Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 14.6.2024

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 11,7335 29 166,12 7 678,66 29 166,12 7 678,66 -21 487,46 -90 150,44 -277 849,04 -496 730,15 -473 800,57 -737 836,50
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 10,2303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,30 384,00 654,50 630,52 -855,71
IAD - Energy Fund 1,0825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 928,13 -69 928,13 3 386 606,67
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,5270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 598,86 -16 680,49 -12 548,48 -28 788,98
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 10,1990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,24 2 489,90 2 542,73 2 542,73 2 651,88
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 11,7084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,51 283,49 11 514,83 11 421,25 12 086,61
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,1255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 6,6900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,6118 52 690,68 78,33 52 690,68 78,33 -52 612,35 -95 146,24 -202 597,80 -406 656,10 -397 083,70 -758 613,56
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 10,9580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 267,00 267,00 1 074,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 10,8238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cryptomix o.p.f. - 365.invest 39,3358 6 807,53 209,91 6 807,53 209,91 -6 597,62 -144 020,17 -724 473,80 -650 155,49 -664 311,02 -545 500,79
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. 1,7025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 155,65 80 934,90 80 934,90 80 934,90
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )