Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 19.4.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 177,109000 295 210 262,00 30 817 861,00 30 817 861,00 6 183,286109 6 177,109000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 238,202456 608 461 391,20 48 949,00 48 949,00 250,112579 238,202456
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 213,911430 2 350 523 607,00 2 060 910,00 2 060 910,00 224,607002 213,911430
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 616,820000 139 098 834,36 807 112,50 807 112,50 1 624,904100 1 616,820000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 74,330000 1 484 236 378,00 0,00 0,00 75,816600 73,586700
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 420,480000 22 300 534,92 1 116,79 1 116,79 433,094400 420,480000
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest EUR 0,010088 8 454 938,19 8 454 938,19 8 454 938,19 0,010088 0,010088
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR EUR 101,780000 1 749 493 017,34 32 607 741,04 32 607 741,04 106,360100 101,780000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD EUR 118,860000 1 721 525 193,75 2 641 146,74 2 641 146,74 124,208700 118,860000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR