Správa a zloženie portfólia
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
EAM SK Eurový dlhopisový fond Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 1,80 1,00 0,88
EAM SK Euro Plus Fond Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 0,00 0,50 0,51
EAM SK Aktívne portfólio Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 1,80 1,50 1,67
ERSTE BOND DANUBIA Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,87
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 3,50 1,42
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,06
EAM SK Fond budúcnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 1,80 2,00 1,96
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,13
ERSTE RESERVE DOLLAR Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,58
ERSTE RESERVE EURO PLUS Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,31
ERSTE RESERVE CORPORATE Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,40
ERSTE BOND EURO CORPORATE Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,69
ERSTE BOND EM GOVERNMENT Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 1,10
ERSTE BOND DOLLAR Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,81
ERSTE STOCK GLOBAL Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,05
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,00
ERSTE STOCK ISTANBUL Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,13
ERSTE STOCK EM GLOBAL Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,09
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 1,80 2,00 1,87
EAM SK Svetové akcie Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 0,00 0,00 1,89
EAM SK Privátny P11 Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 0,00 0,00 0,52
EAM SK ESG MIX Klasik Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 1,80 1,00 1,07
EAM SK ESG MIX Balans Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 1,80 1,50 1,42
EAM SK ESG MIX Aktív Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 1,80 2,00 1,71
ERSTE BOND USA HIGH YIELD Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 1,12
ERSTE BOND USA CORPORATE Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,83
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 1,12
ERSTE RESERVE EURO Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,17
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 1,09
EAM SK Erste Private Banking Conservative Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 0,00 1,00 1,35
ERSTE MORTAGE Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 0,69
ERSTE BOND EM CORPORATE Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 1,08
ERSTE BOND INFLATION LINKED Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,75
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,15
EAM SK Global Renta Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 0,00 1,00 1,48
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 0,00 1,00 1,74
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 0,00 1,00 1,27
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,31
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,91
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,92
ERSTE FIXED INCOME PLUS Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 1,34
PRIVATE BANKING DYNAMIC Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 1,84
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 2,27
ERSTE BEST OF AMERICA Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,87
ERSTE BEST OF EUROPE Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,23
ERSTE GREEN INVEST Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,63
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,71
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,71
ERSTE FUTURE INVEST Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 5,00 1,69
ERSTE BEST OF WORLD Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,04
ERSTE BOND CORPORATE PLUS Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,69
ERSTE FAIR INVEST Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,78
ERSTE EQUITY RESEARCH Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 4,00 1,78
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 1,75
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 1,80 1,00 1,27
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 1,80 1,00 1,74
ERSTE STOCK TECHNO Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,03
ERSTE STOCK BIOTEC Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,07
EAM SK ESG fond dividendových akcií Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 1,80 2,00 1,88
EAM SK Privátny P12 Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 0,00 0,00 1,72
EAM SK Fond reálnych aktív Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 1,80 1,50 1,90
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 0,00 0,00 1,30
ERSTE BOND COMBIRENT Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 0,00 1,50 0,60
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka