Správa a zloženie portfólia
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. 500,00 3,00 2,50 1,13
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. 0,00 0,00 0,50
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka