Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 36,800000 333 417 164,80 4 750 304,66 4 773 402,21 38,732000 36,800000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 37,780000 117 042 951,50 1 342 765,71 1 430 424,31 38,505376 37,780000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 14,170000 90 108 031,66 252 563,63 262 779,41 14,913925 14,170000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 16,670000 78 999 004,26 324 735,78 330 061,45 17,545175 16,670000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 13,750000 264 414 716,30 478 591,04 511 633,53 14,231250 13,750000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 21,480000 278 490 331,90 3 577 018,34 3 726 089,35 22,607700 21,480000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,486000 194 015 317,40 1 351 095,28 1 410 070,46 8,783010 8,486000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 24,770000 990 245 983,40 14 625 873,69 14 512 608,28 26,070425 24,770000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 95,220000 90 125 947,54 129 095,85 131 741,97 100,219050 95,220000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 40,110000 452 110 811,30 2 347 359,85 2 355 078,06 42,215775 40,110000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,815000 665 769 002,90 3 407 188,16 3 553 632,52 7,053525 6,815000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 28,330000 40 848 519,07 405 500,54 405 086,80 29,817325 28,330000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 52,610000 7 148 588 258,00 798 575,25 811 962,01 55,372025 52,610000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 18,330000 1 042 573 676,00 3 336 458,36 3 571 466,37 19,292325 18,330000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 19,660000 54 348 580,34 47 193,49 48 738,91 20,692150 19,660000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 30,680000 32 950 515,97 747 363,41 742 137,43 32,290700 30,680000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 29,530000 258 811 797,80 9 931 293,54 10 381 312,63 31,080325 29,530000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 35,850000 476 003 880,20 8 456 271,82 8 771 295,54 37,732125 35,850000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,361000 33 509 834,88 901 746,77 932 935,51 8,653635 8,361000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 9,721000 54 600 842,93 2 597 719,09 2 589 573,49 10,231353 9,721000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR