Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 10,6165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 574,87 233 817,16 619 768,41 156 352,89 1 070 044,40
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 13,2188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99 047,66 -105 152,16 -347 996,19 -94 400,61 -421 462,44
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 12,5169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 562,54 -34 540,96 -65 368,05 -24 263,64 -79 304,65
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 12,5367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,74 1 599,84 6 146,98 1 605,23 7 712,72
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 7,3876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 853,35 21 536,36 -91 926,23 19 035,09 -108 393,01
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 13,6768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,70 663,77 -242 860,16 522,94 -441 465,19
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 6,3168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -222 899,81 -256 331,74 -222 898,52 -261 142,78
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 8,5451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 959,40 1 266 656,23 3 465 544,02 1 076 619,49 4 712 532,48
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 9,6904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -783,76 19 745,49 13 649,16 15 752,90 25 861,08
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 10,1949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 020,00 -256 810,41 -521 763,33 -263 867,68 -589 235,80
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,0452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 113,21 -589 389,97 -651 227,32 -589 389,97 -5 043 846,39
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 10,5396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 289,07 -7 785,74 2 987,65 -5 689,78 -293,83
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 14,1435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 905,02 -29 557,09 21 738,37 -26 543,64 -83 608,75
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 22,8242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 088,90 75 231,94 75 527,86 64 635,41 309 166,03
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 14,5743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 905,86 -5 945,35 -6 905,86 -12 514,16
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 14,6261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 771,24 -114 800,73 -43 771,24 -169 921,13
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 20,0840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -157 771,94 0,00 -557 223,63
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 15,0820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -601 646,44 0,00 -902 443,18
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 8,4194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 038,78 -201 065,48 -201 072,91 -201 066,36 -308 185,43
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 10,0649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,02 77,37 57 423,04 72,11 62 892,45
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )