Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,078581 154 697 715,10 154 697 715,10 154 697 715,10 0,078581 0,076224
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,074657 255 980 663,81 255 980 663,81 209 261 481,89 0,074657 0,072417
TAM - Private Growth 1 EUR 0,044618 163 516 260,54 163 516 260,54 163 516 260,54 0,044618 0,043279
TAM - Private Growth 2 EUR 0,050092 51 540 194,48 51 540 194,48 51 540 194,48 0,050092 0,048589
TAM - Premium Harmonic EUR 0,037791 121 356 160,00 121 356 160,00 121 356 160,00 0,037791 0,036657
TAM - Premium Strategic EUR 0,040616 59 576 647,70 59 576 647,70 59 576 647,70 0,040616 0,039398
TAM - Realitný Fond EUR 0,035135 312 908 125,65 312 908 125,65 312 908 125,65 0,035135 0,034081
TAM - Private Growth EUR 0,038094 116 503 512,38 116 503 512,38 116 503 512,38 0,038094 0,036951
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,105054 121 417 668,02 121 417 668,02 121 417 668,02 0,105054 0,101902
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,068312 12 004 552,41 12 004 552,41 12 004 552,41 0,068654 0,067970
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,088471 140 516 752,63 140 516 752,63 77 079 812,90 0,088471 0,085817
TAM - Balanced Fund EUR 0,109416 170 116 581,41 170 116 581,41 170 116 581,41 0,109416 0,106134
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,115174 62 041 433,23 62 041 433,23 62 041 433,23 0,115174 0,111719
TAM - Q Fund EUR 0,100000 -0,30 -0,30 -0,30 0,100000 0,097000
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,100917 75 310 861,65 75 310 861,65 75 310 861,65 0,100917 0,097889
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,110626 56 535 915,04 56 535 915,04 56 535 915,04 0,110626 0,107307
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,117618 23 498 305,58 23 498 305,58 23 498 305,58 0,117618 0,114089
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,133400 123 024 705,92 123 024 705,92 123 024 705,92 0,133400 0,129398
TAM - MA Fund EUR 0,113091 191 996 237,59 191 996 237,59 130 992 017,25 0,113091 0,109698
TAM - Realitný fond II. EUR 0,115879 119 141 495,66 119 141 495,66 38 602 912,35 0,115879 0,115879
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,101047 59 061 503,15 59 061 503,15 59 061 503,15 0,101047 0,098016
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,096330 10 197 075,13 10 197 075,13 10 197 075,13 0,097293 0,095367
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,102324 25 700 675,34 25 700 675,34 25 700 675,34 0,103347 0,101301
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,106350 5 168 158,14 5 168 158,14 5 168 158,14 0,107414 0,105287
TAM - AP Realitný fond EUR 60 345,783587 51 595 644,97 51 595 644,97 51 595 644,97 60 345,783587 60 345,783587
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,104519 29 474 626,05 29 474 626,05 29 474 626,05 0,104519 0,103474
TAM - Premium Dynamic EUR 0,107915 2 475 471,10 2 475 471,10 2 475 471,10 0,107915 0,104678
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,111309 1 795 431,75 1 795 431,75 1 795 431,75 0,111309 0,107970
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR