Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 1,17 0,54 1,87 8,53 8,18 -4,17 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 3,44 1,68 10,71 8,97 11,02 12,30 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 0,27 0,13 8,36 9,13 8,31 -1,69 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 0,55 0,52 1,45 6,49 9,93 0,51 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 1,16 0,64 0,74 4,34 6,49 -4,70 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 3,18 3,67 8,74 20,33 35,38 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 0,24 0,57 0,44 2,32 2,65 0,37 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 1,44 0,15 1,74 9,97 7,86 1,22 0,00
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR -48,02 -55,28 -40,60 -11,11 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 0,35 0,24 0,32 1,84 0,83 1,15 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 0,64 -0,27 11,37 6,96 3,34 3,45 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 0,29 -0,69 -1,02 1,69 4,01 1,06 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 0,49 0,10 0,66 4,03 4,41 -2,84 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 0,50 -0,45 -1,47 1,36 -1,27 -3,22 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 1,39 0,06 2,59 9,36 10,10 1,72 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 0,94 0,01 1,19 6,52 6,53 -0,88 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 1,64 -0,03 3,40 12,39 14,28 4,47 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 0,12 0,28 0,87 2,17 3,87 0,16 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 0,43 0,16 0,34 3,56 2,61 -4,55 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 0,86 0,18 1,06 6,29 5,62 -0,77 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 0,12 0,23 0,65 1,84 3,17 -0,19 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 1,83 0,21 2,38 12,57 9,12 2,70 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 2,45 0,11 3,17 16,78 12,75 4,42 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 3,62 2,46 3,01 15,00 3,12 -1,37 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 0,82 0,41 6,97 9,45 7,32 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu