Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Equity Fund North America USD 5 038,290000 82 566 142,00 3 621 876,00 3 621 876,00 5 189,438700 5 038,290000
KBC Equity Fund Europe EUR 2 307,070000 21 033 769,00 3 563 634,00 3 563 634,00 2 376,282100 2 307,070000
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing EUR 893,580000 109 440 678,00 15 567 168,00 15 567 168,00 920,387400 893,580000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 6 516,890000 240 768 152,00 4 417 089,00 4 417 089,00 6 712,396700 6 516,890000
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing EUR 2 796,030000 320 534 227,00 57 532 857,00 57 532 857,00 2 879,910900 2 796,030000
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing USD 985,000000 317 506 343,00 9 598 402,00 9 598 402,00 1 014,550000 985,000000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 2 569,950000 40 733 881,00 1 204 920,00 1 204 920,00 2 647,048500 2 569,950000
KBC Equity Fund World EUR 745,830000 176 818 880,00 31 664 774,00 31 664 774,00 768,204900 745,830000
KBC Renta Dollarenta USD 1 101,710000 48 754 748,00 2 994 668,00 2 994 668,00 1 112,727100 1 101,710000
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing EUR 2 734,340000 62 894 066,00 8 878 993,00 8 878 993,00 2 761,683400 2 734,340000
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 246,497000 311 381 598,00 31 490 713,00 31 490 713,00 6 252,743497 6 246,497000
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 144,102000 707 414 046,00 6 511 774,00 6 511 774,00 144,246102 144,102000
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing CZK 39 030,780000 4 681 632 067,00 2 210 847,00 2 210 847,00 39 421,087800 39 030,780000
KBC Equity Fund Belgium EUR 182,070000 74 476 397,00 1 723 520,00 1 723 520,00 187,532100 182,070000
KBC Equity Fund Flanders EUR 4 173,030000 36 701 979,00 2 857 237,00 2 857 237,00 4 298,220900 4 173,030000
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing EUR 2 810,010000 64 184 177,00 9 834 887,00 9 834 887,00 2 894,310300 2 810,010000
KBC Equity Fund Asia Pacific JPY 108 226,000000 1 709 379 741,00 327 329,00 327 329,00 111 472,780000 108 226,000000
KBC Equity Fund New Asia EUR 1 053,550000 135 311 415,00 17 844 887,00 17 844 887,00 1 085,156500 1 053,550000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 765,190000 15 174 983,00 1 863 551,00 1 863 551,00 788,145700 765,190000
KBC Equity Fund USA and Canada EUR 1 510,040000 7 568 965,00 1 939 757,00 1 939 757,00 1 555,341200 1 510,040000
KBC Equity Fund Emerging Markets EUR 2 192,740000 46 701 522,00 7 608 506,00 7 608 506,00 2 258,522200 2 192,740000
KBC Equity Fund Trends EUR 237,080000 282 334 041,00 12 175 463,00 12 175 463,00 244,192400 237,080000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 812,330000 15 259 751,00 2 955 807,00 2 955 807,00 1 866,699900 1 812,330000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,039870 65 707 324,00 65 701 817,00 65 701 817,00 0,039870 0,039870
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,055312 102 158 144,00 101 946 348,00 101 946 348,00 0,056142 0,055312
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,045763 31 614 084,00 31 608 922,00 31 608 922,00 0,046449 0,045763
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 1 572,010000 8 769 168,00 11 423,00 11 423,00 1 619,170300 1 572,010000
Horizon Access India Fund USD 2 649,560000 47 676 145,00 1 790 958,00 1 790 958,00 2 729,046800 2 649,560000
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,105845 73 382 673,00 73 382 327,00 73 382 327,00 0,109020 0,105845
KBC Bonds Corporates Euro EUR 864,800000 30 131 732,00 3 746 139,00 3 746 139,00 873,448000 864,800000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 662,680000 4 746 743,00 1 782 854,00 1 782 854,00 669,306800 662,680000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 488,140000 21 578 319,00 1 358 322,00 1 358 322,00 2 513,021400 2 463,258600
KBC Bonds High Interest EUR 1 835,010000 27 655 478,00 1 345 566,00 1 345 566,00 1 853,360100 1 835,010000
Horizon USD Low USD 130,800000 45 459 057,00 1 503 464,00 1 503 464,00 132,762000 130,800000
Horizon Access Fund China USD 927,400000 20 665 353,00 1 939 014,00 1 939 014,00 955,222000 927,400000
Horizon Flexible Plan EUR 60,230000 80 874 549,00 18 244 711,00 18 244 711,00 61,133450 60,230000
Horizon KBC Dynamic Balanced EUR 1 155,400000 1 286 714 235,00 6 126 127,00 6 126 127,00 1 172,731000 1 155,400000
Horizon KBC Defensive Balanced EUR 1 021,800000 1 398 225 233,00 1 580 391,00 1 580 391,00 1 037,127000 1 021,800000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 982,830000 25 161 337,00 542 377,00 542 377,00 1 012,314900 973,001700
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 982,410000 25 496 431,00 351 121,00 351 121,00 1 011,882300 972,585900
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,970000 0,00 0,00 0,00 12,329100 11,850300
Horizon 2030 EUR 117,010000 35 674 511,00 758 542,00 758 542,00 118,765150 117,010000
Horizon 2035 EUR 120,820000 18 232 619,00 1 793 541,00 1 793 541,00 122,632300 120,820000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,830000 3 277 992,00 2 973 251,00 2 973 251,00 10,124900 9,731700
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,420000 2 963 924,00 2 963 924,00 2 963 924,00 11,762600 11,305800
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,460000 5 031 035,00 2 025 201,00 2 025 201,00 10,773800 10,355400
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,530000 4 852 938,00 3 483 577,00 3 483 577,00 9,815900 9,434700
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 171,220000 23 402 616,00 618 144,00 618 144,00 1 206,356600 1 159,507800
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,940000 11 374 952,00 11 372 891,00 11 372 891,00 10,039400 9,840600
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,480000 273 105 916,00 1 817 019,00 1 817 019,00 9,764400 9,385200
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 154,760000 27 577 945,00 425 550,00 425 550,00 1 189,402800 1 143,212400
Sivek Global Low Div EUR 156,060000 60 111 831,00 17 792 173,00 17 792 173,00 158,400900 156,060000
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 073,380000 46 950 773,00 1 015 736,00 1 015 736,00 1 105,581400 1 062,646200
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 061,410000 34 776 961,00 235 869,00 235 869,00 1 093,252300 1 050,795900
KBC Eco Fund Water Responsible Investing EUR 2 311,720000 1 155 313 137,00 66 165 494,00 66 165 494,00 2 381,071600 2 311,720000
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. EUR 0,050127 30 782 130,00 30 782 130,00 30 782 130,00 0,050879 0,050127
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. EUR 0,047222 7 173 007,00 7 167 585,00 7 167 585,00 0,047930 0,047222
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing EUR 720,800000 70 773 632,00 7 179 653,00 7 179 653,00 742,424000 720,800000
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing EUR 512,410000 116 483 447,00 2 993 693,00 2 993 693,00 527,782300 512,410000
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing EUR 768,510000 181 374 766,00 452 372,00 452 372,00 791,565300 768,510000
Horizon Start 100 EUR 11,040000 18 642 463,00 18 641 062,00 18 641 062,00 11,371200 10,929600
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing EUR 173,700000 63 045 325,00 7 360 732,00 7 360 732,00 178,911000 173,700000
KBC Equity Fund EM Responsible Investing EUR 482,950000 43 800 963,00 2 180 927,00 2 180 927,00 497,438500 482,950000
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP EUR 108,780000 262 829 157,00 8 106 355,00 8 106 355,00 112,043400 108,780000
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP USD 111,750000 174 378 890,00 2 000 282,00 2 000 282,00 115,102500 111,750000
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR EUR 172,740000 163 379 251,00 62 964 540,00 62 964 540,00 177,922200 172,740000
Horizon Start 100 Plus EUR 11,010000 41 415 066,00 29 826 762,00 29 826 762,00 11,120100 10,899900
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 10,600000 8 564 906,00 8 564 906,00 8 564 906,00 10,812000 10,494000
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity JPY 39 870,000000 1 635 431 311,00 21 859,00 21 859,00 40 719,231000 39 838,104000
Perspective Global 95 USD 1 USD 960,410000 35 855 780,00 1 817 665,00 1 817 665,00 979,618200 950,805900
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný CZK 1 071,710000 2 078 573 412,00 1 813 656,00 1 813 656,00 1 087,785650 1 071,710000
Optimum Fund ČSOB Opatrný CZK 1 110,950000 8 501 785 842,00 77 210,00 77 210,00 1 127,614250 1 110,950000
Optimum Fund ČSOB Odvážný CZK 1 146,290000 2 335 484 637,00 14 281,00 14 281,00 1 163,484350 1 146,290000
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný CZK 1 184,750000 1 325 261 466,00 76 130,00 76 130,00 1 202,521250 1 184,750000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR