Správa a zloženie portfólia

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 5.7.2024

Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
EAM SK Euro Plus Fond Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 0,00 0,50 0,51
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 0,10 0,56
ČSOB Privátny o.p.f. KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., .a.s. 150,00 0,00 0,00 0,47
ERSTE RESERVE DOLLAR Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,58
ERSTE RESERVE EURO PLUS Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,31
ERSTE RESERVE CORPORATE Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,40
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 0,00 0,92 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 0,00 0,00 0,26
ERSTE RESERVE EURO Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,17
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 0,79
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 0,84
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,50 0,31
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 250 000,00 0,00 2,00 0,26
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. 30,00 0,00 0,00 0,50
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 0,00 0,00 0,83
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka