Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,070693 124 737 393,76 124 737 393,76 124 737 393,76 1,097460 1,038572
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 1,026729 21 697 295,67 21 697 295,67 21 697 295,67 1,026729 1,026729
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR