Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 39,890000 337 328 707,50 5 034 851,43 5 034 851,43 41,984225 39,890000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 38,920000 107 834 104,20 1 059 584,75 1 059 584,75 39,667264 38,920000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 15,120000 88 783 333,91 220 973,00 220 973,00 15,913800 15,120000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 18,510000 76 214 023,41 349 152,47 349 152,47 19,481775 18,510000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 14,650000 292 898 052,10 530 756,47 530 756,47 15,162750 14,650000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 25,010000 318 724 449,30 3 813 493,77 3 813 493,77 26,323025 25,010000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,034000 193 220 566,90 1 369 075,77 1 369 075,77 9,350190 9,034000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 27,080000 1 033 019 651,00 13 742 875,07 13 742 875,07 28,501700 27,080000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 108,300000 97 697 550,48 146 443,04 146 443,04 113,985750 108,300000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 44,100000 468 041 292,60 2 276 679,11 2 276 679,11 46,415250 44,100000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,013000 600 655 091,20 1 874 977,33 1 874 977,33 7,258455 7,013000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 32,140000 46 491 241,21 427 568,77 427 568,77 33,827350 32,140000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 62,900000 8 428 759 209,00 921 001,64 921 001,64 66,202250 62,900000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 16,300000 900 832 757,50 2 809 471,78 2 809 471,78 17,155750 16,300000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 23,020000 59 690 742,96 48 614,51 48 614,51 24,228550 23,020000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 35,010000 45 523 965,17 769 134,44 769 134,44 36,848025 35,010000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 32,690000 275 286 195,80 9 927 961,70 9 927 961,70 34,406225 32,690000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 37,650000 443 794 192,00 8 091 819,19 8 091 819,19 39,626625 37,650000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,680000 35 558 148,20 872 686,81 872 686,81 8,983800 8,680000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 10,400000 57 443 906,30 2 612 552,60 2 612 552,60 10,946000 10,400000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR