Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
UNIQA EUR Konto EUR 0,06 0,18 0,71 0,98 1,24 -0,12 0,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR -0,15 2,25 1,44 2,16 8,04 0,17 0,00
UNIQA CEE Akciový fond EUR -0,26 4,87 5,31 10,50 24,62 13,34 0,00
UNIQA Realitní fond EUR 0,41 8,65 2,34 8,64 4,53 5,08 0,00
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,90 4,94 0,90 2,63 4,23 6,79 0,00
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,14 3,19 -0,08 -0,05 0,80 -2,85 0,00
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,47 1,19 -0,14 0,15 0,25 4,08 0,00
UNIQA Eurobond EUR -0,05 0,90 0,78 1,70 2,14 -2,49 0,00
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,99 4,84 -2,80 -0,18 -5,08 1,51 0,00
UNIQA Future Trends EUR 0,86 4,94 -2,18 -4,04 0,96 0,32 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu