Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 0,04 0,37 1,44 2,70 4,88 3,85 0,00
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 0,75 0,98 1,84 6,12 9,27 3,08 0,00
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 0,42 0,56 1,40 2,99 5,38 3,91 0,00
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 0,85 1,35 4,28 9,65 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu