Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Equity Fund North America USD 3 927,850000 66 205 000,00 3 223 950,00 3 223 950,00 4 045,685500 3 927,850000
KBC Equity Fund Europe EUR 1 977,920000 19 369 161,00 3 074 469,00 3 074 469,00 2 037,257600 1 977,920000
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing EUR 764,070000 106 798 517,00 16 039 911,00 16 039 911,00 786,992100 764,070000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 5 255,000000 204 558 739,00 3 973 955,00 3 973 955,00 5 412,650000 5 255,000000
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing EUR 2 422,090000 255 936 787,00 44 591 514,00 44 591 514,00 2 494,752700 2 422,090000
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing USD 637,280000 203 274 474,00 6 181 014,00 6 181 014,00 656,398400 637,280000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 2 255,840000 36 574 749,00 1 107 705,00 1 107 705,00 2 323,515200 2 255,840000
KBC Equity Fund World EUR 611,940000 146 462 768,00 25 780 431,00 25 780 431,00 630,298200 611,940000
KBC Equity Fund High Dividend North America USD 1 582,360000 34 705 026,00 0,00 0,00 1 629,830800 1 582,360000
KBC Renta Dollarenta USD 1 053,740000 39 137 754,00 2 092 269,00 2 092 269,00 1 064,277400 1 053,740000
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing EUR 2 597,530000 52 150 824,00 7 984 881,00 7 984 881,00 2 623,505300 2 597,530000
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 005,320000 264 353 732,00 22 854 771,00 22 854 771,00 6 011,325320 6 005,320000
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 137,833000 569 975 510,00 4 208 728,00 4 208 728,00 137,970833 137,833000
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing CZK 36 333,270000 2 508 217 657,00 613 007,00 613 007,00 36 696,602700 36 333,270000
KBC Equity Fund Belgium EUR 158,270000 32 827 510,00 1 618 994,00 1 618 994,00 163,018100 158,270000
KBC Equity Fund Flanders EUR 3 711,390000 37 824 761,00 2 812 816,00 2 812 816,00 3 822,731700 3 711,390000
KBC Equity Fund Buyback America USD 3 048,940000 128 873 633,00 0,00 0,00 3 140,408200 3 048,940000
KBC Renta Canarenta CAD 2 353,140000 11 499 935,00 192 910,00 192 910,00 2 376,671400 2 353,140000
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing EUR 2 351,630000 52 832 351,00 5 926 812,00 5 926 812,00 2 422,178900 2 351,630000
KBC Equity Fund Asia Pacific JPY 85 219,000000 1 352 031 584,00 236 205,00 236 205,00 87 775,570000 85 219,000000
KBC Equity Fund New Asia EUR 863,140000 120 824 536,00 15 723 999,00 15 723 999,00 889,034200 863,140000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 652,240000 14 358 531,00 1 815 857,00 1 815 857,00 671,807200 652,240000
KBC Equity Fund USA and Canada EUR 1 203,370000 6 254 139,00 1 445 437,00 1 445 437,00 1 239,471100 1 203,370000
KBC Equity Fund Buyback Europe EUR 1 370,330000 74 773 696,00 0,00 0,00 1 411,439900 1 370,330000
KBC Equity Fund Emerging Markets EUR 1 844,660000 42 999 899,00 6 512 322,00 6 512 322,00 1 899,999800 1 844,660000
KBC Equity Fund Trends EUR 199,200000 247 777 967,00 11 317 309,00 11 317 309,00 205,176000 199,200000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 577,960000 14 056 510,00 2 665 586,00 2 665 586,00 1 625,298800 1 577,960000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038864 31 523 491,00 31 499 605,00 24 860 777,00 0,038864 0,038864
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,048414 83 298 775,00 83 293 612,00 83 293 612,00 0,049140 0,048414
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,041652 29 873 026,00 29 873 026,00 29 873 026,00 0,042277 0,041652
KBC Equity Fund High Dividend EUR 1 936,830000 117 213 969,00 0,00 0,00 1 994,934900 1 936,830000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 1 290,610000 7 536 029,00 9 378,00 9 378,00 1 329,328300 1 290,610000
Horizon Access India Fund USD 2 022,180000 31 793 285,00 1 244 699,00 1 244 699,00 2 082,845400 2 022,180000
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,086558 50 582 991,00 50 582 991,00 50 582 991,00 0,089155 0,086558
KBC Bonds Corporates Euro EUR 814,520000 24 991 464,00 691 001,00 691 001,00 822,665200 814,520000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 624,420000 4 499 019,00 1 736 997,00 1 736 997,00 630,664200 624,420000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 224,480000 20 612 935,00 1 321 961,00 1 321 961,00 2 246,724800 2 202,235200
KBC Bonds High Interest EUR 1 826,680000 28 668 184,00 1 568 301,00 1 568 301,00 1 844,946800 1 826,680000
Horizon USD Low USD 117,040000 43 635 293,00 1 517 662,00 1 517 662,00 118,795600 117,040000
Horizon Access Fund China USD 985,510000 25 883 693,00 1 926 794,00 1 926 794,00 1 015,075300 985,510000
Horizon Flexible Plan EUR 53,960000 80 395 068,00 19 092 143,00 19 092 143,00 54,769400 53,960000
Horizon KBC Dynamic Balanced EUR 1 006,440000 1 175 879 684,00 6 379 807,00 6 379 807,00 1 021,536600 1 006,440000
Horizon KBC Defensive Balanced EUR 928,620000 1 364 149 851,00 1 814 314,00 1 814 314,00 942,549300 928,620000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 12,670000 3 776 141,00 3 776 141,00 3 776 141,00 13,050100 12,543300
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 964,560000 25 308 101,00 543 555,00 543 555,00 993,496800 954,914400
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 958,140000 25 374 322,00 349 105,00 349 105,00 986,884200 948,558600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,200000 6 849 326,00 6 789 089,00 6 789 089,00 10,506000 10,098000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,390000 3 806 078,00 3 176 671,00 3 176 671,00 11,731700 11,276100
Horizon 2030 EUR 103,380000 32 940 683,00 584 257,00 584 257,00 104,930700 103,380000
Horizon 2035 EUR 105,350000 16 042 529,00 1 516 846,00 1 516 846,00 106,930250 105,350000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,550000 291 176 815,00 1 576 005,00 1 576 005,00 9,836500 9,454500
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,480000 3 178 074,00 2 882 432,00 2 882 432,00 9,764400 9,385200
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,810000 2 957 969,00 2 957 173,00 2 957 173,00 11,134300 10,701900
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,500000 7 619 888,00 2 707 432,00 2 707 432,00 10,815000 10,395000
Horizon CSOB Financie 1 EUR 10,810000 5 059 396,00 5 055 837,00 5 055 837,00 11,134300 10,701900
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,090000 4 978 656,00 2 074 126,00 2 074 126,00 10,392700 9,989100
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,080000 4 792 107,00 3 408 841,00 3 408 841,00 9,352400 8,989200
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 118,500000 23 018 147,00 644 030,00 644 030,00 1 152,055000 1 107,315000
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,550000 11 511 952,00 11 511 952,00 11 511 952,00 9,645500 9,454500
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,210000 269 427 375,00 1 834 985,00 1 834 985,00 9,486300 9,117900
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 116,640000 27 492 740,00 577 609,00 577 609,00 1 150,139200 1 105,473600
Sivek Global Low Div EUR 144,200000 60 342 689,00 18 468 345,00 18 468 345,00 146,363000 144,200000
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 007,690000 45 104 055,00 1 169 963,00 1 169 963,00 1 037,920700 997,613100
Perspective Global Timing USD 4 USD 993,050000 33 427 039,00 229 656,00 229 656,00 1 022,841500 983,119500
KBC Eco Fund Water Responsible Investing EUR 1 926,470000 967 421 608,00 56 087 891,00 56 087 891,00 1 984,264100 1 926,470000
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. EUR 0,043814 28 392 162,00 28 392 162,00 28 392 162,00 0,044471 0,043814
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. EUR 0,042790 6 808 792,00 6 808 792,00 6 808 792,00 0,043432 0,042790
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing EUR 684,460000 74 979 623,00 6 157 210,00 6 157 210,00 704,993800 684,460000
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing EUR 528,870000 149 757 093,00 1 722 824,00 1 722 824,00 544,736100 528,870000
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing EUR 687,030000 173 378 084,00 399 573,00 399 573,00 707,640900 687,030000
Horizon Start 100 EUR 10,290000 18 538 308,00 18 535 675,00 18 535 675,00 10,598700 10,187100
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing EUR 145,770000 56 482 950,00 6 088 334,00 6 088 334,00 150,143100 145,770000
KBC Equity Fund EM Responsible Investing EUR 421,610000 43 772 373,00 1 892 761,00 1 892 761,00 434,258300 421,610000
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP EUR 95,850000 238 475 245,00 8 332 225,00 8 332 225,00 98,725500 95,850000
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP USD 96,320000 161 601 101,00 1 731 334,00 1 731 334,00 99,209600 96,320000
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR EUR 114,250000 88 803 069,00 33 491 756,00 33 491 756,00 117,677500 114,250000
Horizon Start 100 Plus EUR 10,050000 38 523 446,00 27 747 246,00 27 747 246,00 10,150500 9,949500
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 10,000000 0,00 0,00 0,00 10,200000 9,900000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR