Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 23.2.2024

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
KBC Equity Fund North America USD 1,20 4,98 13,11 15,22 26,81 8,63 0,00
KBC Equity Fund Europe EUR 0,55 2,01 6,38 8,20 8,20 7,72 0,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing EUR 0,97 4,11 11,61 10,11 4,87 6,54 0,00
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 0,58 3,70 12,60 14,75 18,56 5,90 0,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing EUR -0,20 3,75 12,03 10,44 13,03 13,32 0,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing USD 2,93 8,54 20,85 25,10 56,92 12,97 0,00
KBC Equity Fund US Small Caps USD 2,49 4,81 13,89 9,69 5,99 5,24 0,00
KBC Equity Fund World EUR 0,79 4,35 11,44 12,59 17,46 8,58 0,00
TAM - Americký akciový EUR 0,48 3,65 13,03 11,35 17,61 12,11 0,00
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR -0,04 0,35 1,24 2,17 3,75 3,15 0,00
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,18 0,64 3,28 5,25 7,92 3,64 0,00
IAD - EURO Bond EUR -0,07 0,21 1,82 3,83 6,49 -1,38 0,00
KBC Renta Dollarenta USD 0,96 -1,37 1,62 1,17 1,56 -3,78 0,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing EUR 0,24 -1,37 1,63 2,34 5,59 -4,43 0,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR -0,01 0,03 1,13 2,64 5,70 -2,72 0,00
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,11 -0,18 0,66 3,17 3,82 -0,51 0,00
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,05 0,17 1,07 2,20 4,35 -0,56 0,00
KBC Multi Interest Cash USD USD 0,11 0,39 1,28 2,60 5,01 2,38 0,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 0,12 0,48 1,77 3,37 5,06 3,39 0,00
IAD - Global Index EUR 0,56 3,42 10,82 11,73 19,22 9,39 0,00
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,17 3,50 6,26 6,87 7,56 -5,71 0,00
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,07 0,41 3,56 4,46 6,54 0,13 0,00
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing CZK -0,33 0,34 4,21 5,96 11,92 -0,34 0,00
KBC Equity Fund Belgium EUR 0,79 3,11 6,05 5,29 -4,02 4,40 0,00
KBC Equity Fund Flanders EUR 0,59 2,76 5,47 4,25 -4,98 3,84 0,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing EUR -0,34 2,43 7,98 9,61 10,99 9,17 0,00
KBC Equity Fund Asia Pacific JPY 1,60 7,45 13,14 14,82 27,20 11,01 0,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR -0,52 1,74 3,28 6,23 12,36 -2,26 0,00
KBC Equity Fund New Asia EUR -0,70 5,75 8,66 8,98 3,75 -3,53 0,00
KBC Equity Fund Eurozone EUR 0,04 2,19 6,21 7,84 8,14 5,65 0,00
KBC Equity Fund USA and Canada EUR 0,97 4,92 13,92 15,42 23,98 12,53 0,00
GS Europe Equity - P Cap EUR EUR 0,38 3,68 9,47 13,11 13,57 10,85 0,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR EUR -1,39 1,37 5,19 15,59 25,28 14,30 0,00
KBC Equity Fund Emerging Markets EUR -0,23 5,26 5,86 6,57 3,15 -3,62 0,00
KBC Equity Fund Trends EUR 1,10 3,41 10,57 8,70 8,33 2,58 0,00
KBC Equity Fund New Shares EUR 0,98 3,13 11,07 8,86 4,22 4,84 0,00
IAD - CE Bond EUR 0,19 0,38 3,06 4,78 7,68 -0,06 0,00
ERSTE BOND DANUBIA EUR -0,22 -1,05 2,23 2,70 9,60 -8,44 0,00
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR -1,52 3,12 10,14 13,09 26,84 -11,01 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD -0,15 2,86 11,40 10,13 22,50 7,78 0,00
GS Global Equity Income - P Cap EUR EUR -0,13 2,31 6,08 7,79 9,38 10,01 0,00
GS US Enhanced Equity - P Cap USD USD 1,34 4,32 12,41 14,87 26,18 10,49 0,00
TAM - Private Growth 1 EUR 0,99 2,24 5,60 7,43 9,25 1,17 0,00
TAM - Private Growth 2 EUR 1,38 3,28 7,70 8,92 11,84 2,38 0,00
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,69 3,51 8,89 7,57 10,29 3,48 0,00
TAM - Premium Harmonic EUR 0,58 0,92 3,19 5,72 6,69 0,14 0,00
TAM - Premium Strategic EUR 0,96 2,19 5,50 7,30 9,16 0,96 0,00
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR -2,63 -5,99 -1,26 7,31 0,64 -7,87 0,00
IAD - KD RUSSIA EUR 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR -0,03 0,11 1,81 3,11 5,31 -0,23 0,00
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,13 1,99 5,90 6,34 11,28 2,96 0,00
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,08 0,26 0,84 1,61 2,85 0,37 0,00
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 1,09 2,55 7,67 8,81 12,21 4,08 0,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,66 1,03 4,77 6,08 8,58 1,06 0,00
IAD - Optimal Balanced EUR 0,78 1,77 4,96 7,40 9,20 -6,89 0,00
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 0,65 0,35 3,77 4,78 8,04 -4,53 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 0,01 -2,10 -3,04 -4,38 -7,53 8,20 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR -0,58 4,70 2,65 1,16 -1,93 -4,62 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR -0,04 0,24 3,65 6,44 9,66 0,36 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR -0,20 -0,91 1,93 2,75 10,66 -5,48 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR -1,58 1,41 8,88 19,02 -19,15 0,00
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,19 0,15 0,46 2,03 3,26 4,54 0,00
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 0,06 0,28 1,45 2,92 5,25 2,08 0,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 0,08 0,22 1,03 2,16 2,99 0,62 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 0,11 0,36 1,54 2,77 4,27 0,91 0,00
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 0,04 -0,93 1,96 4,03 6,61 -2,97 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 0,91 0,35 3,91 4,47 7,38 -4,71 0,00
ERSTE BOND DOLLAR USD 0,58 -1,86 1,44 1,16 1,57 -3,71 0,00
ERSTE STOCK GLOBAL EUR -0,22 4,09 12,44 12,71 18,73 8,98 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 0,43 3,28 12,80 14,47 22,48 4,97 0,00
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR -2,04 3,85 11,66 4,33 14,31 22,07 0,00
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR -1,01 4,23 4,90 5,14 4,06 -4,59 0,00
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 1,17 4,15 12,47 14,60 23,66 7,80 0,00
TAM - Realitný Fond EUR 0,14 0,24 0,52 1,72 4,48 4,45 0,00
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,02 0,13 -0,14 1,31 3,46 3,44 0,00
GIS European Equities Opportunity EUR 0,14 3,39 7,97 9,32 8,57 7,62 0,00
GIS Central and Eastern European Equities EUR -1,56 5,24 6,46 16,37 30,17 14,50 0,00
GIS Global Equity Allocation EUR 0,81 4,90 11,49 11,79 15,67 9,65 0,00
GIS Euro Corporate Bonds EUR -0,18 -0,19 2,11 3,30 5,56 -3,84 0,00
UNIQA EUR Konto EUR 0,04 0,24 0,62 1,47 1,79 0,20 0,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR -0,24 -1,22 -0,12 1,94 5,29 0,66 0,00
UNIQA CEE Akciový fond EUR -1,93 -0,15 3,93 11,33 20,43 13,82 0,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD USD -0,23 2,45 2,99 3,90 7,21 17,55 0,00
IAD - Growth Opportunities EUR 4,52 8,25 14,44 16,61 12,20 -2,93 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 0,21 -0,41 1,07 2,41 4,59 0,20 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 0,33 1,09 6,32 6,51 8,08 2,19 0,00
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 1,78 5,76 12,84 13,67 10,61 11,46 0,00
IAD - Český konzervativní EUR 0,14 -1,40 -1,28 -0,01 1,17 4,65 0,00
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,16 0,67 2,30 3,36 4,98 2,40 0,00
UNIQA Realitní fond EUR 1,30 2,67 6,42 9,97 12,58 7,51 0,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR EUR 0,20 1,91 5,91 8,67 9,00 10,75 0,00
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD USD -0,21 4,85 5,40 4,30 4,20 -7,54 0,00
GS Asia Equity Income - X Cap USD USD -0,50 5,45 8,49 4,78 7,96 -10,84 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,06 0,23 0,74 1,46 2,53 1,47 0,00
Horizon Access India Fund USD 0,41 3,96 14,65 20,20 33,58 9,84 0,00
TAM - Private Growth EUR 0,59 0,92 3,24 5,84 6,88 0,31 0,00
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 0,00
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,60 3,05 8,98 9,86 16,01 9,51 0,00
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,16 4,58 4,19 3,24 2,45 -2,89 0,00
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,82 1,95 3,40 3,73 5,27 5,27 0,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,55 4,10 12,55 13,49 22,38 9,75 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,06 0,28 1,09 2,13 3,63 0,79 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,21 1,81 3,95 3,42 3,72 -0,72 0,00
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,24 0,70 2,01 3,08 5,04 2,60 0,00
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD -1,45 -1,08 0,20 4,41 18,18 0,42 0,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 0,22 -1,09 1,71 2,50 5,38 -5,14 0,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 0,01 -0,76 2,14 4,19 7,38 -3,02 0,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 0,32 -1,59 1,34 1,68 4,16 -5,57 0,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 0,82 -1,19 0,91 -0,31 1,42 -0,67 0,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] EUR -0,27 2,55 7,64 8,98 11,04 8,87 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY -0,46 3,69 10,94 13,02 34,86 14,38 0,00
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] USD -2,17 -2,20 1,22 4,10 14,09 5,40 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 0,22 0,40 1,33 2,70 5,27 2,54 0,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR -0,07 0,29 0,95 1,91 3,45 1,00 0,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD 2,11 4,48 12,83 10,38 12,97 6,56 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR EUR -0,12 -0,15 1,98 4,62 7,94 -5,73 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR EUR 0,43 0,27 3,06 4,07 -2,28 0,32 0,00
GS Europe Equity Income - X Cap EUR EUR -0,28 0,52 1,44 2,79 1,16 6,89 0,00
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR EUR 0,03 3,54 7,97 7,24 -0,44 -1,29 0,00
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD USD -0,13 1,82 4,91 7,78 10,65 -1,81 0,00
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD USD 0,46 5,93 10,59 7,33 2,69 0,62 0,00
GS US Equity Income - X Cap USD USD 2,17 4,39 11,40 12,94 23,53 11,93 0,00
GS Greater China Equity - X Cap USD USD 0,26 8,63 6,66 -2,53 -4,86 -18,92 0,00
GS Japan Equity - X cap JPY JPY 1,78 8,46 15,58 15,26 34,62 15,84 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR -0,24 0,63 6,17 3,89 -0,73 -1,67 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 0,24 2,36 8,09 9,07 13,52 4,95 0,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) EUR -0,04 1,57 4,68 7,00 7,61 0,11 0,00
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,00 -0,40 1,36 1,83 2,28 -1,98 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 0,61 -0,97 0,46 0,05 1,63 1,45 0,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR 0,22 2,30 7,98 1,78 0,14 0,38 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR -0,11 -2,12 -3,85 -7,25 -8,74 3,10 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR -0,24 -0,80 2,11 2,35 8,52 1,08 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR -0,03 -1,08 1,71 3,42 6,43 -3,28 0,00
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 1,62 -0,03 -4,76 -8,70 -10,92 2,20 0,00
EAM SK Svetové akcie EUR -0,02 2,40 7,77 8,64 13,79 3,61 0,00
UNIQA Eurobond EUR -0,04 -0,16 0,88 2,29 3,94 -2,10 0,00
EAM SK Privátny P11 EUR 0,09 0,37 2,44 4,41 7,60 0,20 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD USD -0,05 4,38 11,96 11,40 13,87 -6,83 0,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR -32,71 -32,61 -32,14 -30,30 -7,30 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR -0,19 -0,98 1,31 0,91 2,13 -3,11 0,00
KBC Bonds Corporates Euro EUR 0,09 -0,79 1,88 3,65 6,36 -3,27 0,00
KBC Bonds Emerging Europe EUR -0,54 -1,53 0,98 2,97 10,13 -7,00 0,00
KBC Bonds Emerging Markets USD 1,22 1,24 4,88 6,45 8,87 -2,69 0,00
KBC Bonds High Interest EUR 0,31 -1,45 1,77 1,47 0,94 -2,23 0,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR -1,57 1,77 5,40 5,92 5,85 6,60 0,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR -0,36 -7,39 -12,32 -37,25 -45,00 -30,64 0,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] EUR 0,21 2,11 9,57 10,16 11,32 9,07 0,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD -1,36 2,95 1,62 1,75 3,20 -12,12 0,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD -0,12 6,79 -7,06 -14,95 -24,89 -23,97 0,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD -1,03 2,27 12,60 16,60 31,62 8,28 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR -1,69 1,93 6,70 6,61 5,18 4,37 0,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR -2,33 0,67 14,11 9,69 33,78 27,26 0,00
IAD - Energy Fund EUR 0,63 0,67 1,01 1,85 4,88 4,23 0,00
J&T BOND EUR zmiešaný EUR -0,09 0,19 1,02 1,90 3,96 3,59 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,12 0,49 3,36 4,71 6,35 -1,25 0,00
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 0,26 0,43 1,01 2,06 3,92 0,45 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK -0,16 4,25 12,75 12,71 14,85 -0,68 0,00
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK -0,12 2,46 6,60 8,93 12,17 12,97 0,00
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,63 0,33 3,69 4,45 7,61 -4,74 0,00
EAM SK ESG MIX Klasik EUR 0,05 -0,55 2,51 3,67 6,05 -0,83 0,00
EAM SK ESG MIX Balans EUR 0,09 0,08 3,53 4,49 6,88 -0,19 0,00
EAM SK ESG MIX Aktív EUR 0,12 0,78 4,67 5,24 7,96 0,66 0,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK CZK -1,40 2,93 9,47 21,34 35,28 12,82 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR -0,16 0,08 4,71 6,14 9,89 0,38 0,00
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR EUR 0,04 -0,43 1,22 3,59 4,54 -2,95 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 0,17 3,96 10,64 8,91 6,71 2,85 0,00
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 0,11 1,06 4,89 4,55 3,33 1,24 0,00
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR -0,03 0,72 4,68 2,66 5,42 3,32 0,00
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 1,27 2,77 7,94 5,08 3,62 1,78 0,00
Horizon USD Low USD 0,72 1,15 5,26 6,51 10,63 2,03 0,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK CZK -0,11 0,14 3,73 5,94 10,95 -2,17 0,00
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,12 -0,42 0,35 3,52 3,43 -2,25 0,00
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 0,92 2,29 4,15 3,79 4,33 -0,30 0,00
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 1,21 2,95 8,83 10,35 17,70 0,45 0,00
Franklin Income Fund USD 0,23 3,25 3,33 3,73 2,85 0,00
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 0,30 3,18 4,47 5,23 9,59 -4,96 0,00
Templeton Global Balanced Fund USD 0,31 1,37 2,57 3,95 5,49 0,38 0,00
Templeton Global Income Fund USD 0,48 1,44 4,23 5,62 8,27 -2,57 0,00
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 3,07 9,97 36,58 30,60 35,14 0,64 0,00
Franklin European Dividend Fund EUR -0,74 0,70 -0,48 1,24 4,64 4,92 0,00
Franklin European Growth Fund EUR 0,07 -0,07 0,07 -4,59 -1,19 1,61 0,00
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 0,20 1,02 3,59 -0,66 4,33 4,92 0,00
Franklin Global Real Estate Fund USD 0,63 0,95 3,50 5,04 1,35 -0,57 0,00
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 2,66 -4,39 -13,02 -7,05 -11,17 -9,23 0,00
Franklin India Fund USD 0,71 3,33 11,81 17,64 34,87 11,55 0,00
Franklin Japan Fund USD 12,44 8,82 14,09 15,79 21,93 2,93 0,00
Franklin MENA Fund USD -1,05 1,57 8,59 8,47 21,00 11,55 0,00
Franklin Mutual U.S. Value Fund USD 0,12 2,30 7,81 9,67 8,29 4,45 0,00
Franklin Mutual European Fund EUR -0,30 1,35 3,30 4,30 6,10 6,98 0,00
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 0,11 2,03 4,73 8,42 11,66 6,68 0,00
Franklin Natural Resources Fund USD 1,52 3,49 0,13 -4,19 -2,32 12,56 0,00
Franklin Technology Fund USD 2,70 5,99 19,22 24,08 51,48 5,94 0,00
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 1,98 5,52 17,53 22,02 45,95 6,33 0,00
Franklin World Perspectives Fund USD 0,03 1,19 6,13 5,86 9,93 -1,01 0,00
Templeton Asian Growth Fund USD 0,03 5,60 4,73 2,00 -0,29 -12,74 0,00
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 2,00 4,94 7,40 10,08 9,38 2,37 0,00
Templeton BRIC Fund USD -0,11 5,08 1,05 -1,08 -2,58 -11,57 0,00
Templeton China Fund USD -0,52 10,38 -5,04 -17,28 -27,43 -26,66 0,00
Templeton Eastern Europe Fund EUR -1,37 3,67 12,04 18,88 40,96 0,00
Templeton Emerging Markets Fund USD -0,46 3,87 3,35 3,08 5,31 -8,39 0,00
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 1,72 4,96 8,02 10,11 10,36 3,06 0,00
Templeton Euroland Fund EUR 0,79 5,68 9,00 10,48 13,72 6,66 0,00
Templeton Frontier Markets Fund USD 1,27 6,83 16,16 14,10 28,56 8,47 0,00
Templeton Global Climate Change Fund EUR 1,10 1,50 4,98 1,07 0,18 5,73 0,00
Templeton Global Fund USD 0,39 1,68 4,09 5,48 6,79 -1,40 0,00
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 0,80 3,12 8,15 8,70 11,34 5,89 0,00
Templeton Latin America Fund USD -0,20 1,02 2,24 8,41 21,14 7,47 0,00
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 0,52 1,32 5,42 5,78 8,24 3,61 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 0,16 -0,08 2,18 3,57 5,00 -2,60 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 0,65 2,03 7,36 7,57 10,85 7,25 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 1,18 1,66 4,39 4,95 4,28 -2,30 0,00
Franklin Euro High Yield Fund EUR -0,10 0,34 3,51 6,17 8,97 0,47 0,00
Franklin European Corporate Bond Fund EUR -0,08 -0,32 1,45 4,12 6,85 -3,49 0,00
Franklin European Total Return Fund EUR -0,07 -0,20 2,52 4,58 7,03 -3,35 0,00
Franklin High Yield Fund USD 0,27 0,64 4,14 6,37 10,28 1,64 0,00
Franklin Strategic Income Fund EUR 0,13 -0,53 2,53 3,37 3,94 2,11 0,00
Franklin U.S. Government Fund USD 0,38 -0,76 1,16 1,84 1,84 -3,71 0,00
Templeton Asian Bond Fund USD -0,70 -1,14 -0,76 -2,26 -3,67 0,00
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 1,59 3,32 7,76 10,02 15,88 -2,08 0,00
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 0,48 -0,08 2,67 3,34 5,49 -2,43 0,00
Templeton Global Bond Fund USD 0,23 -0,81 0,04 0,51 -0,81 -3,21 0,00
Templeton Global High Yield Fund USD 0,75 1,44 4,93 7,30 11,98 0,44 0,00
Templeton Global Total Return Fund USD 1,03 1,45 3,47 5,03 5,52 -3,88 0,00
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR EUR 0,19 0,84 4,70 6,01 7,48 -1,69 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 0,26 -0,05 2,98 3,58 7,27 -1,56 0,00
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 0,08 -2,01 2,05 2,82 4,08 -4,81 0,00
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR -0,10 0,06 3,12 5,78 7,75 -0,51 0,00
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,08 0,30 1,02 2,02 3,10 0,94 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,07 -0,03 2,16 2,83 4,63 -1,52 0,00
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 0,30 6,63 12,65 14,06 12,71 9,07 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR EUR -0,74 2,51 3,26 -1,24 -5,07 -5,75 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 0,21 -0,55 2,79 4,21 3,68 3,08 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR -0,07 -0,39 0,59 1,79 3,79 -1,04 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR -0,26 3,10 6,82 9,01 7,17 7,31 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 0,07 2,21 7,72 8,43 10,84 4,33 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR EUR -0,98 1,97 6,90 7,88 9,72 8,74 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR -0,14 0,28 4,65 5,82 5,51 3,53 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR -0,12 0,23 3,68 5,27 7,98 -1,85 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR -0,11 -0,21 1,77 3,24 3,86 0,30 0,00
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK 0,04 0,07 3,10 5,38 8,38 -0,14 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR -0,11 -0,66 2,32 2,66 5,99 1,21 0,00
Horizon Access Fund China USD 1,55 10,46 -0,72 -3,97 -17,36 -13,36 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR -0,17 0,08 4,72 6,11 9,80 0,36 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR -0,15 4,69 2,92 6,52 -2,51 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR -0,10 0,10 5,01 6,54 10,79 1,20 0,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR 0,01 3,24 9,41 9,81 19,22 2,77 0,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK -0,25 2,49 3,20 4,42 7,70 18,17 0,00
Horizon Flexible Plan EUR 0,43 1,06 5,33 6,27 9,48 0,37 0,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 0,34 5,78 11,24 8,31 3,32 7,17 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 0,43 1,19 5,33 5,55 8,52 1,83 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 0,30 0,32 3,85 4,57 6,47 -0,93 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 0,65 2,55 7,75 7,48 11,60 4,92 0,00
TAM - Balanced Fund EUR 0,13 0,57 2,47 3,54 6,40 0,44 0,00
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,31 0,96 4,27 5,50 9,87 1,07 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD USD -0,03 4,43 12,12 11,70 14,45 -6,36 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) CZK 0,25 2,52 8,78 10,53 17,15 8,49 0,00
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 0,26 2,42 8,31 9,51 14,47 5,80 0,00
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 0,35 3,18 6,09 8,81 9,95 11,85 0,00
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR -0,15 4,88 3,84 -0,51 -3,09 -7,99 0,00
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 1,00 4,06 7,54 3,99 2,09 -8,30 0,00
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR -0,59 2,04 8,75 7,62 7,49 3,80 0,00
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR -0,54 -1,15 1,45 4,57 6,08 -5,41 0,00
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 0,04 3,05 8,41 12,56 11,40 8,23 0,00
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR -0,08 0,27 3,79 6,76 4,85 -3,12 0,00
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR -0,15 2,46 5,37 8,28 11,62 6,29 0,00
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 0,19 2,65 9,84 10,50 18,87 7,87 0,00
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR -0,65 3,04 9,57 7,43 10,94 9,29 0,00
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 0,11 1,14 1,76 1,73 -2,77 -7,81 0,00
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 1,42 4,38 10,83 11,64 16,36 9,69 0,00
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 0,72 4,00 11,45 16,59 28,60 14,09 0,00
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR -1,69 8,02 -7,02 -14,93 -24,22 -20,82 0,00
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR -0,39 5,79 8,94 11,64 13,62 14,22 0,00
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 0,81 5,39 11,92 13,85 38,49 17,70 0,00
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 0,25 2,32 7,43 10,93 0,67 0,00
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 0,80 5,40 2,48 1,32 0,11 -8,92 0,00
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR -0,10 -0,22 3,72 4,64 0,91 0,67 0,00
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 1,63 -0,01 -4,44 -7,95 -8,77 5,24 0,00
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR -0,47 4,38 4,50 4,87 2,21 -4,57 0,00
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 0,21 1,22 4,99 4,61 4,43 1,22 0,00
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,69 0,69 1,08 2,48 5,50 4,66 0,00
IAD - Korunový realitný fond CZK 0,18 0,69 1,88 3,89 6,78 6,69 0,00
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR -1,08 2,65 6,39 7,69 6,78 7,83 0,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR 0,57 3,56 9,97 9,59 11,52 9,61 0,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] USD -0,94 4,07 0,95 -0,67 -3,04 -12,95 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR 2,22 4,51 17,02 11,29 11,18 5,95 0,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR 0,07 1,72 6,65 -0,52 -6,13 -1,31 0,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 0,27 1,02 4,04 2,90 3,66 -5,01 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD 2,33 4,44 16,06 10,96 13,39 2,24 0,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 0,36 -0,70 2,44 2,43 3,63 -2,48 0,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR -0,14 -0,11 3,34 5,44 8,87 -0,85 0,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] EUR -1,34 1,86 14,48 9,15 11,64 9,84 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR -0,11 -0,15 1,46 0,60 -0,32 -1,03 0,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR -0,16 1,34 3,45 3,60 3,34 -2,78 0,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 0,11 -0,37 3,41 3,54 2,05 -2,25 0,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] EUR -1,04 4,14 1,79 -0,37 -4,92 -9,80 0,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK -0,31 3,23 10,40 13,14 20,81 12,22 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR -0,31 3,05 9,74 11,87 17,70 9,27 0,00
Horizon KBC Dynamic Balanced EUR 0,58 2,55 7,99 8,31 10,91 2,75 0,00
Horizon KBC Defensive Balanced EUR 0,37 0,81 4,77 5,43 7,67 0,84 0,00
EAM SK Erste Private Banking Conservative EUR -0,02 -0,08 3,01 3,83 4,96 -0,26 0,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR -0,23 6,87 -6,30 -14,70 -26,35 -21,21 0,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR -1,13 2,34 13,53 16,95 29,04 12,20 0,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR 0,96 5,90 17,86 19,24 37,08 14,95 0,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] EUR 0,74 3,99 12,20 10,31 9,18 6,72 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD -0,51 0,33 0,72 -1,85 -3,97 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD -0,80 0,25 0,76 -1,84 -4,06 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 0,07 0,08 1,04 2,19 3,96 -0,12 0,00
ERSTE MORTAGE EUR 0,55 -2,24 1,12 0,54 0,74 -5,14 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 0,23 -0,06 2,95 3,82 4,13 -2,21 0,00
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 0,65 -0,76 0,47 0,41 1,63 1,56 0,00
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 0,26 -0,37 2,62 3,36 5,06 -3,44 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 0,49 1,77 1,57 2,27 -0,06 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 0,31 3,48 9,22 9,44 15,06 9,03 0,00
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR -0,25 -0,01 3,45 6,88 9,27 -0,61 0,00
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 1,32 4,39 12,53 14,96 26,71 10,85 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 0,18 -1,25 1,70 2,63 5,58 -5,15 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 1,82 2,99 2,99 4,92 3,18 0,00
Horizon 2030 EUR 0,44 1,55 6,40 7,47 10,28 1,57 0,00
Horizon 2035 EUR 0,50 2,01 7,29 8,35 11,04 2,39 0,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 0,09 0,18 1,22 2,53 4,34 0,20 0,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 0,06 -0,09 1,35 3,06 4,38 -1,57 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 0,09 0,62 3,30 -1,90 -2,47 -7,22 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 0,09 0,61 3,29 -1,90 -7,41 -13,83 0,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR 1,88 4,46 14,09 17,60 2,52 -6,81 0,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] EUR 1,88 4,46 14,09 17,61 -0,46 -8,83 0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 1,44 -2,34 1,88 1,15 2,21 -6,09 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR -0,06 0,52 3,88 6,86 9,65 -0,05 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 0,04 0,49 2,57 4,95 6,69 1,20 0,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] EUR 2,03 5,72 17,11 19,86 34,33 15,28 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 0,04 0,59 2,22 3,76 4,30 1,89 0,00
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 0,72 1,56 2,74 3,28 -2,22 0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 1,92 3,02 -1,14 -1,85 0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 0,25 4,78 10,65 14,89 16,73 8,21 0,00
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 0,18 2,91 4,08 3,40 1,96 0,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 1,22 1,79 2,96 3,45 4,45 -0,37 0,00
EAM SK Global Renta EUR 0,02 -0,19 2,67 3,52 5,15 -0,41 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 0,07 0,43 3,30 4,05 6,28 -3,13 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 0,20 1,06 4,45 5,14 7,69 -1,46 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 0,27 1,73 6,12 6,43 9,85 0,85 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 0,38 3,14 9,44 9,08 14,00 4,80 0,00
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 0,05 -1,02 2,28 3,90 5,99 -4,77 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 0,12 1,12 2,97 4,63 8,34 9,53 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 0,15 0,85 4,78 6,31 8,53 3,20 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR -4,84 -4,18 -0,45 1,00 3,12 -1,49 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD -0,21 3,30 9,43 5,73 14,26 -14,38 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR -0,27 3,24 8,99 4,50 11,61 -16,84 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 0,04 0,00 3,08 5,34 6,35 1,13 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR -4,07 -4,07 -1,14 1,01 1,97 -2,26 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR -0,21 1,53 6,13 7,85 7,75 7,18 0,00
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 0,02 0,41 1,67 2,30 4,17 3,68 0,00
Horizon CSOB Financie 1 EUR 0,64 2,13 3,28 1,47 2,84 0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 0,29 1,08 2,39 3,11 -1,57 0,00
TAM - Q Fund EUR 14,35 12,56 11,18 0,87 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 0,19 -0,19 0,72 -0,69 -0,13 -0,98 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,29 -0,05 3,61 4,95 6,53 -0,95 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,73 1,22 6,39 6,81 8,25 1,01 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 1,12 2,23 8,32 7,70 8,64 2,50 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR -2,14 2,13 4,94 -0,44 -0,40 0,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) CZK -0,10 1,56 5,24 8,44 11,46 3,84 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 0,20 0,92 4,28 6,78 12,51 3,65 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 0,25 0,61 2,43 3,71 7,09 1,85 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 0,10 0,39 1,60 2,68 4,82 1,36 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR -0,27 -0,32 1,66 3,38 5,93 -3,76 0,00
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 0,98 4,44 10,60 11,63 20,72 6,55 0,00
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,47 4,76 13,21 13,40 21,92 12,79 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD -1,58 4,13 3,84 -0,32 -0,40 0,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR -1,84 0,63 2,57 1,70 -1,74 0,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK -0,32 1,31 2,66 3,46 -2,56 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD -2,80 2,89 2,38 -1,34 -0,23 0,00
Sivek Global Low Div EUR 0,41 0,78 4,66 5,73 8,41 -0,38 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] USD 0,21 3,22 11,49 14,36 24,12 12,60 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 0,49 5,37 10,70 13,11 16,42 9,67 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR -0,50 -0,41 -0,68 0,75 2,11 1,52 0,00
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA EUR -0,45 2,15 10,41 12,82 21,39 6,80 0,00
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA EUR -0,43 2,22 10,67 13,35 22,54 7,81 0,00
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. EUR 0,31 -12,80 -12,80 -12,65 -1,46 0,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 0,08 0,86 -1,67 -3,85 -3,28 7,53 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 0,18 1,55 6,11 7,50 11,86 1,94 0,00
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR EUR 0,33 5,60 10,59 7,05 0,44 3,85 0,00
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR EUR -0,25 1,51 4,91 7,49 8,21 1,34 0,00
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 0,25 -1,31 2,26 3,42 5,39 -5,11 0,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK -0,24 1,70 5,58 8,90 11,59 4,61 0,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 0,15 1,52 6,91 5,77 7,21 2,50 0,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 0,17 -0,28 3,53 3,70 6,08 -2,17 0,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR 0,16 0,57 5,10 4,55 6,30 0,16 0,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR 0,15 0,57 5,09 4,54 6,30 0,16 0,00
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,30 3,32 9,58 10,85 16,70 8,92 0,00
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 0,18 0,88 2,31 3,54 3,66 0,26 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 0,22 -0,05 3,73 4,65 6,67 -0,58 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 0,07 -0,12 0,76 1,88 3,35 -0,45 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 0,50 1,96 8,11 7,45 8,22 4,18 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 0,61 3,15 10,87 10,08 11,37 6,76 0,00
Eurizon Fund - Equity China A EUR 1,16 5,81 -2,30 -8,98 -20,78 -16,33 0,00
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 0,82 1,83 5,57 5,72 4,10 -1,43 0,00
Eurizon Fund - Equity USA EUR 1,06 5,34 12,61 14,56 24,96 12,30 0,00
Epsilon Fund - Euro Bond EUR -0,42 -0,70 1,90 1,88 4,10 -4,65 0,00
Perspective Global Timing USD 3 USD -1,52 2,54 4,63 2,86 1,82 0,00
Perspective Global Timing USD 4 USD -1,23 2,85 4,76 3,56 1,76 0,00
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,13 0,68 2,86 3,61 5,53 -1,25 0,00
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR EUR 0,06 -6,01 -9,88 -32,28 -38,47 -28,72 0,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing EUR 1,59 5,69 12,44 13,52 10,44 9,19 0,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) EUR 0,08 2,95 6,97 9,23 10,26 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) EUR 1,80 4,76 8,06 11,81 13,12 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) EUR -0,18 -1,04 -0,20 1,66 4,04 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) EUR -0,72 -4,20 -7,20 -2,85 1,26 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 0,05 0,22 0,74 1,54 2,83 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) GBP -0,23 1,34 2,64 4,20 0,23 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR -0,17 -0,43 1,32 3,83 6,95 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 0,12 -1,10 1,87 5,06 6,18 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) USD 0,93 3,70 10,86 13,11 23,74 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) EUR 0,14 1,27 3,59 4,21 -1,80 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 0,21 -0,19 0,38 0,64 1,80 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) USD -0,30 3,82 4,69 4,65 6,35 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) EUR -0,99 -3,98 -2,47 7,22 1,07 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) USD -0,65 4,59 1,99 -0,72 -4,20 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) USD 1,01 3,67 11,81 14,22 27,60 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR -0,02 -0,26 0,28 1,68 3,37 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) USD 0,63 0,27 3,01 3,51 -0,50 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD -0,49 0,60 1,19 4,07 0,70 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR -0,08 -0,74 0,11 1,98 4,57 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR -0,25 -0,83 1,09 3,31 6,09 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR -0,57 -0,68 3,30 4,97 6,03 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 0,84 0,12 1,54 2,67 1,94 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) USD 0,95 4,20 12,22 21,96 27,46 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) USD 0,61 4,05 6,25 7,24 8,77 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 3,06 0,66 -1,70 -11,65 -27,77 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) EUR 0,05 2,87 6,98 9,16 9,12 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 0,75 1,31 4,52 6,70 9,55 0,00
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD -0,52 3,84 6,74 5,59 3,33 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 0,98 0,38 1,39 2,06 2,59 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 0,02 -0,47 0,76 2,58 4,99 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR -0,17 -0,53 1,18 3,21 5,99 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 0,32 -0,59 0,90 1,85 2,03 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR -0,16 -0,32 1,48 4,06 7,05 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 0,06 0,22 0,75 1,64 3,06 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR -0,10 -0,75 0,33 2,34 5,15 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 0,95 3,62 11,64 13,03 25,42 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR -0,18 -0,37 1,37 3,43 5,85 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 3,52 7,77 15,86 19,92 42,95 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 0,92 3,72 10,74 12,28 21,68 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) EUR 0,05 2,87 6,97 9,13 10,39 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD 0,94 3,71 10,94 13,25 24,03 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) USD -0,29 3,83 4,68 4,67 6,33 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) USD 3,35 5,55 11,99 13,06 24,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR -0,24 -0,47 1,29 3,74 6,78 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR -0,06 -0,31 0,69 2,51 4,79 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 0,22 0,20 2,69 5,32 5,58 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR -0,13 -0,78 0,54 2,67 5,86 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR -0,34 -0,65 2,12 4,22 8,21 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR -0,22 -0,60 1,18 3,06 5,79 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) JPY 3,73 10,40 19,50 22,75 44,86 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) USD 0,27 1,66 6,27 5,62 0,93 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) USD 1,05 3,76 12,14 14,69 28,91 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) EUR -0,42 3,13 8,27 11,51 12,40 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) EUR 0,47 5,28 11,11 14,97 17,43 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) EUR 0,71 7,19 10,43 16,38 23,68 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) EUR 0,36 4,12 8,64 11,03 12,24 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) USD 2,06 3,82 14,51 18,38 49,49 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) USD 0,98 3,73 12,13 14,47 28,64 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) USD -0,33 4,59 4,83 4,06 4,10 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 0,53 -0,11 1,10 2,66 8,30 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR -0,15 -1,00 0,39 1,98 4,21 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR -0,09 0,42 3,20 6,05 9,37 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 0,18 -0,66 0,73 1,61 2,20 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) USD 0,80 3,68 10,24 12,29 22,07 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR -0,01 0,76 2,28 4,19 6,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 0,10 0,47 3,05 6,11 10,43 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 0,13 -0,46 2,02 4,75 7,09 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR -0,21 -0,16 1,89 3,85 7,50 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) EUR -1,04 0,90 3,21 4,96 7,50 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 0,02 -0,53 0,99 3,17 5,51 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR -0,06 -0,11 1,79 4,58 7,53 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 0,72 1,20 4,06 5,53 7,13 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 0,10 -0,58 1,72 3,93 4,68 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) EUR -0,06 2,80 5,26 3,80 0,66 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 0,44 4,37 9,23 12,33 14,32 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 0,06 0,32 1,05 2,11 3,84 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) USD 1,44 3,05 9,10 10,47 11,36 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 0,21 -0,32 1,50 2,75 3,58 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 0,43 -0,81 1,06 2,05 1,49 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 1,97 0,87 -3,06 -6,65 -5,81 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 0,81 -0,01 1,07 1,70 -0,11 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 0,11 0,47 1,46 2,58 2,13 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR -0,16 -0,32 1,48 4,06 7,05 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 0,13 -0,46 2,16 4,93 6,91 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR -0,09 0,42 3,20 6,04 9,39 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 0,68 1,07 4,14 5,76 9,28 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) EUR 0,32 4,25 8,89 11,78 13,39 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) EUR 0,15 3,33 7,78 10,69 12,63 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) USD 1,19 4,05 13,07 15,98 31,82 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) USD -0,28 3,67 4,72 4,78 7,58 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 0,15 0,09 1,05 2,45 3,55 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) EUR -0,42 3,13 8,27 11,50 12,42 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) EUR 0,31 3,83 7,91 10,47 11,27 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD -0,22 3,39 3,40 3,10 4,87 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) USD 3,33 5,71 12,58 13,97 24,76 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) EUR -0,02 2,67 6,72 9,11 10,64 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 1,07 3,80 11,91 14,22 27,69 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 0,72 1,20 4,03 5,52 7,58 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 0,20 0,29 3,61 6,14 10,09 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR -0,09 0,22 3,06 6,35 8,63 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) USD -0,23 3,63 4,83 5,14 8,22 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) EUR -0,48 4,01 7,90 7,88 9,42 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR -0,76 -1,24 3,49 5,31 6,68 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR -0,14 -0,20 1,85 4,36 7,41 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) USD 0,78 3,48 1,37 -0,52 -0,97 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) USD 0,78 2,40 8,30 10,03 19,96 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) USD 2,08 1,84 7,82 8,25 12,75 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 0,33 2,27 8,41 10,21 14,84 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 0,12 -1,10 1,84 5,04 6,15 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 0,75 1,31 4,52 6,69 10,08 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 0,21 0,20 2,69 5,29 8,58 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 0,46 -0,67 1,53 3,11 3,66 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) EUR 0,02 3,20 8,42 11,21 10,89 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) USD 2,36 5,50 13,91 19,01 27,66 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) USD 1,33 4,67 11,88 4,45 3,14 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR -0,16 -0,34 1,38 3,98 5,67 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 0,04 0,05 0,96 2,50 3,70 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 0,18 0,20 1,45 3,31 3,57 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) EUR -0,06 3,80 8,26 11,33 13,34 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) USD 0,76 2,29 7,80 8,74 17,08 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 2,07 7,36 15,99 17,49 29,13 10,43 0,00
TAM - MA Fund EUR 3,23 8,51 13,28 18,21 24,32 4,24 0,00
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 2,07 3,07 11,30 13,98 31,90 0,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK CZK 0,83 3,68 11,88 12,70 20,96 7,91 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR EUR 0,83 3,68 11,87 12,74 21,09 8,01 0,00
Eurizon Fund Equity People EUR -0,06 4,84 10,20 8,07 12,45 3,67 0,00
Eurizon Fund Equity Planet EUR 0,98 4,51 10,44 9,68 11,87 6,04 0,00
TAM - Realitný fond II. EUR -0,12 -3,27 -2,29 -1,23 5,04 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR -1,21 0,32 5,57 5,48 1,35 -1,50 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR -0,21 -0,59 1,16 3,00 5,79 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 0,35 -0,39 0,33 1,75 2,23 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,68 1,16 4,09 3,88 2,82 0,00
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,16 0,52 2,61 3,75 6,68 0,00
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,01 0,26 1,97 3,55 5,58 0,00
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,10 1,16 4,14 5,93 9,07 0,00
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,20 2,20 6,39 8,36 12,83 0,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,30 0,30 2,00 2,98 4,86 0,00
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 0,07 -0,01 1,17 2,97 4,59 0,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,51 0,51 1,49 3,41 6,69 0,00
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR -0,19 -0,54 1,52 3,73 5,58 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 0,92 -1,56 2,15 0,25 -6,05 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. EUR 1,04 1,76 6,89 8,53 12,30 0,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. EUR 0,67 0,54 4,36 6,04 8,76 0,00
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR EUR 0,03 -0,07 2,57 4,26 5,54 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 1,92 5,42 12,25 12,49 10,14 0,00
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,17 1,27 4,21 5,02 6,68 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR -0,67 3,72 2,84 1,19 -2,09 0,00
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,90 3,89 13,60 14,76 19,24 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF -0,19 3,20 8,41 3,62 9,68 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP -0,26 3,28 9,26 5,15 12,69 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF -0,27 3,19 8,77 4,20 11,04 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR -0,26 3,27 9,22 5,13 12,97 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP -0,25 3,42 9,46 5,78 14,06 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP -0,38 3,17 9,38 5,54 14,01 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD -0,24 3,35 9,74 6,38 15,67 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD -0,48 2,99 9,38 6,02 15,32 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF -0,13 3,33 8,76 4,20 11,03 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR -0,26 3,27 9,22 5,13 12,97 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR -0,53 3,01 8,82 4,73 12,56 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP -0,13 3,55 9,60 5,77 14,20 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP -0,38 3,17 9,23 5,40 13,85 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD -0,24 3,34 9,72 6,37 15,65 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD -0,60 2,98 9,37 6,15 15,46 0,00
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 3,24 5,95 21,06 28,95 32,94 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 0,08 0,14 1,09 2,15 3,92 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 0,01 -1,81 3,33 4,77 4,03 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 0,10 -1,88 2,46 3,72 6,05 0,00
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 0,15 -0,05 2,54 3,57 3,69 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 0,51 0,59 5,19 5,01 7,89 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 1,27 2,82 9,23 9,40 14,02 0,00
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 2,10 4,11 12,48 13,20 23,56 0,00
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 0,72 1,97 7,93 8,02 8,19 0,00
ERSTE GREEN INVEST EUR 0,13 1,80 7,45 -1,60 -6,73 0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR -0,93 -2,70 -0,09 -12,98 -24,82 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR -0,01 -0,81 1,89 3,97 6,41 0,00
ERSTE FUTURE INVEST EUR 0,94 4,35 10,66 6,12 11,32 0,00
ERSTE BEST OF WORLD EUR 1,45 3,96 11,78 11,98 18,04 0,00
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR -0,07 -0,25 3,28 6,02 8,18 0,00
ERSTE FAIR INVEST EUR 0,34 3,46 10,75 10,58 16,17 0,00
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR -0,22 4,11 14,66 18,62 26,99 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 0,68 1,07 4,14 5,78 6,24 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD 3,42 6,30 13,41 14,90 26,13 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 0,18 -0,91 1,48 3,64 1,71 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD 3,33 5,72 12,59 13,98 24,81 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR -0,02 2,67 6,72 9,11 10,66 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD 1,07 3,80 11,92 14,24 27,73 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR -0,08 3,51 6,48 8,94 8,33 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 0,11 0,44 1,48 3,03 5,62 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 0,06 0,33 1,04 2,11 3,88 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 0,21 -0,79 1,96 4,72 6,04 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 0,65 0,95 3,67 4,61 6,79 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF USD 0,27 1,87 6,99 9,90 16,85 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF USD -0,14 1,12 6,02 7,95 13,50 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF EUR -0,21 2,09 5,06 7,17 6,67 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) EUR -0,21 -0,59 1,16 2,99 5,79 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 0,18 0,18 3,15 5,05 7,68 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 1,00 3,65 13,11 16,32 32,65 0,00
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,25 1,17 4,41 5,49 7,30 0,00
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR -0,29 -0,39 -0,16 1,18 0,00
Wood & Company Office Podfond EUR 2,06 2,06 3,32 6,98 8,52 0,00
Wood & Company Retail Podfond EUR 6,34 6,34 7,45 13,46 11,92 0,00
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) EUR -0,70 1,85 11,46 12,79 9,68 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) EUR 0,63 4,56 10,77 15,88 18,46 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) EUR 0,78 0,52 -2,71 0,84 -0,49 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) EUR -0,58 2,98 7,74 3,60 13,33 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) EUR -2,16 -2,77 -0,61 -4,31 -6,88 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) EUR -0,05 -1,34 -0,66 3,22 -4,58 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) EUR 1,06 10,06 14,69 17,95 12,18 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) EUR -0,04 0,26 4,36 5,64 -1,55 0,00
TAM - AP Realitný fond EUR -0,05 -0,11 -2,90 -2,75 4,21 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 0,10 4,10 10,81 9,88 12,94 0,00
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 0,28 0,99 2,49 4,27 -1,19 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR EUR -0,77 2,42 3,05 -1,62 -5,77 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD USD -0,89 2,50 2,65 -1,81 -3,98 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR EUR -0,77 2,39 2,94 -1,85 -6,25 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD USD -0,92 2,45 2,50 -2,06 -4,47 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD USD 0,08 4,11 6,03 5,78 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD USD 0,10 -0,03 4,02 5,78 5,29 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR EUR 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD USD 0,96 1,07 4,48 9,51 15,39 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR EUR -0,38 -1,05 1,27 2,68 5,64 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR EUR -0,31 -0,80 1,39 3,80 7,05 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR EUR 0,23 -0,60 2,65 3,95 3,22 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD USD 0,13 -0,45 2,37 4,02 5,71 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD USD 0,07 -0,49 2,30 3,79 5,17 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD -0,05 2,27 7,27 8,21 12,95 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 0,06 2,17 7,57 8,18 10,29 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD -0,04 2,24 7,15 7,95 12,40 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD USD -0,28 -1,16 2,33 4,10 6,71 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD USD -1,12 2,00 6,45 7,59 11,79 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD USD -0,03 0,38 4,21 6,31 10,24 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD -0,26 0,33 4,21 5,65 7,50 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD USD -0,75 -1,97 -0,82 3,45 23,91 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD USD 0,50 0,08 -4,42 -7,91 -11,61 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR EUR 0,53 2,38 3,37 -0,99 -3,28 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD USD 0,37 2,46 2,97 -1,21 -1,45 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR EUR 0,52 2,36 3,23 -1,25 -3,79 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD USD 0,35 2,40 2,83 -1,42 -1,96 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD USD -0,29 2,44 7,42 8,39 11,20 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD USD 0,14 -0,14 1,36 2,84 4,91 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD USD 1,54 -5,87 -16,18 -12,03 -9,37 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR EUR -1,58 1,81 10,26 6,99 11,13 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD USD -1,68 1,86 9,80 6,76 13,23 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR EUR -1,59 1,75 10,12 6,72 10,57 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD USD -1,69 1,84 9,66 6,49 12,68 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD USD 0,20 -4,32 -6,90 -8,95 -17,31 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR EUR -0,12 -0,25 1,65 2,99 3,34 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD USD -0,09 -0,07 2,23 4,14 5,93 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR EUR 1,16 6,01 20,56 24,11 45,93 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD USD 1,05 6,09 20,06 23,85 48,71 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR EUR 1,15 5,97 20,41 23,78 45,19 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD USD 1,04 6,04 19,91 23,56 47,98 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg EUR 2,41 6,73 16,20 14,67 28,04 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD USD 2,42 6,87 16,67 16,00 30,65 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR EUR 2,53 6,75 17,01 15,91 27,52 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged EUR 1,99 3,87 1,81 -7,30 -9,92 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD USD 2,01 4,02 2,31 -6,22 -7,92 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR EUR 2,13 3,90 2,59 -6,28 -10,06 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR EUR 0,24 3,93 9,71 9,52 10,10 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD USD 0,07 3,94 9,27 9,27 12,19 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR EUR 0,16 3,85 9,46 9,16 9,46 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD USD 0,08 3,87 9,05 8,96 11,54 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR EUR 0,58 3,14 8,38 5,37 5,10 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD USD 0,46 3,30 7,96 5,12 7,08 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR EUR 0,60 3,13 8,25 5,14 4,57 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR EUR 0,23 0,61 2,26 4,13 -3,81 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD USD 0,14 0,71 1,87 3,96 -1,94 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR 0,25 0,63 2,17 3,90 -4,25 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR 0,16 -0,13 2,32 2,77 3,91 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 0,18 -0,01 2,77 3,71 5,96 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR 0,15 -0,16 2,18 2,52 3,38 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 0,16 1,09 4,81 5,42 7,75 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 0,19 1,20 5,26 6,40 9,91 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 0,15 1,05 4,67 5,16 7,21 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 0,20 1,50 5,72 6,13 8,76 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 0,23 1,61 6,18 7,11 10,95 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 0,20 1,46 5,58 5,86 8,21 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 0,12 2,93 9,04 9,04 13,83 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 0,15 3,03 9,50 10,05 16,18 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 0,12 2,89 8,91 8,77 13,25 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR -0,50 2,17 3,24 3,79 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR EUR 0,10 -0,51 2,11 2,98 3,31 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR EUR -0,46 -0,92 1,19 3,69 6,60 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR EUR -0,46 -0,95 1,07 3,44 6,08 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 0,05 1,69 4,24 3,95 4,07 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 0,06 1,79 4,68 4,98 6,15 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 1,60 4,04 3,65 3,52 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 0,04 1,75 4,55 4,70 5,63 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR EUR 0,43 3,81 7,37 11,64 12,10 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR EUR 0,43 3,78 7,31 11,44 11,70 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR EUR -0,42 0,33 2,26 2,33 1,28 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD USD -0,38 0,44 2,75 3,36 3,47 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR EUR -0,28 0,33 3,04 3,31 1,03 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg EUR 0,40 1,74 7,58 8,69 14,32 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg USD 0,43 1,84 7,99 9,60 16,47 0,00
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg EUR -0,25 -0,20 3,60 4,10 7,73 0,00
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR EUR -0,13 -0,20 4,32 4,95 7,24 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 0,82 2,05 5,07 4,33 3,89 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 0,95 1,79 4,35 4,17 6,24 0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD 0,95 2,34 5,61 6,33 8,85 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 0,82 2,60 6,36 6,51 6,42 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR -0,25 -0,40 2,52 5,17 7,16 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD -0,12 -0,66 1,80 4,99 9,56 0,00
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR 0,29 2,94 7,91 8,71 8,10 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD -0,46 4,62 -4,44 -9,07 -17,78 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR -0,59 4,87 -3,79 -8,94 -19,61 0,00
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR 0,62 0,45 4,46 -0,09 5,12 0,00
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR 0,06 2,38 6,57 3,64 -1,20 0,00
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD 0,43 3,21 8,46 9,26 17,67 0,00
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 0,13 0,29 1,84 2,54 1,83 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 0,22 0,25 3,68 5,24 6,22 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 0,27 0,02 2,02 2,14 -0,41 0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 0,49 -0,51 1,49 1,86 3,31 0,00
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR 0,62 2,69 7,46 8,96 0,00
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR -0,27 -0,09 2,86 4,21 6,17 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing EUR 0,99 0,88 3,41 -1,54 -10,06 0,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) USD 1,62 1,63 9,35 13,47 25,10 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) USD 2,84 2,46 11,89 15,19 28,84 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF USD 2,63 6,94 20,49 27,42 62,74 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing EUR 0,63 -3,81 -3,50 -13,42 -24,59 0,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing EUR 1,38 3,85 7,67 5,37 1,58 0,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) EUR 1,81 0,58 -3,09 -7,12 -8,36 0,00
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 20,08 33,48 49,71 107,19 114,97 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 EUR 0,17 -0,08 2,22 2,51 3,73 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 EUR 0,17 -0,08 2,48 3,09 4,56 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 EUR 0,17 1,14 4,93 5,50 8,12 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 EUR 0,17 1,13 4,97 5,75 8,42 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 EUR 0,23 1,56 5,85 6,27 9,18 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 EUR 0,22 1,55 5,89 6,47 9,45 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 EUR 0,14 2,98 9,21 9,38 14,54 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 EUR 0,13 2,97 9,21 9,38 14,54 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) USD 0,52 0,53 1,25 2,88 3,27 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  EUR 0,61 -1,11 0,76 1,10 -1,17 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) USD 0,64 -0,97 1,25 2,15 0,91 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 2,43 1,64 2,48 1,49 -1,11 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR -0,10 0,22 3,06 6,37 6,11 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 0,47 -0,04 2,10 4,27 0,85 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) USD 0,38 -0,26 0,77 2,68 4,31 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) USD 0,95 -1,41 2,73 1,62 -3,69 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) GBP 0,09 0,45 1,45 2,97 5,25 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 0,29 0,77 3,17 3,51 7,68 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) USD 0,26 0,37 1,88 3,51 1,69 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) EUR -0,06 3,80 8,26 11,33 13,38 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) USD 2,08 5,90 8,84 2,01 8,01 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  EUR -0,02 -0,09 2,15 4,82 7,12 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) USD 0,03 0,08 2,55 5,69 9,63 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg EUR 1,03 3,69 11,42 12,90 24,69 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) USD 0,21 1,68 6,86 8,79 10,92 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) USD 1,95 5,11 11,47 10,13 15,30 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) USD 0,11 0,37 1,27 2,67 5,19 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 0,27 -0,13 0,57 1,83 2,62 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) USD 0,30 -0,01 0,98 2,67 4,56 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) USD 0,30 -0,01 0,98 2,67 4,58 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 1,69 1,86 -0,66 -3,58 -0,88 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) USD 0,64 -0,97 1,25 2,13 2,33 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] EUR -0,18 0,56 0,38 0,96 0,54 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD USD 0,52 3,30 8,10 5,48 7,84 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR EUR 0,65 3,23 8,62 5,77 5,86 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 0,05 0,61 2,28 3,89 4,53 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,68 1,16 4,09 3,88 2,82 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR -0,50 -0,41 -0,68 0,75 2,11 0,00
ERSTE STOCK TECHNO EUR -0,12 5,04 18,90 26,21 56,11 0,00
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 0,61 1,57 13,72 7,10 5,41 0,00
BlackRock Global Impact Fund USD (A) USD 1,13 2,99 7,72 6,21 6,52 0,00
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) USD -0,12 0,19 4,14 6,68 11,09 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,83 2,13 4,84 5,17 -1,56 0,00
Horizon Start 100 EUR -0,93 2,81 4,95 4,53 0,00
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 0,10 2,40 5,35 7,22 19,33 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 2,71 2,43 6,62 5,19 13,01 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) USD 3,50 6,28 13,24 14,82 26,30 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF USD 0,80 3,62 9,61 7,36 6,51 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF USD 0,60 0,78 0,48 -7,74 -14,81 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD 0,39 5,34 2,16 0,35 0,35 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD 3,28 5,97 2,39 6,17 5,37 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) USD 2,25 5,19 11,13 8,54 7,75 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) EUR 0,49 1,68 3,96 4,03 0,43 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) USD -0,02 1,34 8,14 12,96 18,79 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) USD 1,82 4,02 8,82 7,16 8,16 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 0,56 2,43 8,28 10,17 17,41 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD -2,08 3,88 8,40 25,44 51,16 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF EUR 0,26 0,11 2,17 3,45 4,58 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF EUR 0,44 1,31 5,08 6,42 8,63 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  EUR 0,64 2,70 8,45 9,69 12,94 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF EUR 0,24 3,56 8,30 10,21 10,79 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF USD 0,91 3,33 10,86 13,46 24,56 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate EUR -0,14 -0,34 1,47 4,05 6,85 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) EUR 1,77 5,12 8,29 14,09 15,93 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 0,30 -1,36 1,90 2,13 2,62 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR 0,73 2,28 7,67 8,29 14,76 0,00
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 0,52 0,52 1,76 3,29 7,46 0,00
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 0,10 1,86 4,64 6,22 7,06 0,00
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing EUR 0,24 4,46 9,17 9,66 12,55 0,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing EUR -0,40 4,55 3,97 4,42 3,10 0,00
EAM SK Privátny P12 EUR -0,02 0,47 2,34 2,35 1,80 0,00
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,44 1,33 2,89 3,82 5,05 0,00
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí EUR 0,13 -0,72 1,91 3,38 5,38 0,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR -32,75 -32,74 -32,24 -30,04 0,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR -32,74 -32,69 -32,33 -30,56 0,00
Invesco Metaverse Fund Class A Acc EUR EUR 0,23 4,56 14,46 19,28 45,36 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,05 -0,38 1,22 2,31 0,00
UNIQA Future Trends EUR 0,83 4,49 10,35 7,96 0,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP EUR 0,86 2,57 11,27 10,82 0,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP USD 1,10 2,63 10,49 10,64 0,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR EUR 2,69 8,47 21,68 25,31 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 0,26 -1,27 1,76 2,90 0,00
Horizon Start 100 Plus EUR 0,67 4,39 6,29 0,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR EUR -1,38 1,46 5,51 16,29 0,00
The Royal Invest Micro Fund Slovakia EUR 0,00
TAM - Premium Dynamic EUR 0,74 3,04 7,49 8,79 0,00
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 0,46 2,68 9,00 12,09 0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR -0,02 -0,29 0,23 1,42 0,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK CZK -0,10 0,18 3,87 6,23 0,00
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR CZK -0,09 -0,73 1,90 4,14 0,00
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) USD 0,25 0,03 1,42 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) EUR 0,01 -0,23 0,78 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) USD 0,29 -0,25 1,75 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) EUR -0,11 -0,48 1,06 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 0,10 2,30 0,00
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,12 3,78 11,62 0,00
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 0,04 0,12 0,83 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio EUR 0,59 4,01 10,32 0,00
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity JPY 1,51 6,91 12,89 0,00
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 0,44 0,39 2,22 0,00
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR EUR -0,24 1,54 4,65 0,00
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) EUR -0,11 1,81 4,94 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD USD 0,29 -0,34 1,74 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR 0,65 0,11 0,00
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest EUR 0,07 0,24 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC USD -0,22 0,45 0,00
Perspective Global 95 USD 1 USD 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu