Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 24.11.2023

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 0,47 -2,28 -2,42 3,17 -11,28 8,13 0,00
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR -0,31 -3,32 -2,82 1,66 -11,73 6,63 0,00
IAD - Energy Fund EUR 0,28 0,90 2,39 -0,27 2,05 0,00
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 0,26 1,05 -0,60 0,61 0,96 -1,01 0,00
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK -0,26 -3,20 -2,41 2,76 -9,03 9,58 0,00
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 0,47 -2,21 -2,05 4,04 -9,38 9,71 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR -0,04 0,21 0,39 1,07 1,59 0,58 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 0,25 3,38 0,74 2,48 6,18 -1,82 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 0,32 2,27 0,18 -1,67 -5,44 -3,92 0,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 0,90 -2,77 -2,06 3,52 -12,23 9,97 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD -0,41 -3,21 -2,17 4,40 -7,23 6,74 0,00
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,19 1,26 2,90 9,60 0,05 0,00
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 2,24 8,72 36,15 26,79 57,45 -4,40 0,00
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 0,58 1,68 3,73 7,12 2,32 0,00
The Royal Invest Micro Fund Slovakia EUR 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu