Správa a zloženie portfólia
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
TAM - Americký akciový Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 2,12
TAM - Dlhopisový fond Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 0,71
TAM - Private Growth 1 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 500,00 3,00 0,00 1,74
TAM - Private Growth 2 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 500,00 3,00 0,00 1,95
TAM - Premium Harmonic Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,71
TAM - Premium Strategic Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,75
TAM - Realitný Fond Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,56
TAM - Private Growth Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 500,00 3,00 0,00 1,62
TAM - Dlhopisový fond 2028 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,43
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 500,00 0,50 0,50 3,24
TAM - Dynamický dlhopisový fond Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,17
TAM - Balanced Fund Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,43
TAM - Dynamic Balanced Fund Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,49
TAM - Q Fund Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,56
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 500,00 3,00 0,00 1,63
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 500,00 3,00 0,00 1,99
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 500,00 3,00 0,00 2,44
TAM - Globálny akciový fond Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,23
TAM - MA Fund Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,67
TAM - Realitný fond II. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 50,00 0,00 0,00 1,48
TAM - Konzervatívny PLUS fond Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,38
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 50,00 1,00 1,00 0,66
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 50,00 1,00 1,00 0,65
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 50,00 1,00 1,00 0,64
TAM - AP Realitný fond Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 55,00 0,00 0,00 2,17
TAM - Zaistený fond 2026 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. 150,00 1,00 0,00 0,90
TAM - Premium Dynamic Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 3,00 0,00 1,85
TAM - Global Megatrends fond Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 3,00 0,00 2,00
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka