Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 7,5795 224 938,89 14 945,25 224 938,89 14 945,25 -209 993,64 -870 521,83 -3 053 355,04 -7 851 238,52 -8 007 855,48 -15 299 796,44
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 4,5134 71 039,01 1 489,22 71 039,01 1 489,22 -69 549,79 -269 144,42 -145 649,98 -306 736,86 -336 153,28 -1 894 491,12
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 2,0927 166 964,34 13 791,79 166 964,34 13 791,79 -153 172,55 -703 703,83 -2 903 901,38 -5 437 080,78 -5 545 145,00 -10 788 229,83
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,8069 773 411,68 701 470,33 773 411,68 701 470,33 -71 941,35 563 893,81 4 196 003,27 11 276 186,89 11 349 235,84 28 047 680,09
GIS European Equities Opportunity 10,4171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 165,91 -26 165,91 -26 165,91 -26 165,91 -32 625,73
GIS Central and Eastern European Equities 11,0048 1 860,19 0,00 1 860,19 0,00 -1 860,19 -11 149,84 -75 958,92 -91 147,43 -91 147,43 -109 812,47
GIS Global Equity Allocation 10,2051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 598,64 -4 598,64 -7 206,74
GIS Euro Corporate Bonds 3,2139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2820 401 030,36 951 003,89 401 030,36 951 003,89 549 973,53 1 503 726,34 2 839 140,58 12 128 374,61 14 271 449,21 67 669 864,34
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,5667 370 199,96 89 852,26 370 199,96 89 852,26 -280 347,70 -1 646 792,84 -6 655 203,02 -15 462 874,27 -15 751 200,99 -28 565 512,24
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 4,0670 191 043,34 126 905,27 191 043,34 126 905,27 -64 138,07 -802 052,00 -2 474 914,58 -2 829 950,13 -3 106 828,00 -12 377 910,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond 3,9533 289 586,98 583,73 289 586,98 583,73 -289 003,25 -1 425 668,52 -4 682 620,73 -9 861 655,39 -10 094 560,83 -19 022 527,64
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 11,3145 31 309,14 4 159,88 31 309,14 4 159,88 -27 149,26 -167 016,29 -596 873,08 -956 436,89 -984 370,63 -1 357 533,60
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,7377 132 799,54 87 504,90 132 799,54 87 504,90 -45 294,64 -131 722,33 -2 154 273,25 -3 809 665,34 -3 836 149,90 -6 013 879,09
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 8,7235 367 717,44 264 984,59 367 717,44 264 984,59 -102 732,85 117 932,58 1 728 253,78 3 946 973,95 3 991 834,11 10 431 925,25
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,8078 2 185,57 12 805,00 2 185,57 12 805,00 10 619,43 -20 742,12 -154 744,88 351 599,39 343 552,43 649 638,66
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 4,8294 18 166,93 0,00 18 166,93 0,00 -18 166,93 -122 988,15 -400 667,71 -799 210,48 -807 577,23 -1 632 628,16
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 5,2462 54 993,88 0,00 54 993,88 0,00 -54 993,88 -377 095,27 -1 436 719,08 -3 037 057,25 -3 073 636,91 -5 541 601,36
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,3209 134 868,36 492,50 134 868,36 492,50 -134 375,86 -830 917,12 -2 607 871,35 -5 642 058,06 -5 715 023,37 -11 538 131,39
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,4932 239 531,07 139 205,88 239 531,07 139 205,88 -100 325,19 -275 480,81 -1 995 694,05 -5 970 027,45 -6 151 085,38 -12 211 385,27
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 5,9626 6 523,01 0,00 6 523,01 0,00 -6 523,01 -47 065,39 -209 832,60 -442 583,94 -442 583,94 -836 216,75
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 3,5649 10 659,16 0,00 10 659,16 0,00 -10 659,16 -20 436,41 -122 232,83 -246 177,43 -256 013,46 -469 028,85
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,9992 22 842,46 30 341,21 22 842,46 30 341,21 7 498,75 -5 252,95 -292 854,62 -1 107 447,19 -1 311 832,66 -1 082 809,82
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,6951 929 750,91 3 592 663,47 929 750,91 3 592 663,47 2 662 912,56 11 828 258,02 46 507 330,15 93 097 553,15 94 577 720,08 163 256 323,81
Eurizon Fund - Equity China A 11,7354 63 093,07 10 710,15 63 093,07 10 710,15 -52 382,92 -137 094,48 -77 079,30 200 090,09 204 977,22 158 065,99
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 8,0041 917,25 89 325,00 917,25 89 325,00 88 407,75 64 136,27 193 190,21 494 709,70 494 709,70 447 620,90
Eurizon Fund - Equity USA 12,0580 29 729,68 426 620,69 29 729,68 426 620,69 396 891,01 1 800 752,15 6 266 352,95 11 546 442,64 11 640 535,53 17 463 312,59
Epsilon Fund - Euro Bond 6,3037 17 830,97 0,00 17 830,97 0,00 -17 830,97 -20 198,11 -874,48 1 691 734,38 1 767 105,54 2 083 279,81
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 3,3002 52 296,04 797,83 52 296,04 797,83 -51 498,21 -359 886,33 -1 360 430,16 -2 403 956,54 -2 438 772,25 -4 861 280,17
Eurizon Fund Equity Innovation R 13,9981 229 665,07 657 643,68 229 665,07 657 643,68 427 978,61 2 079 639,57 7 662 889,48 13 134 215,51 13 139 691,23 19 385 083,28
Eurizon Fund Equity People 11,2042 264 772,66 9 240,02 264 772,66 9 240,02 -255 532,64 -614 545,37 -1 410 900,08 -2 401 740,53 -2 445 601,91 -3 693 769,18
Eurizon Fund Equity Planet 10,7925 414 276,35 14 360,20 414 276,35 14 360,20 -399 916,15 -841 001,43 -1 643 052,72 -3 087 867,67 -3 119 889,42 -4 170 343,85
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 5,0238 85 938,43 2 700,65 85 938,43 2 700,65 -83 237,78 -601 437,91 -2 334 108,27 -5 032 475,69 -5 191 311,54 -11 335 348,83
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio 5,2450 55 950,91 7 830,20 55 950,91 7 830,20 -48 120,71 -395 397,64 -1 205 741,23 -2 260 465,94 -2 265 488,60 -4 016 005,58
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,0326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 7,7961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 8,9140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 8,5255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 7,3946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 041,06 6 041,06 105 343,03
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,9559 0,00 49 988,73 0,00 49 988,73 49 988,73 49 988,73 104 591,21 523 147,96 523 147,96 555 956,94
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,5526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 872,12 119 466,17 119 466,17 119 466,17
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 9,7829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 332,05 -6 631,40 67 524,56 68 031,46 155 943,14
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 20,7292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 078,29 25 809,82 25 809,82 41 305,42
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 19,0535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -158 440,02
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 9,0885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 581,66 -261,99 -261,99 42 846,52
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 11,9272 0,00 3 528,89 0,00 3 528,89 3 528,89 9 374,77 11 665,89 -2 832,72 -2 832,72 155 960,10
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 9,9724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 354,99 44 926,29 44 926,29 256 676,19
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,4109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 5,0669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 5,0029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 877,09 32 877,09 132 469,73
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 7,7124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 080,80 -10 008,40 -10 008,40 -10 008,40
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 13,1794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 992,14 9 536,32 15 273,18 15 273,18 26 136,11
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 5,2538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 542,50 38 791,18 38 791,18 60 844,30
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 11,0263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 20 456,91 2 272 477,37 20 456,91 2 272 477,37 2 252 020,46 8 740 138,90 29 372 132,17 56 098 833,15 56 687 830,65 72 534 868,61
Eurizon Fund Absolute Prudent R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 106,03 -4 373,61 -5 366,13 -5 366,13 -14 855,71
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 912,49 11 912,49 11 912,49
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )