Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 633 005,71 5 704 162,76 11 782 529,90 3 629 902,07 26 876 614,97
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 42 436,99 449 824,63 42 436,99 449 824,63 407 387,64 2 481 081,85 8 515 871,83 12 653 155,90 5 981 788,00 12 653 155,90
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )