Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 24.11.2023

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 13,4871 16 508,29 28 448,77 16 508,29 28 448,77 11 940,48 -26 976,64 -81 826,04 -237 394,10 -575 906,98 -628 322,50
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 12,4935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,76 -129,96 -1 466,27 -1 040,96 -946,00
IAD - Energy Fund 2,9437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 988 704,11 4 346 380,75 5 122 504,99 4 858 386,76
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,0866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 727,13 -6 988,05 -11 133,20 -12 235,64 -11 577,36
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 12,4327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,62 54,26 109,84 184,98 184,98
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 13,5100 0,00 94,34 0,00 94,34 94,34 94,34 284,79 571,78 1 045,80 1 139,99
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,0297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,7004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,1686 3 556,25 483,17 3 556,25 483,17 -3 073,08 -10 035,45 -175 759,39 -379 881,82 -607 958,80 -669 837,72
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 14,5987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807,00 1 638,00 -41,00 -1 720,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 13,0941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest 4,4163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -853 448,03 -874 304,17 -874 304,17 -875 879,14 -875 879,14
Cryptomix o.p.f. - 365.invest 36,4093 0,00 6 009,86 0,00 6 009,86 6 009,86 18 985,48 56 614,59 103 999,68 174 923,19 186 624,10
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317 569,90 317 569,90
The Royal Invest Micro Fund Slovakia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 790,00 6 790,00 6 790,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )