Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent 7,2465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 936,10 -119 763,37 -119 763,37 -119 763,37
Raiffeisen-Energie-Aktien 18,2759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 701,04 -70 123,26 -85 232,85
Raiffeisen-Asia Opport-ESG-Aktien (R) VTA 13,0402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield 3,7496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 633,55 -40 465,87 -40 465,87 -40 465,87
Raiffeisen-Osteuropa-Rent 5,3465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -83 771,38 -83 771,38 -83 771,38
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien 48,8473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 076,79 -5 076,79
Raiff-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent 2,2395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169 917,24 -169 917,24 -194 885,93 -194 885,93
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix 6,4704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -964 953,11 -2 274 626,56 -4 636 488,00 -6 866 923,91 -7 084 586,62
Raiffeisen-Russland-Aktien 61,0455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 836,44 -47 836,44 -47 836,44 -47 836,44
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds 4,5798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 695,98 -41 695,98
Raiffeisen-Active-Commodities 13,4608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 548,22 -63 978,28 -105 038,55 -151 465,12
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Local Bonds (R) 7,1360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 112,84 -96 219,24 -108 754,84
Raiffeisen-Euro-Corporates 5,0692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 750,51 -22 750,51 -22 750,51 -22 750,51
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds 5,2913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA 5,4433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -113 685,64 -113 685,64 -171 875,09 -207 284,31 -210 362,31
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA 4,2119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99 104,05 -631 040,82 -718 972,85 -718 972,85
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA 7,1383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 176,55 -13 176,55
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V 0,7248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-Rent 6,6414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide 4,6284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -354 458,85 -441 878,84 -805 920,92 -1 247 388,53 -1 346 839,35
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm 0,9037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum 8,2300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -365 971,26 -540 102,56 -552 590,03
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien 10,9864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 659,65 -486 464,07 -1 107 556,53 -1 880 743,58 -1 885 213,42
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum 15,6409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) VTA 12,3030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )