313,51 0,059048 0,056848
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR 269,450000 30 993 582,16 8 333 740,30 8 333 740,30 274,839000 269,450000
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 156,320000 26 622 236,39 5 276 243,16 1 014 329,66 157,101600 156,320000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 119,950000 242 296 107,20 7 693 473,05 21 591,00 120,549750 119,950000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 143,710000 206 028 994,50 7 799 429,12 8 910,02 144,428550 143,710000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 187,050000 533 134 520,90 2 862 920,79 2 847 210,39 189,855750 187,050000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 180,810000 230 981 366,60 14 090 232,14 840 053,48 183,522150 180,810000
ERSTE BOND DOLLAR USD 130,540000 58 962 870,48 803 081,12 803 081,12 132,498100 130,540000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 193,020000 526 428 771,70 11 014 006,70 1 490 257,20 196,880400 193,020000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 140,960000 38 170 782,30 196 357,28 196 357,28 143,779200 140,960000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 422,930000 24 013 325,96 908 073,00 908 073,00 431,388600 422,930000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 234,320000 208 043 548,50 474 498,00 474 498,00 239,006400 234,320000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,076445 825 938 586,40 825 938 586,40 785 659 811,84 0,077974 0,075069
EAM SK Svetové akcie EUR 0,019378 111 962 544,78 111 962 544,78 111 962 544,78 0,019378 0,019378
EAM SK Privátny P11 EUR 0,013558 9 887 538,93 9 887 538,93 9 887 538,93 0,013558 0,013558
EAM SK ESG MIX Klasik EUR 0,010429 40 660 615,68 40 660 615,68 40 660 615,68 0,010533 0,010241
EAM SK ESG MIX Balans EUR 0,011029 9 175 769,79 9 175 769,79 9 175 769,79 0,011194 0,010830
EAM SK ESG MIX Aktív EUR 0,011603 23 301 753,75 23 301 753,75 23 301 753,75 0,011835 0,011394
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 206,650000 81 839 489,69 882 830,20 814 625,88 209,749750 206,650000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 159,700000 113 759 568,20 1 024 407,70 1 024 407,70 162,095500 159,700000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 197,560000 369 397 718,70 49 428 830,66 1 911 643,54 200,523400 197,560000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 323,620000 353 196 333,80 7 767 002,16 6 618,10 1 330,238100 1 323,620000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 140,950000 191 953 461,40 17 459 343,16 773 251,70 143,064250 140,950000
EAM SK Erste Private Banking Conservative EUR 0,009229 4 254 715,74 4 254 715,74 4 254 715,74 0,009321 0,009229
ERSTE MORTAGE EUR 133,390000 52 843 654,22 1 001 201,14 1 001 201,14 136,057800 133,390000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 193,170000 458 563 240,10 17 584 785,94 1 042 079,04 196,067550 193,170000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 134,150000 46 217 468,88 1 291 138,98 110 673,75 136,162250 134,150000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 118,100000 51 112 598,72 4 799 433,42 4 799 433,42 120,462000 118,100000
EAM SK Global Renta EUR 0,010098 291 279 830,12 291 279 830,12 291 279 830,12 0,010199 0,010098
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 0,999319 116 921 683,33 116 921 683,33 97 126 238,21 1,009312 0,999319
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,881758 138 467 572,63 138 467 572,63 138 467 572,63 0,890576 0,881758
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 118,660000 387 360 484,30 3 441,14 3 441,14 119,253300 118,660000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 187,030000 22 840 848,86 1 122,18 1 122,18 189,835450 187,030000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 199,340000 22 840 848,86 164 105,12 164 105,12 202,330100 199,340000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 100,700000 101 492 237,70 5 639,20 5 639,20 102,210500 100,700000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 109,500000 28 632 868,89 483 004,50 483 004,50 111,142500 109,500000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 120,570000 60 204 712,96 273 573,33 273 573,33 122,378550 120,570000
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 320,020000 86 043 870,06 1 243 277,70 1 243 277,70 326,420400 320,020000
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 224,420000 52 325 281,85 396 998,98 396 998,98 228,908400 224,420000
ERSTE GREEN INVEST EUR 125,610000 489 251 055,80 5 783 461,23 5 783 461,23 128,122200 125,610000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 196,300000 505 501 165,30 1 107 132,00 1 107 132,00 200,226000 196,300000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 126,580000 425 409 694,50 1 139,22 1 139,22 128,478700 126,580000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 134,920000 566 560 434,90 690 790,40 690 790,40 141,666000 134,920000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 224,860000 257 423 932,80 718 202,84 718 202,84 229,357200 224,860000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 111,730000 296 207 632,40 99 216,24 99 216,24 113,405950 111,730000
ERSTE FAIR INVEST EUR 97,610000 85 163 479,21 193 072,58 193 072,58 99,562200 97,610000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 26,690000 353 635 738,50 420 618,92 420 618,92 27,757600 26,690000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 215,430000 187 148 977,90 546 145,21 546 145,21 219,738600 215,430000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,881755 2 708 226,08 2 708 226,08 2 708 226,08 0,890573 0,865883
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,036151 101 690 437,16 101 690 437,16 101 690 437,16 1,046513 1,017500
ERSTE STOCK TECHNO EUR 195,000000 520 870 348,20 1 486 875,00 1 486 875,00 198,900000 195,000000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 487,590000 212 936 971,40 12 189,75 12 189,75 497,341800 487,590000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,010127 13 319 847,23 13 319 847,23 13 319 847,23 0,010330 0,009945
EAM SK Privátny P12 EUR 1,011935 50 596,77 50 596,77 50 596,77 1,011935 1,011935
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,010741 8 720 172,53 8 720 172,53 8 720 172,53 0,010902 0,010548
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010414 104 136,47 104 136,47 104 136,47 0,010414 0,010414
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 31,200000 384 188 557,10 156 730,70 156 730,70 31,668000 31,200000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR