Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
J&T BOND EUR zmiešaný 0,9193 1 282 182,18 1 190 090,24 1 282 182,18 1 190 090,24 -92 091,94 9 822 786,64 17 210 022,61 23 818 192,08 9 356 813,23 13 349 443,60
J&T SELECT zmiešaný 4,0803 211 880,44 8 142,62 211 880,44 8 142,62 -203 737,82 -308 413,50 -1 013 001,16 -2 045 155,20 -4 146 371,90 -3 743 012,93
J&T PROFIT EUR zmiešaný 3,6038 122 684,50 496,96 122 684,50 496,96 -122 187,54 -290 634,48 -824 964,74 -1 383 913,73 -2 911 746,81 -3 120 293,91
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 0,00 98 332,69 0,00 98 332,69 98 332,69 258 411,29 2 779 236,96 2 779 236,96 2 779 236,96 2 779 236,96
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )