Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 188,490000 180 889 665,00 1 069 052,14 1 069 052,14 196,029600 188,490000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 138,090000 109 516 542,40 390 072,63 390 072,63 144,994500 138,090000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 241,610000 409 878 569,10 114 630,90 114 630,90 253,690500 241,610000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 309,350000 446 977 227,60 260 865,27 260 865,27 318,630500 309,350000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 233,250000 54 405 203,77 183 819,89 183 819,89 240,247500 233,250000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 167,310000 119 854 424,80 30 873,21 30 873,21 175,675500 167,310000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 166,300000 29 296 583,94 217 168,61 217 168,61 167,963000 166,300000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 143,220000 5 345 725 091,00 36 981 985,54 36 981 985,54 147,516600 143,220000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 143,840000 61 791 736,80 82 953,53 82 953,53 148,155200 143,840000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 65,900000 53 267 355,86 195 157,97 195 157,97 69,195000 65,900000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 120,190000 128 975 323,70 48 340,54 48 340,54 124,997600 120,190000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 198,710000 207 609 553,70 0,00 0,00 204,671300 198,710000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 104,780000 87 793 849,09 0,00 0,00 107,923400 104,780000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 183,560000 1 101 661 895,00 3 123 628,59 3 123 628,59 189,984600 183,560000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 156,560000 1 097 856 970,00 3 904 830,59 3 904 830,59 161,256800 156,560000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 200,230000 382 985 472,80 155 850,02 155 850,02 208,239200 200,230000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 105,630000 245 267 586,90 0,00 0,00 106,686300 105,630000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 148,080000 322 863 930,60 0,00 0,00 151,782000 148,080000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 106,060000 704 432 226,00 7 991 531,49 7 991 531,49 109,241800 106,060000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 96,580000 87 855 552,99 0,00 0,00 97,545800 96,580000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 123,260000 132 353 653,40 3 852 123,74 3 852 123,74 128,190400 123,260000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 228,040000 1 580 423 485,00 7 231 680,65 7 231 680,65 237,161600 228,040000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 122,840000 272 823 029,20 16 529,96 16 529,96 122,840000 122,840000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 109,840000 280 671 793,30 0,00 0,00 109,840000 109,840000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR