Správa a zloženie portfólia
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 3,30 2,10
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 1,50 1,38
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 0,50 1,09
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 1,50 1,68
GIS European Equities Opportunity Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Generali Investments SICAV 1,00 0,00 3,30 1,72
GIS Central and Eastern European Equities Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Generali Investments SICAV 1,00 0,00 3,30 2,02
GIS Global Equity Allocation Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Generali Investments SICAV 1,00 0,00 3,30 1,92
GIS Euro Corporate Bonds Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Generali Investments SICAV 1,00 0,00 1,50 1,32
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 0,00 0,00 0,26
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 1,00 4,00 1,50 1,47
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 0,50 1,46
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 0,80 0,75 1,38
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 4,00 1,75
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 0,00 2,06
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 4,00 1,75
Eurizon Fund - Bond High Yield Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 2,00 1,45
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,00 1,56
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,00 1,83
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,00 1,97
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,00 2,21
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 2,00 1,15
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 2,00 1,24
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 1,94
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 2,50 1,40
Eurizon Fund - Equity China A Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 1,95
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,50 1,45
Eurizon Fund - Equity USA Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 1,95
Epsilon Fund - Euro Bond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,50 1,06
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 1,50 1,44
Eurizon Fund Equity Innovation R Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 2,05
Eurizon Fund Equity People Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 2,05
Eurizon Fund Equity Planet Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 2,05
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 1,50 1,68
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 1,50 1,58
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,50 1,55
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 2,00 0,00 1,50 1,45
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 3,00 0,00 1,50 1,45
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 700,00 0,00 1,50 1,42
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,50 1,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 2,00 0,00 1,50 1,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 3,00 0,00 1,50 1,45
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 1,96
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 700,00 0,00 3,00 1,74
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 1,76
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 1,97
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 1,95
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 1,72
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,50 0,43
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 2,50 1,67
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 2,50 1,45
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,50 1,64
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 0,03 0,02
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 2,50 1,24
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 3,00 2,06
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 3,00 2,50 1,18
Eurizon Fund Absolute Prudent R Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 2,50 1,14
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. EURIZON CAPITAL (LU) 0,00 1,50 1,45
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka