Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
J&T BOND EUR zmiešaný EUR -0,06 0,28 1,08 2,16 4,58 3,53 0,00
J&T SELECT zmiešaný EUR -0,03 -0,85 -1,85 0,32 3,62 2,86 0,00
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 0,18 -0,02 0,71 1,73 3,87 3,39 0,00
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,15 5,36 1,20 1,20 1,20 0,40 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu