Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
TAM - Americký akciový EUR 2,22 -0,96 2,89 18,34 21,73 10,22 0,00
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,10 0,18 0,50 2,56 3,70 -0,43 0,00
TAM - Private Growth 1 EUR 0,79 1,47 4,35 11,53 12,35 0,91 0,00
TAM - Private Growth 2 EUR 1,09 2,12 5,95 15,24 16,41 1,99 0,00
TAM - Premium Harmonic EUR 0,45 0,82 2,38 7,39 8,50 0,18 0,00
TAM - Premium Strategic EUR 0,78 1,44 4,26 11,34 12,20 0,76 0,00
TAM - Realitný Fond EUR 0,04 0,56 1,40 2,41 5,07 4,70 0,00
TAM - Private Growth EUR 0,45 0,79 2,40 7,55 8,65 0,32 0,00
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,12 0,06 0,63 4,02 3,39 -2,21 0,00
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 1,18 0,51 1,78 8,34 7,68 -4,36 0,00
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,05 0,02 0,25 2,77 2,79 -2,26 0,00
TAM - Balanced Fund EUR 0,37 0,23 1,22 5,09 5,76 0,16 0,00
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,66 0,40 1,64 8,21 8,13 0,47 0,00
TAM - Q Fund EUR 17,15 13,87 -0,70 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 1,22 0,28 0,97 6,25 5,85 -0,88 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 1,72 0,29 1,54 9,66 7,82 0,56 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 1,92 0,36 2,00 11,91 8,79 1,66 0,00
TAM - Globálny akciový fond EUR 1,72 1,11 5,58 17,09 20,94 8,14 0,00
TAM - MA Fund EUR 1,69 1,54 11,24 25,92 28,81 5,73 0,00
TAM - Realitný fond II. EUR -0,01 2,17 2,05 -0,94 0,78 5,79 0,00
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,37 0,23 1,20 5,41 5,91 0,62 0,00
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,26 0,14 1,39 4,73 5,68 0,00
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,86 0,73 2,84 8,80 10,57 0,00
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 1,40 1,18 4,24 12,65 15,49 0,00
TAM - AP Realitný fond EUR -0,02 1,68 1,11 -1,82 4,63 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,08 0,09 0,44 3,84 4,72 0,00
TAM - Premium Dynamic EUR 1,13 1,29 4,76 14,22 0,00
TAM - Global Megatrends fond EUR 2,02 -0,02 4,70 19,53 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu