Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,477360 334 861 898,30 334 861 898,30 329 445 654,20 1,521681 1,477360
J&T SELECT zmiešaný EUR 1,192199 21 369 046,35 21 369 046,35 21 369 046,35 1,227965 1,192199
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,000145 15 858 352,60 15 858 352,60 15 858 352,60 1,030149 1,000145
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 0,979094 2 257 648,16 2 257 648,16 2 257 648,16 1,008467 0,969303
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR