Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 14.6.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 28,130000 34 634 932,60 6 696 660,15 6 696 660,15 29,536500 28,130000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 159,010000 1 342 804,55 10 463,49 10 463,49 163,780300 159,010000
IAD - Energy Fund EUR 1,910654 10 170 028,06 10 133 634,97 2 955 348,01 1,910654 1,910654
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 12,250000 637 599 046,56 246 832,84 246 832,84 12,954375 12,250000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 286,540000 20 363 818,99 21 182,91 21 182,91 295,136200 286,540000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 41,600000 17 572 008,90 56 484,52 56 484,52 43,680000 41,600000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 98,410000 3 055 910,18 2 377,98 2 377,98 102,838450 98,410000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 47,690000 6 736,33 196,72 196,72 49,836050 47,690000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 60,260000 48 622 970,14 3 431 715,71 3 431 715,71 62,971700 60,260000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 72,370000 249 684 798,80 14 905,00 14 905,00 74,541100 72,370000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 6,948900 1 512 715 495,97 0,00 0,00 6,948900 6,948900
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,012255 42 927,54 42 927,54 42 927,54 0,012255 0,011887
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 1,110522 8 793 926,67 8 766 575,05 8 464 962,83 1,110522 1,110522
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR