Správa a zloženie portfólia

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 23.2.2024

Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
KBC Equity Fund North America KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,71
KBC Equity Fund Europe KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,46
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,69
KBC Equity Fund Medical Technologies KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,69
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,73
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,72
KBC Equity Fund US Small Caps KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 0,73
KBC Equity Fund World KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,71
TAM - Americký akciový Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 2,12
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 1,00 0,00 1,46
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 1,99 1,81
IAD - EURO Bond IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 1,90 1,90
KBC Renta Dollarenta KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC RENTA 150,00 0,00 1,00 0,79
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC RENTA 150,00 0,00 1,00 0,69
EAM SK Eurový dlhopisový fond Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 1,80 1,00 0,88
TAM - Dlhopisový fond Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 0,71
EAM SK Euro Plus Fond Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 0,00 0,50 0,51
KBC Multi Interest Cash USD KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 0,10 0,37
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 0,10 0,56
IAD - Global Index IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 3,90 3,86
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 3,30 2,10
EAM SK Aktívne portfólio Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 1,80 1,50 1,67
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC RENTA 150,00 0,00 1,00 0,90
KBC Equity Fund Belgium KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,86
KBC Equity Fund Flanders KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,85
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,72
KBC Equity Fund Asia Pacific KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,71
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 1,50 1,38
KBC Equity Fund New Asia KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,81
KBC Equity Fund Eurozone KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,70
KBC Equity Fund USA and Canada KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,70
GS Europe Equity - P Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 3,00 1,60 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 3,90 2,43 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
KBC Equity Fund Emerging Markets KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,78
KBC Equity Fund Trends KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,75
KBC Equity Fund New Shares KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,73
IAD - CE Bond IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 0,50 2,62
ERSTE BOND DANUBIA Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,87
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 3,50 1,42
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,06
GS Global Equity Income - P Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 3,00 1,80 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS US Enhanced Equity - P Cap USD Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V 0,00 3,00 1,60 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
TAM - Private Growth 1 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 500,00 3,00 0,00 1,74
TAM - Private Growth 2 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 500,00 3,00 0,00 1,95
EAM SK Fond budúcnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 1,80 2,00 1,96
TAM - Premium Harmonic Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,71
TAM - Premium Strategic Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,75
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,13
IAD - KD RUSSIA IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 0,50 1,09
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 1,50 1,68
ČSOB Privátny o.p.f. KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., .a.s. 150,00 0,00 0,00 0,47
ČSOB Rastový o.p.f. KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 0,00 1,50 2,29
ČSOB Vyvážený o.p.f. KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 0,00 1,50 1,90
IAD - Optimal Balanced IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 2,30 3,53
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 4,00 1,41 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 5,00 2,20 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 5,00 2,26 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,00 1,06 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,00 1,18 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 5,00 2,25 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
IAD - Prvý realitný fond IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 3,00 2,16
ERSTE RESERVE DOLLAR Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,58
ERSTE RESERVE EURO PLUS Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,31
ERSTE RESERVE CORPORATE Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,40
ERSTE BOND EURO CORPORATE Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,69
ERSTE BOND EM GOVERNMENT Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 1,10
ERSTE BOND DOLLAR Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,81
ERSTE STOCK GLOBAL Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,05
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,00
ERSTE STOCK ISTANBUL Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,13
ERSTE STOCK EM GLOBAL Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,09
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 1,80 2,00 1,87
TAM - Realitný Fond Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,56
Realitný o.p.f - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 2,00 0,00 2,16
GIS European Equities Opportunity Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Generali Investments SICAV 1,00 0,00 3,30 1,72
GIS Central and Eastern European Equities Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Generali Investments SICAV 1,00 0,00 3,30 2,02
GIS Global Equity Allocation Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Generali Investments SICAV 1,00 0,00 3,30 1,92
GIS Euro Corporate Bonds Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Generali Investments SICAV 1,00 0,00 1,50 1,32
UNIQA EUR Konto UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 165,00 0,00 0,00 0,69
UNIQA CEE Dluhopisový fond UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 165,00 3,00 0,00 1,15
UNIQA CEE Akciový fond UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 165,00 5,00 0,00 2,16
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,30 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
IAD - Growth Opportunities IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 3,00 2,75
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 1,00 0,65 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,00 1,40 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
KBC Equity Fund Strategic Satellites KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,72 Nové investície do tohto fondu nie sú možné.
IAD - Český konzervativní IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 0,00 1,30
IAD - Protected Equity 1 IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 2,00 3,00 2,30
UNIQA Realitní fond UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 165,00 4,00 0,00 1,63
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,30 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 1,10 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Asia Equity Income - X Cap USD Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,40 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 0,00 0,92 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Horizon Access India Fund KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 3,00 1,30
TAM - Private Growth Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 500,00 3,00 0,00 1,62
Raiffeisen-Russland-Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 0,00 0,00 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
UNIQA Selection Global Equity UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 165,00 5,00 0,00 1,80
UNIQA Selection Emerging Equity UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 165,00 5,00 0,00 1,95
UNIQA Selection Opportunities UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 165,00 5,00 0,00 1,88
ČSOB Svetový akciový o.p.f. KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 0,00 3,00 2,62
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 0,00 0,00 0,26
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 1,00 4,00 1,50 1,47
IAD - Protected Equity 2 IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 2,00 3,00 2,30
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 5,00 1,75 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 5,00 0,75 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 5,00 0,75 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 0,00 5,00 0,70 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 5,00 0,75 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 5,00 1,50 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 5,00 1,50 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 5,00 1,75 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 5,00 0,50 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 5,00 0,50 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 5,00 1,75 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
GS Euro Bond - X Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 0,95 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,10 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Europe Equity Income - X Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,30 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,30 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,30 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,30 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS US Equity Income - X Cap USD Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,30 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Greater China Equity - X Cap USD Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,40 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Japan Equity - X cap JPY Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,10 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 5,00 1,75 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,30 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,27 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
TAM - Dlhopisový fond 2028 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,43
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,00 0,86 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 5,00 2,20 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 5,00 1,98 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 4,00 1,44 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,00 0,83 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 3,00 1,37 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
EAM SK Svetové akcie Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 0,00 0,00 1,89
UNIQA Eurobond UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 165,00 3,00 0,00 1,37
EAM SK Privátny P11 Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 0,00 0,00 0,52
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,40 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I HB REAVIS Slovakia a. s. HB Reavis Investment Management S.a R.L. 125,00 0,00 0,00 1,65
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,00 1,12 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
KBC Bonds Corporates Euro KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,00 0,99
KBC Bonds Emerging Europe KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,00 1,33
KBC Bonds Emerging Markets KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 1,00 1,36
KBC Bonds High Interest KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,00 1,27
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,50 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 5,00 1,50 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 5,00 1,50 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 0,00 0,00 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 5,00 1,75 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 5,00 1,75 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 5,00 1,75 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 5,00 1,50 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 5,00 1,75 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
IAD - Energy Fund IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 50,00 0,00 0,00 1,56 Minimálna výška prvej investície je 50 000 EUR v prípade investora (profesionálneho/kvalifikovaného) podľa zákona č.566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov
J&T BOND EUR zmiešaný J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 3,00 1,27
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 0,50 1,46
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 2,00 0,00 3,36
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,42 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,32 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 500,00 0,50 0,50 3,24
EAM SK ESG MIX Klasik Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 1,80 1,00 1,07
EAM SK ESG MIX Balans Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 1,80 1,50 1,42
EAM SK ESG MIX Aktív Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 1,80 2,00 1,71
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,43 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA ARTS Asset Management GmbH Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 10,00 0,00 4,57 1,77 Poplatok pri vydaní začína od 3%.
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 5,00 0,00 0,95 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI ARTS Asset Management GmbH Ampega Investment GmbH 1,00 0,00 5,00 2,34
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect ARTS Asset Management GmbH Ampega Investment GmbH 1,00 0,00 5,00 1,99
J&T SELECT EUR zmiešaný J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 3,00 1,76
UNIQA Small Cap Portfolio UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 165,00 0,00 3,60 1,99 Následná investícia je minimálne 500 EUR.
Horizon USD Low KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 250,00 0,00 1,50 1,23
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 1,30 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
TAM - Dynamický dlhopisový fond Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,17
Franklin K2 Alternative Strategies Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4,00 0,00 5,75 2,55 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Global Fundamental Strategies Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Income Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,35 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Emerging Markets Balanced Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4,00 0,00 5,75 1,80 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Global Balanced Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,30 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Global Income Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,35 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Biotechnology Discovery Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD
Franklin European Dividend Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin European Growth Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Global Real Estate Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Gold & Precious Metals Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin India Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Japan Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin MENA Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 2,00 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Mutual U.S. Value Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Mutual European Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Mutual Global Discovery Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Natural Resources Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Technology Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin U.S. Opportunities Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin World Perspectives Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Asian Growth Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,85 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Asian Smaller Companies Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,85 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton BRIC Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 2,10 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton China Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 2,10 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Eastern Europe Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4,00 0,00 5,75 2,10 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Emerging Markets Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 2,10 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton EM Smaller Companies Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4,00 0,00 5,75 2,10 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Euroland Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Frontier Markets Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 2,10 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Global Climate Change Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Global Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Growth (Euro) Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Latin America Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,90 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Strategic Balanced Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 0,70 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Strategic Conservative Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 0,55 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Strategic Dynamic Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 0,90 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Global Convertible Securities Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,25 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Euro High Yield Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,20 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD
Franklin European Corporate Bond Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 0,95 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin European Total Return Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,05 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin High Yield Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,20 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Strategic Income Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,25 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin U.S. Government Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 0,95 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Asian Bond Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,05 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Emerging Markets Bond Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Global Bond (Euro) Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,05 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Global Bond Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,05 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Global High Yield Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,35 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Global Total Return Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 1,05 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 3,00 1,25 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
ERSTE BOND USA HIGH YIELD Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 1,12
ERSTE BOND USA CORPORATE Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,83
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 1,12
ERSTE RESERVE EURO Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,17
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 0,80 0,75 1,38
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR BlackRock Investment Management JP Morgan Lux (Transfer Agent) 4,00 0,00 5,00 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR BlackRock Investment Management JP Morgan Lux (Transfer Agent) 4,00 0,00 5,00 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR BlackRock Investment Management JP Morgan Lux (Transfer Agent) 4,00 0,00 5,00 1,00 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR BlackRock Investment Management JP Morgan Lux (Transfer Agent) 4,00 0,00 5,00 0,75 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD
BGF European Equity Income Fund A2 EUR BlackRock Investment Management JP Morgan Lux (Transfer Agent) 4,00 0,00 5,00 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD
BGF Global Allocation Fund A2 EUR BlackRock Investment Management JP Morgan Lux (Transfer Agent) 4,00 0,00 5,00 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR BlackRock Investment Management JP Morgan Lux (Transfer Agent) 4,00 0,00 5,00 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR BlackRock Investment Management JP Morgan Lux (Transfer Agent) 4,00 0,00 5,00 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg BlackRock Investment Management JP Morgan Lux (Transfer Agent) 4,00 0,00 5,00 1,25 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR BlackRock Investment Management JP Morgan Lux (Transfer Agent) 4,00 0,00 5,00 1,00 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 1,52 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 1,09
Horizon Access Fund China KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 3,00 1,66
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T ARTS Asset Management GmbH Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,00 1,79 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A ARTS Asset Management GmbH Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,00 1,79 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T ARTS Asset Management GmbH Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 50,00 0,00 3,00 1,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,50 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,32 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Horizon Flexible Plan KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,50 1,48
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,32 Minimálna výška prvej investície nie je určená. Založenie triedy akcií fondu 24.8.2009
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,50 1,84 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,00 1,45 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 4,00 2,13 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
TAM - Balanced Fund Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,43
TAM - Dynamic Balanced Fund Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,49
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 3,00 1,90 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,32 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 3,00 1,50 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2,00 0,00 5,25 1,89
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2,00 0,00 1,92 0,46
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2,00 0,00 5,25 1,91
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2,00 0,00 5,25 1,94
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2,00 0,00 3,50 1,00
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2,00 0,00 5,25 1,91
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2,00 0,00 3,50 1,39
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2,00 0,00 5,25 1,88
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2,00 0,00 5,25 1,91
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2,00 0,00 5,25 1,89
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2,00 0,00 3,50 1,73
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FF - FIRST All Country World Fund A-ACC-EUR 2,00 0,00 5,25 1,91
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2,00 0,00 5,25 1,88
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2,00 0,00 5,25 1,91
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2,00 0,00 5,25 1,93
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2,00 0,00 5,25 1,91
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2,00 0,00 5,25 1,95
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2,00 0,00 5,25 1,94
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2,00 0,00 3,50 1,39
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 3,00 1,67 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 4,00 1,75
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 0,00 2,06
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 50 000,00 0,00 0,00 2,46
IAD - Korunový realitný fond IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 3,00 2,86 Zberný fond pre Prvý realitný fond
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,50 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,75 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,50 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 0,00 0,00 0,00 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 0,00 3,00 1,75 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,75 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,20 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,75 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,10 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,20 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,50 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,20 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,20 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 0,90 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 0,00 3,00 1,50 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 2,00 2,32 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 1,80 1,80 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Horizon KBC Dynamic Balanced KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,50 1,82
Horizon KBC Defensive Balanced KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,50 1,62
EAM SK Erste Private Banking Conservative Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 0,00 1,00 1,35
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,75 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,75 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,50 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Global Environment [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,75 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 1,00 1,00 3,00 1,39 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 1,00 1,00 3,00 1,46 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 1,00 0,46 Minimálna výška prvej investície nie je určená
ERSTE MORTAGE Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 0,69
ERSTE BOND EM CORPORATE Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 1,08
ERSTE BOND INFLATION LINKED Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,75
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,15
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,81 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 4,00 1,75
Eurizon Fund - Bond High Yield Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 2,00 1,45
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,12 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. Založenie triedy akcií fondu 13.5.2009
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 2,50 0,61 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,65 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Horizon 2030 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,50 1,65 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Horizon 2035 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,50 1,66 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 0,50 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 0,90 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,25 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,25 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,75 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,75 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 0,90 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,20 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 0,80 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,50 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 0,50 0,50 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. Založenie triedy akcií fondu 31.12.2014
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,84
Horizon CSOB Globalny Rast 2 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,68
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 1,80 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Horizon CSOB Europsky Rast 1 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,48
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 1,00 1,00 3,00 1,56
EAM SK Global Renta Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 0,00 1,00 1,48
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,00 1,56
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,00 1,83
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,00 1,97
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,00 2,21
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR Invesco Global Asset Management DAC Invesco Management SA 1,00 0,00 5,00 1,04
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR Invesco Global Asset Management DAC Invesco Management SA 1,00 0,00 5,00 1,68
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR Invesco Global Asset Management DAC Invesco Management SA 1,00 0,00 5,00 1,62
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR Invesco Global Asset Management DAC Invesco Management SA 1,00 0,00 5,00 1,62
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD Invesco Global Asset Management DAC Invesco Management SA 1,00 0,00 5,00 1,87
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc Invesco Global Asset Management DAC Invesco Management SA 1,00 0,00 5,00 1,87
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR Invesco Global Asset Management DAC Invesco Management SA 1,00 0,00 5,00 1,62
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR Invesco Global Asset Management DAC Invesco Management SA 1,00 0,00 5,00 1,62
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc Invesco Global Asset Management DAC Invesco Management SA 1,00 0,00 5,00 1,58
J&T PROFIT EUR zmiešaný J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 3,00 1,25
Horizon CSOB Financie 1 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,18
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 250,00 1,00 3,00 1,29
TAM - Q Fund Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,56
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 2,00 1,15
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 500,00 3,00 0,00 1,63
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 500,00 3,00 0,00 1,99
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 500,00 3,00 0,00 2,44
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,92
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 2,27 2,27 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. Založenie triedy akcií fondu 05.11.2009
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,00 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 0,70 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 0,60 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 2,00 1,24
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 1,94
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 2,50 1,40
Perspective North America 100 Timing USD 5 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 1,00 1,00 3,00 1,16 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Horizon CSOB Investicna Prilezitost KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 1,00 0,61 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,34 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Perspective North America 100 Timing USD 6 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 1,00 1,00 3,00 0,98 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Sivek Global Low Div KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,50 1,38 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,50 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,00 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 0,00 1,00 1,74
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA ARTS Asset Management GmbH Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 5,00 2,08 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA ARTS Asset Management GmbH Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 50,00 0,00 5,00 1,12
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s. RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s. 20,00 1,00 2,00 2,58
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,50 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 1,51 1,49 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. Založenie tiredy akcií fondu 05.11.2009.
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,30 Minimálna výška prvej investície nie je určená. Založenie triedy akcií fondu 24.8.2009
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,30 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 0,75 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,32 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,40 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,10 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,00 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,25 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
TAM - Globálny akciový fond Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,23
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 0,90 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. 0,00 3,00 1,12 Minimálna výška prvej investície nie je určená
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. 0,00 1,00 0,44 Minimálna výška prvej investície nie je určená
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. 0,00 4,00 1,68 Minimálna výška prvej investície nie je určená
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. 0,00 4,00 1,65 Minimálna výška prvej investície nie je určená
Eurizon Fund - Equity China A Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 1,95
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,50 1,45
Eurizon Fund - Equity USA Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 1,95
Epsilon Fund - Euro Bond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,50 1,06
Perspective Global Timing USD 3 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 1,00 1,00 3,00 1,00 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Perspective Global Timing USD 4 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 1,00 1,00 3,00 0,83 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 1,50 1,44
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,50 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
KBC Eco Fund Water Responsible Investing KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 3,00 1,84 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Deutschland AG 1,00 2,00 0,20
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Deutschland AG 1,00 2,00 0,16
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Deutschland AG 1,00 2,00 0,16
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Deutschland AG 1,00 2,00 0,46
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Deutschland AG 1,00 2,00 0,13
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,07
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,50
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,40
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,90
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,18
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,40
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,74
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,40
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,59
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,65
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,01
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,75
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,65
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,65
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,12
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,45
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,74
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,16
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,64
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,55
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,12
iShares Core MSCI World UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,18
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,15
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,50
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,09
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,48
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,33
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,10
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,33
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,12
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,33
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,07
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,50
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,50
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,50
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,60
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,25
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,50
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,25
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,50
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,25
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,49
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,49
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,09
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,10
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,30
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,19
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,12
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,12
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,25
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,50
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,45
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,12
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,12
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,07
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,18
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,14
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,12
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,18
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,15
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,12
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,07
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,50
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,25
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,25
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,18
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,25
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,15
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,25
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,25
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,25
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,45
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,50
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,25
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,28
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,40
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,40
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,15
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,12
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,12
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,45
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,23
Eurizon Fund Equity Innovation R Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 2,05
TAM - MA Fund Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,67
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,25
Fio globální akciový fond - Třída CZK Fio investiční společnost, a.s. Fio investiční společnost, a.s. 200,00 3,00 0,00 2,26
Fio globální akciový fond - Třída EUR Fio investiční společnost, a.s. Fio investiční společnost, a.s. 200,00 3,00 0,00 2,26
Eurizon Fund Equity People Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 2,05
Eurizon Fund Equity Planet Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 2,05
TAM - Realitný fond II. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 50,00 0,00 0,00 1,48
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. 0,00 0,00 1,67
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,09
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,18
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 0,00 1,00 1,27
TAM - Konzervatívny PLUS fond Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,38
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 50,00 1,00 1,00 0,66
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 50,00 1,00 1,00 0,65
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 50,00 1,00 1,00 0,64
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 50 000,00 0,00 0,00 3,33
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 0,75 Výška minimálnej investície je 1 akcia.
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 50 000,00 0,00 0,00 3,00
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,10
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 0,00 1,50 2,30
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 0,00 1,50 2,01
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 3,00 1,20
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T ARTS Asset Management GmbH Ampega Investment GmbH 0,00 5,00 2,31
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 1,50 1,68
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. 0,00 0,00 2,26
Eko o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 2,00 0,00 2,63
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc Invesco Global Asset Management DAC Invesco Management SA 1,00 0,00 5,00 1,87
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc Invesco Global Asset Management DAC Invesco Management SA 1,00 0,00 5,00 1,87
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc Invesco Global Asset Management DAC Invesco Management SA 125,00 0,00 0,00 0,57
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc Invesco Global Asset Management DAC Invesco Management SA 100,00 0,00 0,00 0,57
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc Invesco Global Asset Management DAC Invesco Management SA 100,00 0,00 0,00 0,57
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD Invesco Global Asset Management DAC Invesco Management SA 100,00 0,00 0,00 0,57
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc Invesco Global Asset Management DAC Invesco Management SA 125,00 0,00 0,00 0,56
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD Invesco Global Asset Management DAC Invesco Management SA 125,00 0,00 0,00 0,57
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc Invesco Global Asset Management DAC Invesco Management SA 125,00 0,00 0,00 0,53
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc Invesco Global Asset Management DAC Invesco Management SA 100,00 0,00 0,00 0,53
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD Invesco Global Asset Management DAC Invesco Management SA 100,00 0,00 0,00 0,53
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc Invesco Global Asset Management DAC Invesco Management SA 100,00 0,00 0,00 0,53
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD Invesco Global Asset Management DAC Invesco Management SA 100,00 0,00 0,00 0,53
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc Invesco Global Asset Management DAC Invesco Management SA 125,00 0,00 0,00 0,54
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD Invesco Global Asset Management DAC Invesco Management SA 125,00 0,00 0,00 0,54
Blockchain o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 2,00 0,00 2,77
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,31
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,91
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,92
ERSTE FIXED INCOME PLUS Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 1,34
PRIVATE BANKING DYNAMIC Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 1,84
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 2,27
ERSTE BEST OF AMERICA Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,87
ERSTE BEST OF EUROPE Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,23
ERSTE GREEN INVEST Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,63
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,71
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,71
ERSTE FUTURE INVEST Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 5,00 1,69
ERSTE BEST OF WORLD Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,04
ERSTE BOND CORPORATE PLUS Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,69
ERSTE FAIR INVEST Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,78
ERSTE EQUITY RESEARCH Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 4,00 1,78
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,45
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,15
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,17
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,15
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,12
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,07
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,09
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,09
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,15
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,50
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,30
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,25
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,09
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,55
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,10
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 1,50 1,58
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. 500,00 3,00 2,50 1,13
Wood & Company Office Podfond Wood & Company, a.s. Wood & Company, a.s. 125 000,00 3,00 3,00 1,00
Wood & Company Retail Podfond Wood & Company, a.s. Wood & Company, a.s. 125 000,00 3,00 3,00 1,00
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Deutschland AG 1,00 2,00 0,31
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Deutschland AG 1,00 2,00 0,41
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) BlackRock Investment Management iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellsc 1,00 2,00 0,46
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) BlackRock Investment Management iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellsc 1,00 2,00 0,46
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) BlackRock Investment Management iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellsc 1,00 2,00 0,46
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) BlackRock Investment Management iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellsc 1,00 2,00 0,46
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) BlackRock Investment Management iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellsc 1,00 2,00 0,46
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) BlackRock Investment Management iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellsc 1,00 2,00 0,46
TAM - AP Realitný fond Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 55,00 0,00 0,00 2,17
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,75
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,50 1,55
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 100 000,00 0,02 0,05 0,01
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BGF Latin American Fund Class A2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BGF World Gold Fund Class A2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BGF World Mining Fund Class A2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BGF World Technology Fund Class A2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BGF World Technology Fund Class A2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BGF World Technology Fund Class E2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BGF World Technology Fund Class E2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BGF Future Of Transport Fund A2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BGF Future of Transport Fund E2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BGF Circular Economy Class A2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BGF Circular Economy Class A2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BGF Circular Economy Class E2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BGF Circular Economy Class E2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BGF China Bond Fund A2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BGF China Bond Fund A2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BGF China Bond Fund E2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,01
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 2,00 0,00 1,50 1,45
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 3,00 0,00 1,50 1,45
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 700,00 0,00 1,50 1,42
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,50 1,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 2,00 0,00 1,50 1,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 3,00 0,00 1,50 1,45
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 1,96
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 700,00 0,00 3,00 1,74
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 1,76
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 1,97
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 1,95
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 1,72
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,50 0,43
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 2,50 1,67
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 2,50 1,45
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,50 1,64
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 0,03 0,02
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 2,50 1,24
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 3,00 1,77
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,40
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,40
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,25
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 3,00 1,80
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 3,00 1,75
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Deutschland AG 1,00 2,00 0,46
Cryptomix o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, správ. spol., a. s. 20,00 3,00 0,00 3,96
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 0,00 5,00 0,52
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 0,00 5,00 0,51
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 0,00 5,00 0,50
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 0,00 5,00 0,50
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 0,00 5,00 0,50
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 0,00 5,00 0,51
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 0,00 5,00 0,52
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 0,00 5,00 0,53
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,10
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,10
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,07
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,10
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,25
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,07
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,15
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,07
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,09
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,40
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,35
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,45
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,40
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,55
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,50
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,10
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,25
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,40
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,07
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,10
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,07
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,07
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,28
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,07
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 1,00 0,00 3,00 0,75
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 0,00 5,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 0,00 5,00 0,80
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 250,00 0,00 2,00 0,26
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 1,80 1,00 1,27
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 1,80 1,00 1,74
ERSTE STOCK TECHNO Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,03
ERSTE STOCK BIOTEC Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,07
BlackRock Global Impact Fund USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Fund I ICAV 5,00 0,00 0,00 1,70
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Fund I ICAV 5,00 0,00 0,00 0,60
EAM SK ESG fond dividendových akcií Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 1,80 2,00 1,88
Horizon Start 100 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 0,63
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,74
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,58
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,48
iShares Ageing Population UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,55
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,60
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,65
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,43
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,58
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,33
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,35
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares MSCI Poland UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,74
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,25
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,15
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,20
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,15
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Deutschland AG 1,00 2,00 0,12
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 0,75 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 2,06
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 50,00 0,00 0,00 2,86
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien Fidelity International 2,00 0,00 5,25 1,95
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,73
KBC Equity Fund EM Responsible Investing KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,74
EAM SK Privátny P12 Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 0,00 0,00 1,72
EAM SK Fond reálnych aktív Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 1,80 1,50 1,90
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 0,00 0,00 1,30
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O HB REAVIS Slovakia a. s. HB Reavis Investment Management S.a.R.L. 10 000,00 5,00 3,00 2,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A HB REAVIS Slovakia a. s. HB Reavis Investment Management S.a.R.L. 50,00 1,00 1,00 2,00
Invesco Metaverse Fund Class A Acc EUR Invesco Global Asset Management DAC Invesco Management SA 0,00 5,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. 150,00 1,00 0,00 0,90
UNIQA Future Trends UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, 5,00 5,00 2,08
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV 0,00 3,00 2,08
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV 0,00 3,00 2,08 Celý oficiálny názov vrátane triedy: KBC Equity Fund Global Value Responsible Investing - Classic Shares USD CAP
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV 0,00 3,00 1,76
ERSTE BOND COMBIRENT Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 0,00 1,50 0,60
Horizon Start 100 Plus KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV 1,00 1,00 1,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch 0,00 2,00 1,20
The Royal Invest Micro Fund Slovakia RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s. RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s. 1,00 1,00 3,00 2,45
TAM - Premium Dynamic Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 3,00 0,00 1,85
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. 20,00 1,00 3,00 1,27
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch 0,00 3,00 0,80
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch 0,00 2,00 0,89
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch 0,00 3,75 0,95
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) BlackRock Investment Management iShares V plc 0,00 0,00 0,12
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) BlackRock Investment Management iShares V plc 0,00 0,00 0,12
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) BlackRock Investment Management iShares V plc 0,00 0,00 0,12
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) BlackRock Investment Management iShares V plc 0,00 0,00 0,12
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV 1,00 2,00 1,20
TAM - Global Megatrends fond Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 3,00 0,00 2,00
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. 0,00 0,00 0,50
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 3,00 2,50 1,18
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV 0,08 2,13 0,73
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch 0,00 5,00 2,12
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch 0,00 3,00 2,12
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch 0,00 3,00 2,22
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch 0,00 3,00 0,15
Eurizon Fund Absolute Prudent R Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 2,50 1,14
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 0,00 0,00 0,83
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. EURIZON CAPITAL (LU) 0,00 1,50 1,45
Perspective Global 95 USD 1 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV 1,00 2,00 1,17 Nákup bol možný len počas upisovacieho obdobia
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka