Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 7,0244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 936,10
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 14,8427 7 428,96 0,00 7 428,96 0,00 -7 428,96 -7 428,96 -62 932,79 -62 932,79 -76 957,60 -76 957,60
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 13,1355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 574,76 -21 574,76
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,8471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64 799,86 -64 799,86 -103 433,41
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 4,9732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 121,71 10 154,97 10 152,68
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 12,2640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,5873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169 917,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 6,4901 200 695,49 0,00 200 695,49 0,00 -200 695,49 -200 695,49 -844 283,92 -2 534 623,50 -3 660 809,16 -7 596 780,05
Raiffeisen-Russland-Aktien 61,0455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 836,44 -47 836,44 -47 836,44 -47 836,44
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 3,8027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 534,72 -28 534,72 -28 534,72 -28 534,72
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 13,8065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 737,23 13 737,23 13 737,23 2 189,01
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 6,3168 14 429,90 0,00 14 429,90 0,00 -14 429,90 -14 429,90 -28 573,00 -51 530,46 -90 865,82 -90 865,82
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 4,0838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 426,23 -75 176,74
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,7157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 4,9388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 811,87 -23 811,87 -23 811,87 -218 728,53
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 3,8711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 109,70 -31 109,70 -710 449,42
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 6,2515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,4723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 5,0864 0,00 49 999,87 0,00 49 999,87 49 999,87 49 999,87 49 999,87 49 999,87 49 999,87 49 999,87
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,3440 113 243,09 0,00 113 243,09 0,00 -113 243,09 -113 243,09 -373 492,98 -1 150 859,54 -1 171 013,32 -1 651 193,35
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,6899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 8,0744 30 473,12 0,00 30 473,12 0,00 -30 473,12 -30 473,12 -570 309,88 -1 306 773,41 -1 306 773,41 -1 574 149,09
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 10,7401 153 239,79 0,00 153 239,79 0,00 -153 239,79 -153 239,79 -974 495,70 -2 714 883,22 -2 727 131,03 -3 608 711,17
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,3282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 12,4950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 349,66 -16 349,66
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )