Správa a zloženie portfólia

Wood & Company, a.s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
Wood & Company Office Podfond Wood & Company, a.s. Wood & Company, a.s. 125 000,00 3,00 3,00 1,00
Wood & Company Retail Podfond Wood & Company, a.s. Wood & Company, a.s. 125 000,00 3,00 3,00 1,00
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka