Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 7,5981 494 083,41 116 432,03 494 083,41 116 432,03 -377 651,38 -1 055 192,61 -3 536 388,69 -6 341 493,05 -10 824 741,03 -11 764 351,21
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 4,2356 25 657,03 9 127,23 25 657,03 9 127,23 -16 529,80 -164 544,07 -757 106,99 -2 175 629,16 -4 679 507,79 -5 319 666,64
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 2,3849 214 174,78 96 198,72 214 174,78 96 198,72 -117 976,06 -554 303,73 -2 256 408,93 -6 091 699,20 -12 724 896,52 -13 995 437,31
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,2722 907 354,65 1 900 888,09 907 354,65 1 900 888,09 993 533,44 1 265 467,57 6 168 877,07 22 327 735,45 43 672 636,29 47 667 354,95
GIS European Equities Opportunity 12,7075 3 467,70 0,00 3 467,70 0,00 -3 467,70 -3 467,70 -4 646,66 -6 459,82 -19 301,21 -21 055,34
GIS Central and Eastern European Equities 14,7663 2 997,92 0,00 2 997,92 0,00 -2 997,92 -3 993,23 -9 188,70 -32 069,72 -51 693,24 -51 693,24
GIS Global Equity Allocation 11,5388 2 608,10 0,00 2 608,10 0,00 -2 608,10 -2 608,10 -2 608,10 -2 608,10 -40 129,94 -42 642,56
GIS Euro Corporate Bonds 3,4486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,14 -0,14
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3269 347 584,27 4 457 888,14 227 584,27 4 457 888,14 4 110 303,87 14 102 142,01 32 516 033,15 37 100 840,00 28 504 239,69 27 550 981,40
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 6,4624 949 732,51 136 112,06 949 732,51 136 112,06 -813 620,45 -2 225 743,59 -6 819 095,54 -14 240 491,59 -25 608 282,69 -27 949 220,39
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 4,3981 437 862,63 91 272,46 437 862,63 91 272,46 -346 590,17 -1 202 009,84 -5 379 956,10 -10 466 746,52 -19 033 352,36 -20 551 695,26
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 2,3234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -959,56 -14 470,58 -21 779,98 -21 779,98
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond 4,4693 441 684,55 7 055,95 441 684,55 7 055,95 -434 628,60 -1 363 663,39 -4 922 728,65 -10 935 737,19 -22 554 322,20 -25 257 041,05
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 12,1703 19 064,99 24 240,49 19 064,99 24 240,49 5 175,50 -32 714,46 -86 458,74 -58 885,70 168 758,98 21 577,15
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile 7,2781 195 220,38 81 021,31 195 220,38 81 021,31 -114 199,07 -601 559,04 -1 811 603,52 -2 778 942,76 -5 219 351,92 -5 974 652,34
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 10,2376 136 414,78 429 613,76 136 414,78 429 613,76 293 198,98 482 241,05 2 860 397,05 8 524 721,69 17 289 443,81 20 528 049,73
Eurizon Fund - Bond High Yield 4,3346 8 502,47 133 882,21 8 502,47 133 882,21 125 379,74 133 190,55 215 600,01 14 607,42 -103 786,08 -251 474,19
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 5,7251 72 015,55 0,00 72 015,55 0,00 -72 015,55 -204 155,81 -412 878,69 -925 190,69 -1 885 553,77 -2 161 921,29
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 5,8684 80 499,06 0,00 80 499,06 0,00 -80 499,06 -425 333,04 -1 231 876,90 -2 431 308,05 -4 531 427,98 -5 087 872,59
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,9954 287 985,17 992,50 287 985,17 992,50 -286 992,67 -978 500,90 -2 909 326,29 -5 592 040,85 -8 411 143,60 -9 158 840,97
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 9,0525 822 375,04 129 822,07 822 375,04 129 822,07 -692 552,97 -1 528 430,27 -2 608 638,34 -4 344 225,47 -1 331 589,29 537 196,69
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 7,4903 37 154,13 0,00 37 154,13 0,00 -37 154,13 -70 042,33 -202 213,85 -401 057,69 -623 340,29 -796 483,66
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG 4,2248 64 191,17 0,00 64 191,17 0,00 -64 191,17 -95 793,83 -141 187,69 -280 496,96 -469 893,77 -552 397,63
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 13,5730 101 564,43 103 605,05 101 564,43 103 605,05 2 040,62 -263 733,97 -40 810,98 415 984,29 1 439 410,12 1 639 284,36
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,7394 940 695,41 4 482 976,63 940 695,41 4 482 976,63 3 542 281,22 9 001 250,56 33 429 632,81 75 346 690,12 133 621 185,49 149 236 146,63
Eurizon Fund - Equity China A 14,8371 13 556,73 31 351,89 13 556,73 31 351,89 17 795,16 -3 225,23 -40 462,02 179 352,35 952 119,87 1 110 254,41
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 7,2671 4 608,57 0,00 4 608,57 0,00 -4 608,57 -35 159,72 -81 818,46 -209 494,65 -369 880,71 -470 748,16
Eurizon Fund - Equity USA 13,4315 41 434,37 445 779,53 41 434,37 445 779,53 404 345,16 915 596,27 2 796 807,03 5 708 668,47 11 077 592,26 14 231 568,22
Epsilon Fund - Euro Bond 8,0856 90 739,24 22 264,64 90 739,24 22 264,64 -68 474,60 68 294,90 197 399,08 86 938,79 193 414,18 67 858,19
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 3,7470 124 896,78 7 113,96 124 896,78 7 113,96 -117 782,82 -417 121,35 -1 474 856,64 -2 954 599,25 -5 335 110,36 -5 781 884,47
Eurizon Fund Equity Innovation R 15,7297 266 299,52 443 173,35 266 299,52 443 173,35 176 873,83 261 532,17 2 995 343,26 8 923 017,67 13 833 358,27 15 114 140,72
Eurizon Fund Equity People 13,9365 102 153,62 21 743,40 102 153,62 21 743,40 -80 410,22 -261 025,28 -393 707,38 71 322,43 908 345,36 1 143 950,17
Eurizon Fund Equity Planet 13,5227 63 378,16 64 154,31 63 378,16 64 154,31 776,15 -154 368,06 -326 872,70 190 831,51 1 314 707,09 1 822 690,58
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 5,2876 201 357,50 7 140,82 201 357,50 7 140,82 -194 216,68 -776 703,82 -2 958 675,26 -9 897 125,06 -24 063 960,40 -25 266 454,56
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio 5,7197 183 771,54 38 544,92 183 771,54 38 544,92 -145 226,62 -337 274,32 -1 092 920,50 -1 778 379,19 -2 480 491,98 -2 311 976,90
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 5,7965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 420,00 25 420,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 7,6635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 8,6346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 8,4858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 7,4316 0,00 19 970,91 0,00 19 970,91 19 970,91 30 041,61 38 276,82 38 276,82 74 150,00 74 150,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 4,4442 0,00 19 905,00 0,00 19 905,00 19 905,00 19 905,00 -1 362,24 18 620,61 158 253,92 257 549,72
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 9,1954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 987,20 34 338,43 34 338,43
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 11,9517 31 045,80 35 586,84 31 045,80 35 586,84 4 541,04 5 055,99 130 498,53 38 155,04 321 365,85 334 507,60
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 23,9131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 982,76 4 300,19 34 403,82 63 014,06 63 014,06
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 22,7934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 844,17 -37 753,35 -37 753,35 -29 415,60
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 10,5195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 831,64 10 016,82 20 849,59 67 713,95 96 556,05
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 14,5519 0,00 16 173,70 0,00 16 173,70 16 173,70 116 906,63 165 920,98 210 243,25 587 343,85 576 754,12
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,6547 0,00 8 771,64 0,00 8 771,64 8 771,64 169 162,61 184 476,78 219 878,96 312 309,54 294 308,08
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 6,3962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 5,5282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,5497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 592,64 99 592,64 99 592,64 99 592,64
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 8,0491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 009,07 10 862,93 10 862,93 58 111,56 58 111,56
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 6,1563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 053,12 14 805,32 31 305,32 37 305,32
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 845,34
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 2 076,63 1 647 988,76 2 076,63 1 647 988,76 1 645 912,13 4 971 448,24 7 786 974,67 7 786 974,67 7 786 974,67 7 786 974,67
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )