Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 14.6.2024

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR -0,64 -1,09 4,34 5,63 1,92 4,33 0,00
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 0,39 -2,91 4,07 4,12 -0,87 2,33 0,00
IAD - Energy Fund EUR 0,08 0,90 1,97 4,72 4,73 0,00
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD -0,73 -1,13 1,41 5,33 5,51 -0,49 0,00
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 0,34 -2,91 4,28 4,52 0,63 5,38 0,00
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD -0,60 -1,00 4,65 6,37 3,43 5,94 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR -0,25 -0,69 0,28 1,16 2,18 1,60 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD -1,22 -1,59 -0,79 -0,89 0,87 -1,82 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR -0,58 -0,69 1,04 3,13 5,79 -2,22 0,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR -0,45 -0,93 5,13 9,80 9,83 7,64 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 0,71 -2,77 4,50 6,01 2,26 6,80 0,00
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,05 -2,95 48,20 134,14 0,00
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 0,54 1,63 3,42 6,88 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu