Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 19.4.2024

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,6292 293 829,45 1 019 420,55 293 829,45 1 019 420,55 725 591,10 3 346 431,20 15 533 460,30 27 224 015,12 19 181 900,46 45 485 962,81
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 1,1621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 902,00 2 497 501,00 4 027 955,00 2 653 075,00 3 796 047,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1203 1 002 121,00 294 903,00 1 002 121,00 294 903,00 -707 218,00 -9 479 914,00 1 355 204,00 33 934 972,00 6 749 107,00 38 415 150,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 557,90 -166 420,41 -103 765,93 -150 236,09 7 621,46
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,33
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,3892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,32 284,03 284,03 284,03
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0607 1 746 918,88 1 708 390,39 1 736 609,78 1 708 390,39 -38 528,49 449 992,43 4 125 169,96 6 192 794,03 4 514 457,65 10 902 014,02
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3198 401 162,39 581 486,89 401 162,39 581 486,89 180 324,50 2 365 161,54 7 639 712,74 41 635 691,01 12 282 669,82 58 611 287,04
ERSTE RESERVE EURO 0,1397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,6260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 848,28 0,00 25 848,28
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,8978 0,00 1 030,47 0,00 1 030,47 1 030,47 2 535,18 5 563,41 12 884,15 819,56 6 660,37
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117,87 -117,87 -117,87 111,14
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,8210 378,29 31 329,68 378,29 31 329,68 30 951,39 46 984,08 395 051,19 653 127,13 431 723,92 1 148 393,56
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 1 058 316,01 630 107,01 57 822,78 1 058 316,01 -428 209,00 126 302,55 5 236 094,91 13 288 611,43 7 869 815,87 14 541 183,77
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )