Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 174,990000 171 114 017,40 1 029 564,69 1 029 564,69 181,989600 174,990000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 148,870000 129 724 882,30 434 884,11 434 884,11 156,313500 148,870000
Raiffeisen-Asia Opport-ESG-Aktien (R) VTA EUR 234,510000 412 558 439,00 133 094,98 133 094,98 246,235500 234,510000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 290,060000 437 303 091,80 344 222,32 344 222,32 298,761800 290,060000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 222,060000 52 570 725,78 240 996,61 240 996,61 228,721800 222,060000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien EUR 134,000000 97 126 755,74 24 726,62 24 726,62 140,700000 134,000000
Raiff-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent USD 162,150000 31 664 326,59 216 931,16 216 931,16 163,771500 162,150000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 131,130000 5 096 019 166,00 38 215 244,09 38 215 244,09 135,063900 131,130000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 139,980000 71 885 912,73 80 727,45 80 727,45 144,179400 139,980000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 71,220000 59 501 840,14 210 912,76 210 912,76 74,781000 71,220000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Local Bonds (R) EUR 115,190000 122 312 688,50 106 116,48 106 116,48 119,797600 115,190000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 188,590000 197 067 108,20 71 732,85 71 732,85 194,247700 188,590000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 102,060000 84 859 576,01 0,00 0,00 105,121800 102,060000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 170,820000 1 033 833 265,00 3 049 809,01 3 049 809,01 176,798700 170,820000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 147,210000 1 058 018 257,00 3 778 042,19 3 778 042,19 151,626300 147,210000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 182,870000 350 764 027,30 142 337,78 142 337,78 190,184800 182,870000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 103,490000 256 917 693,30 0,00 0,00 104,524900 103,490000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 140,040000 310 635 711,20 0,00 0,00 143,541000 140,040000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR 99,340000 694 731 544,00 8 127 466,04 8 127 466,04 102,320200 99,340000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm EUR 94,780000 82 302 159,71 0,00 0,00 95,727800 94,780000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR 111,590000 108 846 701,50 4 021 655,17 4 021 655,17 116,053600 111,590000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien EUR 199,580000 1 408 122 805,00 7 897 100,19 7 897 100,19 207,563200 199,580000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum EUR 109,330000 258 382 328,90 14 711,99 14 711,99 109,330000 109,330000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) VTA EUR 106,090000 304 405 597,10 16 308,15 16 308,15 106,090000 106,090000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR