Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,068970 131 384 757,68 131 384 757,68 131 384 757,68 0,068970 0,066901
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,072565 206 776 676,22 206 776 676,22 152 543 638,79 0,072565 0,070388
TAM - Private Growth 1 EUR 0,041021 157 597 830,60 157 597 830,60 157 597 830,60 0,041021 0,039790
TAM - Private Growth 2 EUR 0,045093 49 037 595,11 49 037 595,11 47 731 003,88 0,045093 0,043740
TAM - Premium Harmonic EUR 0,035531 119 721 836,31 119 721 836,31 119 721 836,31 0,035531 0,034465
TAM - Premium Strategic EUR 0,037384 55 680 797,17 55 680 797,17 55 680 797,17 0,037384 0,036262
TAM - Realitný Fond EUR 0,034788 289 701 170,17 289 701 170,17 289 701 170,17 0,034788 0,033744
TAM - Private Growth EUR 0,035780 121 556 157,71 121 556 157,71 121 556 157,71 0,035780 0,034707
TAM - SmartFund EUR 0,101659 139 564 438,30 139 564 438,30 139 564 438,30 0,101659 0,098609
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 0,00 0,00 0,00 0,100000 0,100000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,063562 10 896 163,36 10 896 163,36 10 896 163,36 0,063880 0,063244
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,085600 145 527 715,38 145 527 715,38 75 562 421,15 0,085600 0,083032
TAM - Balanced Fund EUR 0,104349 168 427 199,66 168 427 199,66 168 427 199,66 0,104349 0,101219
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,106701 55 949 872,11 55 949 872,11 55 949 872,11 0,106701 0,103500
TAM - Q Fund EUR 0,085466 164 725 372,96 164 725 372,96 101 808 745,56 0,085466 0,082902
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,095315 77 656 988,66 77 656 988,66 77 656 988,66 0,095315 0,092456
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,102143 55 814 635,05 55 814 635,05 55 814 635,05 0,102143 0,099079
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,107297 20 867 698,20 20 867 698,20 20 867 698,20 0,107297 0,104078
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,118187 103 207 802,64 103 207 802,64 103 207 802,64 0,118187 0,114641
TAM - Raiffeisen Conservative EUR 0,100000 0,04 0,04 0,04 0,101500 0,097000
TAM - MA Fund EUR 0,093164 169 404 038,72 169 404 038,72 109 914 894,59 0,093164 0,090369
TAM - Realitný fond II. EUR 0,118530 120 260 693,12 120 260 693,12 35 851 315,92 0,118530 0,118530
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,096046 67 594 393,53 67 594 393,53 67 594 393,53 0,096046 0,093165
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,092348 6 060 967,56 6 060 967,56 6 060 967,56 0,093271 0,091425
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,095489 22 329 897,93 22 329 897,93 22 329 897,93 0,096444 0,094534
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,096673 5 007 948,79 5 007 948,79 5 007 948,79 0,097640 0,095706
TAM - AP Realitný fond EUR 61 984,109792 52 996 413,87 52 996 413,87 52 996 413,87 61 984,109792 61 984,109792
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,100454 29 159 078,11 29 159 078,11 29 159 078,11 0,100454 0,099449
TAM - Premium Dynamic EUR 0,097380 1 353 947,36 1 353 947,36 1 353 947,36 0,097380 0,094459
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,099172 211 062,68 211 062,68 211 062,68 0,099172 0,096197
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR