Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,048876 129 318 590,01 129 318 590,01 114 790 212,74 0,049365 0,047996
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,045606 120 717 769,45 120 717 769,45 71 707 844,78 0,045834 0,045606
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,044681 365 997 716,24 365 997 716,24 365 997 716,24 0,045351 0,043877
ERSTE BOND DANUBIA EUR 130,520000 62 801 438,94 5 052 559,72 2 046 162,04 132,477800 130,520000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 64,610000 36 294 094,68 3 019 238,24 3 019 238,24 66,871350 64,610000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 747,330000 279 679 241,29 5 624 439,22 5 624 439,22 762,276600 747,330000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,054188 138 138 258,64 138 138 258,64 138 138 258,64 0,055272 0,053213
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR 263,900000 31 452 846,73 8 114 580,65 8 114 580,65 269,178000 263,900000
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 152,760000 21 647 438,41 9 412 066,31 894 047,73 153,523800 152,760000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 117,870000 240 072 197,44 7 560 063,93 21 216,60 118,459350 117,870000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 140,380000 197 214 404,70 7 619 686,02 9 686,22 141,081900 140,380000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 180,440000 437 427 151,22 2 892 246,76 2 877 104,36 183,146600 180,440000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 173,080000 228 298 815,57 18 827 904,76 866 300,92 175,676200 173,080000
ERSTE BOND DOLLAR USD 130,160000 114 688 066,09 725 085,70 725 085,70 132,112400 130,160000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 173,210000 481 152 265,98 11 053 978,06 1 379 844,91 176,674200 173,210000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 124,930000 27 404 880,24 142 545,13 142 545,13 127,428600 124,930000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 361,750000 21 611 772,91 1 133 037,18 1 133 037,18 368,985000 361,750000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 217,830000 197 469 018,40 430 662,98 430 662,98 222,186600 217,830000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,070370 742 344 369,33 742 344 369,33 702 253 689,87 0,071777 0,069103
EAM SK Svetové akcie EUR 0,018032 102 023 782,77 102 023 782,77 102 023 782,77 0,018032 0,018032
EAM SK Privátny P11 EUR 0,012997 9 478 144,56 9 478 144,56 9 478 144,56 0,012997 0,012997
EAM SK ESG MIX Klasik EUR 0,010107 45 600 785,03 45 600 785,03 45 600 785,03 0,010208 0,009925
EAM SK ESG MIX Balans EUR 0,010623 9 608 709,37 9 608 709,37 9 608 709,37 0,010782 0,010432
EAM SK ESG MIX Aktív EUR 0,011091 24 306 493,77 24 306 493,77 24 306 493,77 0,011313 0,010891
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 201,050000 84 302 673,40 4 100 406,61 4 034 124,37 204,065750 201,050000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 157,260000 145 350 302,10 1 065 611,58 1 065 611,58 159,618900 157,260000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 189,900000 353 308 988,91 48 936 634,30 1 982 311,26 192,748500 189,900000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 301,670000 330 026 214,12 7 631 691,21 0,00 1 308,178350 1 301,670000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 139,020000 187 799 066,23 18 252 105,82 815 908,38 141,105300 139,020000
EAM SK Erste Private Banking Conservative EUR 0,008895 5 016 333,07 5 016 333,07 5 016 333,07 0,008984 0,008895
ERSTE MORTAGE EUR 133,380000 64 571 465,50 1 063 939,30 1 063 939,30 136,047600 133,380000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 187,160000 446 621 659,43 18 918 584,43 2 303 667,18 189,967400 187,160000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 132,220000 48 661 982,94 1 083 179,08 115 560,28 134,203300 132,220000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 114,870000 56 269 088,81 9 164 420,89 9 164 420,89 117,167400 114,870000
EAM SK Global Renta EUR 0,009785 310 314 515,18 310 314 515,18 310 314 515,18 0,009883 0,009785
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,025029 130 021 368,45 130 021 368,45 103 717 842,00 1,035279 1,025029
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,838036 137 075 853,95 137 075 853,95 137 075 853,95 0,846416 0,838036
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 116,470000 372 964 184,18 3 494,10 3 494,10 117,052350 116,470000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 178,610000 23 361 902,53 714,44 714,44 181,289150 178,610000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 194,950000 23 361 902,53 145 015,94 145 015,94 197,874250 194,950000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 97,830000 99 756 963,51 10 565,64 10 565,64 99,297450 97,830000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 104,100000 29 078 510,30 459 185,10 459 185,10 105,661500 104,100000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 110,850000 57 847 533,66 251 518,65 251 518,65 112,512750 110,850000
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 285,060000 76 907 881,20 944 973,90 944 973,90 290,761200 285,060000
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 205,250000 49 328 328,95 328 605,25 328 605,25 209,355000 205,250000
ERSTE GREEN INVEST EUR 117,420000 475 157 629,81 5 585 199,72 5 585 199,72 119,768400 117,420000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 203,030000 545 310 692,64 1 142 449,81 1 142 449,81 207,090600 203,030000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 122,360000 431 666 422,70 1 101,24 1 101,24 124,195400 122,360000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 124,370000 524 492 717,54 640 008,02 640 008,02 130,588500 124,370000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 200,100000 229 001 265,25 548 874,30 548 874,30 204,102000 200,100000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 106,190000 253 913 532,52 94 084,34 94 084,34 107,782850 106,190000
ERSTE FAIR INVEST EUR 88,550000 77 209 946,49 196 935,20 196 935,20 90,321000 88,550000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 23,330000 309 028 112,13 347 533,43 347 533,43 24,263200 23,330000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 193,310000 178 290 604,43 533 418,07 533 418,07 197,176200 193,310000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,838034 1 836 884,16 1 836 884,16 1 836 884,16 0,846414 0,822949
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,040489 76 651 702,21 76 651 702,21 76 651 702,21 1,050894 1,021760
ERSTE STOCK TECHNO EUR 168,510000 451 563 529,69 1 050 322,83 1 050 322,83 171,880200 168,510000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 456,470000 220 849 301,86 11 411,75 11 411,75 465,599400 456,470000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,009484 9 844 441,91 9 844 441,91 9 844 441,91 0,009674 0,009313
EAM SK Privátny P12 EUR 0,992341 49 617,06 49 617,06 49 617,06 0,992341 0,992341
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,010021 6 672 187,17 6 672 187,17 6 672 187,17 0,010171 0,009841
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010106 101 062,51 101 062,51 101 062,51 0,010106 0,010106
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 30,340000 371 054 032,82 149 983,36 149 983,36 30,795100 30,340000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR