Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 14.6.2024

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Multi Interest Cash USD 0,0820 0,00 1 515,00 0,00 1 515,00 1 515,00 -187 350,00 741 858,00 1 109 431,00 912 462,00 8 111 621,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,2439 9,00 793,00 9,00 793,00 784,00 784,00 -141 205,00 -278 989,00 -278 989,00 -99 734,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,3683 958,00 117 902,00 958,00 117 902,00 116 944,00 116 944,00 -1 625 122,00 -3 778 655,00 -3 778 655,00 -4 953 035,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,8941 0,00 1 521,17 0,00 1 521,17 1 521,17 11 530,42 108 820,89 198 682,61 201 691,54 260 214,39
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,4151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 090,80
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 182 739,65 281 646,41 182 739,65 281 646,41 98 906,76 437 732,14 1 698 261,33 7 420 686,37 7 420 686,37 7 420 686,37
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 112,09 9 331,90 112,09 9 331,90 9 219,81 92 282,42 99 473,27 301 278,77 301 278,77 301 278,77
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )