Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 24.11.2023

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond 1,4022 813 205,04 2 134 390,45 791 745,55 2 104 390,45 1 321 185,41 3 423 976,05 4 686 718,72 19 705 212,15 43 333 785,18 59 978 317,73
TAM - Realitný Fond 1,6712 295 642,80 11 021,31 295 642,80 11 021,31 -284 621,49 -577 386,67 -3 347 636,97 -95 419 785,24 -75 107 161,83 -91 600 264,64
Realitný o.p.f - 365.invest 1,4292 897 583,24 2 347 134,03 897 583,24 2 347 134,03 1 449 550,79 5 716 234,88 16 251 505,17 35 478 198,69 36 297 486,68 43 763 844,58
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I 1,6105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405 000,00 555 000,00 3 379 857,00 -9 872 708,73
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest 1,4145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 050 000,00 924 619,69 1 756 249,96 1 749 504,63
IAD - Korunový realitný fond 1,4301 12 528,88 156 397,46 12 528,88 123 397,46 143 868,58 -207 127,55 64 499,86 2 215 238,83 5 094 393,90 6 393 785,94
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 1,9653 250 417,96 76 782,31 250 417,96 76 782,31 -173 635,65 -6 363 187,43 -8 360 319,73 -11 495 642,86 -10 143 548,29 -8 407 509,01
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. 0,2896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -111 290,59 -109 600,52
TAM - Realitný fond II. 7,1883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350 000,00 -350 000,00 66 450 000,00 66 450 000,00 73 195 000,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 0,8341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700 000,00 4 700 000,00 5 100 000,00 4 996 523,49
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,7232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 4 256 999,99 3 737 249,99 3 591 199,04
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,9938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 869 662,36 6 078 367,14 13 267 599,98 28 932 779,28 33 258 831,91
Wood & Company Office Podfond 6,3474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wood & Company Retail Podfond 6,5209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 12,2985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,9985 35 580,57 2 756 256,58 35 580,57 2 756 256,58 2 720 676,01 6 334 729,27 18 359 747,08 39 597 366,35 70 809 967,23 71 760 815,85
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O 0,00 871 000,00 0,00 871 000,00 871 000,00 871 000,00 3 955 000,00 6 509 755,00 7 459 005,00 7 459 005,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 709 900,00 1 935 900,00 2 491 150,00 2 491 150,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )