Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 23.2.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 148,940000 1 306 917,59 9 438,03 9 438,03 153,408200 148,940000
IAD - Energy Fund EUR 1,888438 10 018 080,56 10 015 806,82 2 920 984,91 1,888438 1,888438
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 12,060000 652 360 025,27 255 789,89 255 789,89 12,753450 12,060000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 267,810000 17 645 764,91 17 102,00 17 102,00 275,844300 267,810000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 66,640000 226 350 202,50 14 111,00 14 111,00 68,639200 66,640000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 6,507100 1 359 043 225,05 0,00 0,00 6,507100 6,507100
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,011327 697 400,38 697 400,38 697 400,38 0,011327 0,010987
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 1,092748 8 532 088,16 8 530 152,62 8 530 152,62 1,092748 1,092748
The Royal Invest Micro Fund Slovakia EUR 0,100000 6 790,00 6 790,00 6 790,00 0,103000 0,099000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR