Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,082832 167 493 833,21 167 493 833,21 167 493 833,21 0,082832 0,080347
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,075284 255 382 482,99 255 382 482,99 214 604 695,10 0,075284 0,073025
TAM - Private Growth 1 EUR 0,045890 163 816 318,08 163 816 318,08 163 816 318,08 0,045890 0,044513
TAM - Private Growth 2 EUR 0,052006 52 711 359,58 52 711 359,58 52 711 359,58 0,052006 0,050446
TAM - Premium Harmonic EUR 0,038604 119 595 727,68 119 595 727,68 119 595 727,68 0,038604 0,037446
TAM - Premium Strategic EUR 0,041734 60 543 421,89 60 543 421,89 60 543 421,89 0,041734 0,040482
TAM - Realitný Fond EUR 0,035667 312 772 542,08 312 772 542,08 312 772 542,08 0,035667 0,034597
TAM - Private Growth EUR 0,038886 120 483 022,51 120 483 022,51 120 483 022,51 0,038886 0,037719
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,106278 125 167 994,09 125 167 994,09 125 167 994,09 0,106278 0,103090
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,069528 12 947 638,65 12 947 638,65 12 947 638,65 0,069876 0,069180
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,088953 118 788 115,81 118 788 115,81 56 010 580,99 0,088953 0,086284
TAM - Balanced Fund EUR 0,111845 169 758 281,30 169 758 281,30 169 758 281,30 0,111845 0,108490
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,118486 64 459 292,48 64 459 292,48 64 459 292,48 0,118486 0,114931
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,102491 73 134 823,32 73 134 823,32 73 134 823,32 0,102491 0,099416
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,113382 56 253 353,49 56 253 353,49 56 253 353,49 0,113382 0,109981
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,121607 24 357 221,12 24 357 221,12 24 357 221,12 0,121607 0,117959
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,141458 135 188 310,65 135 188 310,65 135 188 310,65 0,141458 0,137214
TAM - MA Fund EUR 0,119817 191 921 037,57 191 921 037,57 129 842 650,02 0,119817 0,116222
TAM - Realitný fond II. EUR 0,118306 122 414 377,33 122 414 377,33 43 459 181,82 0,118306 0,118306
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,103331 55 610 349,49 55 610 349,49 55 610 349,49 0,103331 0,100231
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,097941 11 885 412,95 11 885 412,95 11 885 412,95 0,098920 0,096962
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,105381 27 467 225,81 27 467 225,81 27 467 225,81 0,106435 0,104327
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,110795 5 474 142,10 5 474 142,10 5 474 142,10 0,111903 0,109687
TAM - AP Realitný fond EUR 60 984,895178 52 142 085,38 52 142 085,38 52 142 085,38 60 984,895178 60 984,895178
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,105980 29 450 428,30 29 450 428,30 29 450 428,30 0,105980 0,104920
TAM - Premium Dynamic EUR 0,111330 2 937 694,83 2 937 694,83 2 937 694,83 0,111330 0,107990
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,118309 3 126 243,93 3 126 243,93 3 126 243,93 0,118309 0,114760
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR