Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 24.11.2023

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 1,1816 132 682,68 1 517 722,43 132 682,68 1 517 722,43 1 385 039,75 3 810 576,53 13 340 486,22 21 401 183,37 3 432 961,30 3 514 087,36
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 1,1992 0,00 296 646,00 0,00 296 646,00 296 646,00 462 785,00 404 939,00 232 963,00 1 382 947,00 1 611 488,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1894 31 845,00 2 397 776,00 31 845,00 2 397 776,00 2 365 931,00 7 072 906,00 12 657 369,00 11 740 033,00 11 586 199,00 19 533 682,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,6667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 777,20 111 138,97 142 651,91 8 558 982,96 3 153 957,58
ERSTE RESERVE EURO PLUS 1,0171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 687 520,07 -12 687 520,07
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,9568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 763,30 5 846,50
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0850 1 638 226,02 2 269 344,37 1 638 226,02 2 269 344,37 631 118,35 878 566,90 3 108 952,26 4 806 992,26 7 548 710,99 9 738 717,10
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3269 347 584,27 4 457 888,14 227 584,27 4 457 888,14 4 110 303,87 14 102 142,01 32 516 033,15 37 100 840,00 28 504 239,69 27 550 981,40
ERSTE RESERVE EURO 0,6586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 6,2942 0,00 1 304,17 0,00 1 304,17 1 304,17 9 834,63 14 715,56 13 522,88 8 467,38 9 751,45
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,6202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,01 229,01 229,01
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,8724 3 372,17 14 103,88 3 372,17 14 103,88 10 731,71 267 766,68 468 210,80 774 790,90 1 214 641,35 1 328 830,54
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,00 389 553,62 0,00 389 553,62 389 553,62 1 779 069,22 3 633 123,36 3 633 123,36 3 633 123,36 3 633 123,36
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )