Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Equity Fund North America USD 4 741,560000 79 168 560,00 3 695 073,00 3 695 073,00 4 883,806800 4 741,560000
KBC Equity Fund Europe EUR 2 166,130000 20 238 435,00 3 295 006,00 3 295 006,00 2 231,113900 2 166,130000
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing EUR 855,060000 110 924 198,00 15 948 736,00 15 948 736,00 880,711800 855,060000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 6 285,650000 236 642 582,00 4 411 385,00 4 411 385,00 6 474,219500 6 285,650000
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing EUR 2 711,380000 293 326 475,00 51 580 366,00 51 580 366,00 2 792,721400 2 711,380000
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing USD 858,480000 272 580 576,00 8 171 109,00 8 171 109,00 884,234400 858,480000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 2 625,390000 41 943 476,00 1 259 542,00 1 259 542,00 2 704,151700 2 625,390000
KBC Equity Fund World EUR 699,580000 165 658 172,00 29 120 035,00 29 120 035,00 720,567400 699,580000
KBC Renta Dollarenta USD 1 092,880000 50 671 054,00 2 772 627,00 2 772 627,00 1 103,808800 1 092,880000
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing EUR 2 735,830000 63 761 936,00 8 837 538,00 8 837 538,00 2 763,188300 2 735,830000
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 136,457000 287 596 665,00 30 071 631,00 30 071 631,00 6 142,593457 6 136,457000
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 141,988000 689 468 298,00 8 173 210,00 8 173 210,00 142,129988 141,988000
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing CZK 39 254,940000 4 886 635 382,00 2 255 247,00 2 255 247,00 39 647,489400 39 254,940000
KBC Equity Fund Belgium EUR 169,410000 71 458 123,00 1 663 803,00 1 663 803,00 174,492300 169,410000
KBC Equity Fund Flanders EUR 3 930,920000 37 422 375,00 2 902 201,00 2 902 201,00 4 048,847600 3 930,920000
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing EUR 2 638,330000 59 225 645,00 7 503 228,00 7 503 228,00 2 717,479900 2 638,330000
KBC Equity Fund Asia Pacific JPY 98 232,000000 1 509 183 851,00 250 337,00 250 337,00 101 178,960000 98 232,000000
KBC Equity Fund New Asia EUR 935,540000 121 776 116,00 16 307 753,00 16 307 753,00 963,606200 935,540000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 714,530000 14 785 897,00 1 828 724,00 1 828 724,00 735,965900 714,530000
KBC Equity Fund USA and Canada EUR 1 419,360000 7 139 632,00 1 636 913,00 1 636 913,00 1 461,940800 1 419,360000
KBC Equity Fund Emerging Markets EUR 1 964,180000 43 464 421,00 7 051 932,00 7 051 932,00 2 023,105400 1 964,180000
KBC Equity Fund Trends EUR 225,680000 274 381 119,00 12 364 250,00 12 364 250,00 232,450400 225,680000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 759,170000 15 126 993,00 2 910 672,00 2 910 672,00 1 811,945100 1 759,170000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,039399 75 773 685,00 75 773 685,00 69 043 468,00 0,039399 0,039399
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,052830 90 360 235,00 90 360 235,00 90 360 235,00 0,053622 0,052830
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,044517 29 657 185,00 29 657 185,00 29 657 185,00 0,045185 0,044517
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 1 501,420000 8 639 185,00 10 910,00 10 910,00 1 546,462600 1 501,420000
Horizon Access India Fund USD 2 392,390000 40 665 177,00 1 385 653,00 1 385 653,00 2 464,161700 2 392,390000
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,100895 63 808 122,00 63 738 820,00 63 738 820,00 0,103922 0,100895
KBC Bonds Corporates Euro EUR 853,230000 26 942 760,00 1 688 561,00 1 688 561,00 861,762300 853,230000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 656,930000 5 183 672,00 2 141 563,00 2 141 563,00 663,499300 656,930000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 427,810000 21 648 636,00 1 419 472,00 1 419 472,00 2 452,088100 2 403,531900
KBC Bonds High Interest EUR 1 860,970000 27 994 384,00 1 502 482,00 1 502 482,00 1 879,579700 1 860,970000
Horizon USD Low USD 127,150000 44 730 766,00 1 424 737,00 1 424 737,00 129,057250 127,150000
Horizon Access Fund China USD 965,410000 23 068 229,00 1 821 538,00 1 821 538,00 994,372300 965,410000
Horizon Flexible Plan EUR 58,320000 81 881 923,00 18 712 789,00 18 712 789,00 59,194800 58,320000
Horizon KBC Dynamic Balanced EUR 1 107,800000 1 257 067 247,00 6 317 245,00 6 317 245,00 1 124,417000 1 107,800000
Horizon KBC Defensive Balanced EUR 996,270000 1 409 335 148,00 1 685 657,00 1 685 657,00 1 011,214050 996,270000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 967,520000 25 129 367,00 534 181,00 534 181,00 996,545600 957,844800
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 961,020000 25 225 874,00 343 063,00 343 063,00 989,850600 951,409800
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,350000 6 790 314,00 6 790 314,00 6 790 314,00 10,660500 10,246500
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,720000 3 814 302,00 3 160 696,00 3 160 696,00 12,071600 11,602800
Horizon 2030 EUR 113,000000 35 140 671,00 650 313,00 650 313,00 114,695000 113,000000
Horizon 2035 EUR 116,060000 17 556 693,00 1 691 297,00 1 691 297,00 117,800900 116,060000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,760000 294 064 159,00 1 547 463,00 1 547 463,00 10,052800 9,662400
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,560000 3 190 939,00 2 896 030,00 2 896 030,00 9,846800 9,464400
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,960000 2 939 063,00 2 927 054,00 2 927 054,00 11,288800 10,850400
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 2 725 860,00 2 725 860,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,030000 5 059 757,00 5 055 942,00 5 055 942,00 11,360900 10,919700
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,290000 4 956 213,00 1 995 830,00 1 995 830,00 10,598700 10,187100
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,130000 4 732 808,00 3 352 792,00 3 352 792,00 9,403900 9,038700
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 145,730000 23 296 611,00 646 347,00 646 347,00 1 180,101900 1 134,272700
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,590000 11 339 973,00 11 222 017,00 11 222 017,00 9,685900 9,494100
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,270000 269 148 501,00 1 763 443,00 1 763 443,00 9,548100 9,177300
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 128,840000 27 420 595,00 480 224,00 480 224,00 1 162,705200 1 117,551600
Sivek Global Low Div EUR 154,750000 62 037 334,00 18 937 498,00 18 937 498,00 157,071250 154,750000
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 020,710000 45 076 615,00 967 565,00 967 565,00 1 051,331300 1 010,502900
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 012,620000 33 627 042,00 224 756,00 224 756,00 1 042,998600 1 002,493800
KBC Eco Fund Water Responsible Investing EUR 2 309,820000 1 155 684 225,00 65 523 436,00 65 523 436,00 2 379,114600 2 309,820000
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. EUR 0,048204 30 042 574,00 30 042 337,00 30 042 337,00 0,048927 0,048204
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. EUR 0,046099 7 231 636,00 7 225 918,00 7 225 918,00 0,046790 0,046099
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing EUR 708,690000 76 571 964,00 6 933 447,00 6 933 447,00 729,950700 708,690000
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing EUR 493,410000 142 075 190,00 1 851 932,00 1 851 932,00 508,212300 493,410000
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing EUR 759,650000 185 011 337,00 447 492,00 447 492,00 782,439500 759,650000
Horizon Start 100 EUR 10,610000 18 499 094,00 18 206 304,00 18 206 304,00 10,928300 10,503900
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing EUR 163,870000 60 834 035,00 6 601 803,00 6 601 803,00 168,786100 163,870000
KBC Equity Fund EM Responsible Investing EUR 444,420000 43 688 242,00 1 942 865,00 1 942 865,00 457,752600 444,420000
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP EUR 107,710000 262 368 327,00 8 885 254,00 8 885 254,00 110,941300 107,710000
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP USD 110,760000 178 206 088,00 1 922 844,00 1 922 844,00 114,082800 110,760000
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR EUR 150,390000 127 194 591,00 47 132 982,00 47 132 982,00 154,901700 150,390000
Horizon Start 100 Plus EUR 10,470000 39 974 762,00 28 843 175,00 28 843 175,00 10,574700 10,365300
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 10,230000 8 287 098,00 8 287 098,00 8 287 098,00 10,434600 10,127700
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity JPY 36 602,000000 1 152 648 924,00 16 067,00 16 067,00 37 381,622600 36 572,718400
Perspective Global 95 USD 1 USD 918,820000 34 557 395,00 1 736 861,00 1 736 861,00 937,196400 909,631800
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR