Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
J&T BOND EUR zmiešaný 0,9036 4 282 544,73 675 963,20 4 282 544,73 675 963,20 -3 606 581,53 -3 082 717,32 -5 815 478,96 6 374 051,94 -4 966 398,73 27 769 526,20
J&T SELECT EUR zmiešaný 4,1213 42 734,51 69 139,99 42 734,51 69 139,99 26 405,48 602 184,00 1 028 078,20 476 031,59 773 740,38 -1 427 111,20
J&T PROFIT EUR zmiešaný 5,1819 74 591,84 3 176,11 74 591,84 3 176,11 -71 415,73 -147 291,34 -789 055,48 -1 940 981,99 -1 310 595,14 -3 382 318,18
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 3 377,72 12 555,20 3 377,72 12 555,20 9 177,48 296 603,87 1 150 849,49 1 637 402,14 1 302 841,04 4 322 230,05
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )