Správa a zloženie portfólia
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
UNIQA EUR Konto UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 16,00 0,00 0,00 0,69
UNIQA CEE Dluhopisový fond UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 16,00 3,00 0,00 1,15
UNIQA CEE Akciový fond UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 16,00 5,00 0,00 2,16
UNIQA Realitní fond UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 16,00 4,00 0,00 1,63
UNIQA Selection Global Equity UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 16,00 5,00 0,00 1,80
UNIQA Selection Emerging Equity UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 16,00 5,00 0,00 1,95
UNIQA Selection Opportunities UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 16,00 5,00 0,00 1,88
UNIQA Eurobond UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 16,00 3,00 0,00 1,37
UNIQA Small Cap Portfolio UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 16,00 0,00 3,60 1,99 Následná investícia je minimálne 500 EUR.
UNIQA Future Trends UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, 16,00 5,00 5,00 2,08
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka