Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,078300 184 045 801,30 0,00 0,00 7,432215 7,078300
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 172,170000 198 800 075,20 0,00 0,00 180,778500 172,170000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 14,623300 330 940 761,40 0,00 0,00 15,354465 14,623300
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 9,774500 20 636 671,05 0,00 0,00 10,263225 9,774500
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 63,140000 1 264 031 330,00 0,00 0,00 66,297000 63,140000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 11,150000 136 437 029,90 0,00 0,00 11,707500 11,150000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 24,440000 1 916 828 185,00 0,00 0,00 25,662000 24,440000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 12,960000 43 077 219,07 0,00 0,00 13,608000 12,960000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 23,210000 391 990 611,70 0,00 0,00 24,370500 23,210000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 10,310000 553 729,11 0,00 0,00 10,825500 10,310000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 7,550000 446 704,44 0,00 0,00 7,927500 7,550000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,440000 2 391 795,86 0,00 0,00 7,440000 7,440000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 7,580000 3 314 453,08 0,00 0,00 7,580000 7,580000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 7,870000 1 791 607,83 0,00 0,00 7,870000 7,870000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 7,810000 294 483,42 0,00 0,00 7,810000 7,810000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 8,340000 15 386 722,40 0,00 0,00 8,340000 8,340000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 8,280000 816 970,48 0,00 0,00 8,280000 8,280000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,450000 1 884,60 0,00 0,00 7,450000 7,450000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 7,580000 918 321,56 0,00 0,00 7,580000 7,580000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 7,530000 1 992,08 0,00 0,00 7,530000 7,530000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 7,880000 1 728,62 0,00 0,00 7,880000 7,880000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 7,810000 1 720,27 0,00 0,00 7,810000 7,810000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 8,350000 44 518 684,38 0,00 0,00 8,350000 8,350000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 8,290000 2 185,59 0,00 0,00 8,290000 8,290000
Invesco Metaverse Fund Class A Acc EUR EUR 13,300000 12 256 759,84 0,00 0,00 13,965000 13,300000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR