Správa a zloženie portfólia

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 5.7.2024

Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
KBC Multi Interest Cash USD KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 0,10 0,37
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 1,00 0,00 5,00 0,50 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 1,00 0,00 5,00 0,50 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 0,50 0,50 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. Založenie triedy akcií fondu 31.12.2014
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Deutschland AG 1,00 2,00 0,13
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch 1,00 0,00 3,00 0,80
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR Amundi Asset Management Amundi Asset Management 0,00 4,50 0,46
Amundi Funds Cash USD - A2 USD Amundi Asset Management Amundi Asset Management 0,00 4,50 0,46
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka