Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.5.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,046543 148 464 724,58 148 464 724,58 98 356 802,08 0,046776 0,046543
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 143,066000 693 817 247,00 8 383 383,00 8 383 383,00 143,209066 143,066000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,039666 66 989 988,00 66 989 534,00 66 989 534,00 0,039666 0,039666
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 156,880000 26 584 255,24 5 249 970,68 1 020 635,68 157,664400 156,880000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 120,210000 241 257 515,66 7 710 149,19 21 637,80 120,811050 120,210000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 144,070000 207 299 157,66 7 818 967,04 8 932,34 144,790350 144,070000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,040683 38 613 572,86 38 612 646,96 38 612 646,96 0,040683 0,040683
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,038013 163 383 827,52 163 383 827,52 118 412 522,36 0,038013 0,038013
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 326,620000 350 016 550,81 68 547 413,76 6 633,10 1 333,253100 1 326,620000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 7,590000 223 085 685,22 588 183,65 588 183,65 7,931550 7,590000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 7,060000 9 341 570,76 1 162 022,53 1 162 022,53 7,377700 7,060000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 118,950000 389 938 687,92 3 449,55 3 449,55 119,544750 118,950000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 145 349,060000 483 151 911,22 2 393 421,74 2 393 421,74 148 256,041200 145 349,060000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 1,021242 16 577 997,73 16 577 997,73 16 577 997,73 1,021242 1,021242
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest EUR 0,010105 8 422 732,21 8 422 732,21 8 422 732,21 0,010105 0,010105
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR