Správa a zloženie portfólia

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA ARTS Asset Management GmbH Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 10,00 0,00 4,57 1,77 Poplatok pri vydaní začína od 3%.
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI ARTS Asset Management GmbH Ampega Investment GmbH 1,00 0,00 5,00 2,34
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect ARTS Asset Management GmbH Ampega Investment GmbH 1,00 0,00 5,00 1,99
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T ARTS Asset Management GmbH Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,00 1,79 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A ARTS Asset Management GmbH Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,00 1,79 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T ARTS Asset Management GmbH Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 50,00 0,00 3,00 1,00
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA ARTS Asset Management GmbH Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 5,00 2,08 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA ARTS Asset Management GmbH Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 50,00 0,00 5,00 1,12
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T ARTS Asset Management GmbH Ampega Investment GmbH 0,00 5,00 2,31
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka