Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 29.9.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Euro Plus Fond EUR 0,045272 110 505 590,37 110 505 590,37 63 952 463,03 0,045498 0,045272
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038864 31 523 491,00 31 499 605,00 24 860 777,00 0,038864 0,038864
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 151,440000 22 806 215,67 9 546 615,57 904 905,57 152,197200 151,440000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 117,070000 238 500 637,84 7 508 752,73 21 072,60 117,655350 117,070000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 139,410000 201 969 379,25 7 567 035,39 9 619,29 140,107050 139,410000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,039947 30 628 467,46 30 627 560,12 30 627 560,12 0,039947 0,039947
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,037034 110 051 074,77 110 051 074,77 61 592 243,94 0,037034 0,037034
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 293,620000 360 575 116,15 7 584 494,06 0,00 1 300,088100 1 293,620000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 7,290000 226 132 857,20 551 646,29 551 646,29 7,618050 7,290000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 6,890000 6 115 098,31 67 893,43 67 893,43 7,200050 6,890000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 115,760000 408 971 517,24 3 472,80 3 472,80 116,338800 115,760000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 139 595,280000 463 988 326,67 1 543 284,89 1 543 284,89 142 387,185600 139 595,280000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR