Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,042100 63 024 533,28 63 024 533,28 63 024 533,28 0,043489 0,040416
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,032891 25 763 850,70 25 763 850,70 19 770 083,54 0,033384 0,031575
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,038145 76 252 429,83 76 252 429,83 76 252 429,83 0,038336 0,036619
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,050358 537 683 888,25 537 683 888,25 537 683 888,25 0,051113 0,048344
GIS European Equities Opportunity EUR 229,024000 28 596 075,93 1 461 573,22 1 461 573,22 236,581792 229,024000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 277,200000 3 306 230,64 375 538,92 375 538,92 286,347600 277,200000
GIS Global Equity Allocation EUR 222,975000 9 491 264,00 276 443,07 276 443,07 230,333175 222,975000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 146,773000 25 965 020,21 109 906,70 109 906,70 148,974595 146,773000
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,037743 158 605 770,06 158 605 770,06 113 719 200,61 0,037743 0,037743
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,041027 107 141 931,41 107 141 931,41 107 141 931,41 0,041642 0,039386
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,116681 85 987 409,83 85 987 409,83 85 987 409,83 0,117264 0,112014
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,099137 60 158 668,63 60 158 668,63 60 158 668,63 0,099881 0,098344
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 197,000000 419 296 329,79 11 045 638,31 11 045 638,31 204,880000 197,000000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 176,210000 4 243 047 968,42 78 434 144,98 78 434 144,98 176,210000 176,210000
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 140,160000 1 078 412 193,47 117 574 018,98 117 574 018,98 145,766400 140,160000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 235,410000 1 019 297 370,87 9 652 003,27 9 652 003,27 240,118200 235,410000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 147,260000 38 781 985,32 4 308 900,49 4 308 900,49 148,732600 147,260000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 158,250000 1 026 305 877,84 14 611 883,67 14 611 883,67 159,832500 158,250000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 176,230000 1 456 307 565,54 50 729 522,69 50 729 522,69 177,992300 176,230000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 235,420000 1 007 288 356,72 133 284 429,74 133 284 429,74 237,774200 235,420000
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 138,970000 155 462 849,69 3 065 794,79 3 065 794,79 141,749400 138,970000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 92,640000 3 588 097,93 2 240 241,60 2 240 241,60 94,492800 92,640000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 147,860000 386 078 057,52 44 444 145,16 44 444 145,16 152,295800 147,860000
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,166814 588 941 194,52 588 941 194,52 588 941 194,52 0,170984 0,161810
Eurizon Fund - Equity China A EUR 79,910000 191 930 768,60 15 907 775,28 15 907 775,28 82,307300 79,910000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 87,240000 3 342 280,52 3 286 501,61 3 286 501,61 88,548600 87,240000
Eurizon Fund - Equity USA EUR 252,110000 1 714 650 936,96 71 678 893,91 71 678 893,91 259,673300 252,110000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 158,080000 1 537 755 497,51 5 523 376,38 5 523 376,38 160,451200 158,080000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,097699 14 538 669,68 14 538 669,68 14 538 669,68 0,099164 0,094768
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 163,830000 1 714 025 265,35 139 150 825,08 139 150 825,08 168,744900 163,830000
Eurizon Fund Equity People EUR 124,450000 711 812 280,50 26 753 164,97 26 753 164,97 128,183500 124,450000
Eurizon Fund Equity Planet EUR 133,670000 1 244 103 222,90 46 695 979,18 46 695 979,18 137,680100 133,670000
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,096514 40 837 942,85 40 837 942,85 40 837 942,85 0,097962 0,093619
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,095674 17 649 755,20 17 649 755,20 17 649 755,20 0,097109 0,092804
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 123,930000 146 898 306,96 185 275,35 185 275,35 125,788950 123,930000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 234,710000 152 647,97 11 735,50 11 735,50 238,230650 234,710000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 254,500000 1 021 612,93 582 763,34 582 763,34 258,317500 254,500000
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD 402,940000 21 270 097,74 73 410,88 73 410,88 408,984100 402,940000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 368,490000 424 215 595,60 1 507 124,10 1 507 124,10 374,017350 368,490000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 137,810000 56 333 928,00 10 686 091,96 10 686 091,96 139,877150 137,810000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 149,730000 749 068,31 361 135,52 361 135,52 151,975950 149,730000
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR 143,440000 710 015 898,49 2 229 810,66 2 229 810,66 147,743200 143,440000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD 100,630000 2 839 906,46 420 085,81 420 085,81 103,648900 100,630000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR 92,330000 90 898 296,76 795 463,58 795 463,58 95,099900 92,330000
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR 118,140000 31 252 256,88 827 343,87 827 343,87 121,684200 118,140000
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR 745,700000 46 597 719,45 3 802 324,30 3 802 324,30 768,071000 745,700000
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD 152,920000 3 704 600,94 1 260 927,44 1 260 927,44 157,507600 152,920000
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 121,710000 28 302 828,67 56 595,15 56 595,15 123,535650 121,710000
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 102,920000 2 817 075,97 106 007,60 106 007,60 105,493000 102,920000
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 99,450000 23 240 627,04 198 104,40 198 104,40 101,936250 99,450000
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 103,900000 10 595 168,00 256 217,40 256 217,40 105,458500 103,900000
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR 130,780000 470 126 856,98 73 847,54 73 847,54 130,819234 130,780000
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 90,750000 547 571 002,35 169 096,74 169 096,74 93,018750 90,750000
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR 110,310000 726 321 371,97 12 795,96 12 795,96 113,619300 110,310000
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio EUR 0,111719 35 344 645,95 35 344 645,95 35 344 645,95 0,114512 0,108367
Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR 119,310000 346 079 333,54 62 803,23 62 803,23 122,292750 119,310000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC USD 132,920000 1 432 648,20 11 923,83 11 923,83 134,913800 132,920000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR