Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,503493 366 555 693,00 366 555 693,00 366 555 693,00 1,548598 1,503493
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 1,233234 21 312 072,43 21 312 072,43 21 312 072,43 1,270231 1,233234
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 0,975150 13 635 525,35 13 635 525,35 13 635 525,35 1,004405 0,975150
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,116986 3 946 795,76 3 946 795,76 3 946 795,76 1,150496 1,105816
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR