Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 1,14 3,61 -0,79 1,79 2,45 -6,15 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 0,69 -1,20 -1,20 2,05 -5,70 10,63 0,00
Raiffeisen-Asia Opport-ESG-Aktien (R) VTA EUR 0,52 3,88 -0,80 -0,79 -1,27 -4,17 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 0,36 2,20 1,85 3,74 6,23 -0,25 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 0,19 1,85 0,26 3,67 10,65 -6,05 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien EUR -0,33 6,62 9,52 18,30 -26,35 -17,92 0,00
Raiff-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent USD 0,04 0,70 1,16 1,52 3,75 -0,29 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 0,45 3,33 -0,08 -0,61 -1,07 0,48 0,00
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR -48,02 -55,28 -44,16 -12,92 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 0,11 0,89 -0,73 -0,16 -0,97 1,26 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 0,03 -1,32 -2,72 1,32 -9,70 7,51 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Local Bonds (R) EUR -0,30 2,17 0,13 2,55 6,80 -0,18 0,00
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR -0,24 2,08 1,06 2,28 2,04 -4,06 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 0,39 1,55 -1,08 -1,52 -2,36 -5,06 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 0,68 2,37 -0,28 1,40 -0,05 0,83 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 0,52 1,86 -0,16 0,85 -1,12 -2,26 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 0,81 2,89 -0,29 2,08 0,78 3,80 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 0,03 0,41 0,95 1,94 2,82 -0,56 0,00
Raiffeisen-Euro-Rent EUR -0,21 2,19 0,38 1,32 -1,60 -6,27 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR 0,02 2,26 0,50 0,77 0,13 -1,83 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm EUR -0,02 0,46 0,89 1,69 2,09 -0,85 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR 0,80 3,89 -0,76 -2,04 -2,63 2,25 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien EUR 1,13 5,60 -0,83 -2,16 -2,31 4,45 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum EUR 1,88 10,20 -1,17 -6,55 -5,53 -3,03 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) VTA EUR 0,71 3,97 -2,29 -1,91 -4,01 -6,37 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu