Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,039110 66 603 101,94 66 603 101,94 66 603 101,94 0,040401 0,037546
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,030359 24 860 700,82 24 860 700,82 18 713 871,19 0,030814 0,029145
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,036792 77 350 749,40 77 350 749,40 77 350 749,40 0,036976 0,035320
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,046088 481 412 367,36 481 412 367,36 481 412 367,36 0,046779 0,044244
GIS European Equities Opportunity EUR 202,835000 27 665 713,60 1 299 027,95 1 299 027,95 209,528555 202,835000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 233,086000 2 624 599,80 328 187,42 328 187,42 240,777838 233,086000
GIS Global Equity Allocation EUR 194,961000 5 660 821,76 248 349,90 248 349,90 201,394713 194,961000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 140,871000 24 509 465,25 105 487,16 105 487,16 142,984065 140,871000
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,037034 110 051 074,77 110 051 074,77 61 592 243,94 0,037034 0,037034
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,039029 115 349 811,75 115 349 811,75 115 349 811,75 0,039614 0,037468
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,110388 87 219 780,57 87 219 780,57 87 219 780,57 0,110940 0,105972
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 94,940000 241 486 945,83 63 370,08 63 370,08 94,940000 94,940000
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,094640 65 017 232,42 65 017 232,42 65 017 232,42 0,095350 0,093883
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 187,590000 409 213 533,58 11 014 136,38 11 014 136,38 195,093600 187,590000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 165,340000 4 363 524 735,17 76 276 771,43 76 276 771,43 165,340000 165,340000
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 126,200000 905 513 242,67 103 067 627,58 103 067 627,58 131,248000 126,200000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 220,060000 792 834 998,82 8 423 134,29 8 423 134,29 224,461200 220,060000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 137,770000 40 582 498,61 4 616 203,32 4 616 203,32 139,147700 137,770000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 146,670000 1 024 206 013,02 15 889 794,39 15 889 794,39 148,136700 146,670000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 161,000000 1 462 960 991,26 51 634 648,42 51 634 648,42 162,610000 161,000000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 209,850000 973 881 919,04 126 392 009,50 126 392 009,50 211,948500 209,850000
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 134,260000 191 435 143,32 3 357 790,50 3 357 790,50 136,945200 134,260000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 88,730000 3 621 317,77 2 350 083,26 2 350 083,26 90,504600 88,730000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 126,720000 346 427 066,62 39 133 544,31 39 133 544,31 130,521600 126,720000
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,144302 446 381 563,07 446 381 563,07 446 381 563,07 0,147910 0,139973
Eurizon Fund - Equity China A EUR 87,460000 216 010 250,98 17 624 197,71 17 624 197,71 90,083800 87,460000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 82,340000 3 108 306,80 3 043 409,91 3 043 409,91 83,575100 82,340000
Eurizon Fund - Equity USA EUR 214,230000 1 204 050 813,45 55 463 120,20 55 463 120,20 220,656900 214,230000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 149,710000 1 250 856 451,99 3 935 814,97 3 935 814,97 151,955650 149,710000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,092987 15 674 364,12 15 674 364,12 15 674 364,12 0,094382 0,090197
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 135,270000 1 522 751 353,32 111 907 116,82 111 907 116,82 139,328100 135,270000
Eurizon Fund Equity People EUR 111,420000 714 940 366,05 26 134 175,70 26 134 175,70 114,762600 111,420000
Eurizon Fund Equity Planet EUR 118,570000 1 249 404 788,77 43 991 988,54 43 991 988,54 122,127100 118,570000
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,090050 43 498 518,83 43 498 518,83 43 498 518,83 0,091401 0,087349
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,088902 18 175 889,56 18 175 889,56 18 175 889,56 0,090236 0,086235
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 119,560000 180 388 698,59 178 742,20 178 742,20 121,353400 119,560000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 222,170000 140 546,05 11 108,50 11 108,50 225,502550 222,170000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 235,380000 2 192 348,72 550 123,54 550 123,54 238,910700 235,380000
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD 366,010000 244 890,49 68 061,14 68 061,14 371,500150 366,010000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 342,530000 389 317 131,11 1 337 237,12 1 337 237,12 347,667950 342,530000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 130,620000 52 933 986,72 9 687 654,35 9 687 654,35 132,579300 130,620000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 138,690000 872 433,67 299 530,60 299 530,60 140,770350 138,690000
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR 129,930000 591 935 480,89 1 923 010,77 1 923 010,77 133,827900 129,930000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD 107,800000 2 720 706,92 439 243,79 439 243,79 111,034000 107,800000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR 101,240000 104 537 408,41 1 020 755,34 1 020 755,34 104,277200 101,240000
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR 116,470000 33 129 424,65 770 101,97 770 101,97 119,964100 116,470000
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR 683,980000 45 216 429,32 3 416 856,29 3 416 856,29 704,499400 683,980000
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD 134,530000 2 398 639,69 937 530,86 937 530,86 138,565900 134,530000
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 121,690000 30 390 918,84 56 585,85 56 585,85 123,515350 121,690000
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 95,810000 2 649 303,10 98 684,30 98 684,30 98,205250 95,810000
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 96,380000 20 410 799,50 191 988,96 191 988,96 98,789500 96,380000
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 99,950000 11 109 889,87 383 408,20 383 408,20 101,449250 99,950000
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR 120,290000 499 781 077,85 48 958,03 48 958,03 120,326087 120,290000
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 85,150000 530 107 484,33 147 351,73 147 351,73 87,278750 85,150000
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR 99,620000 586 327 008,46 11 555,92 11 555,92 102,608600 99,620000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR