Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.5.2024

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond 1,4304 1 398 534,03 1 291 026,70 1 360 041,16 1 283 926,70 -107 507,33 465 084,40 -175 043,28 15 660 352,78 1 767 515,57 33 507 832,19
TAM - Realitný Fond 1,5260 157 293,63 8 233,89 157 293,63 8 233,89 -149 059,74 -1 324 330,16 -1 248 456,71 17 520 542,45 18 827 671,44 -78 252 871,02
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2576 1 444 638,91 2 744 869,12 1 444 638,91 2 744 869,12 1 300 230,21 9 805 495,53 5 657 402,69 16 347 991,76 149 282,05 51 113 684,95
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I 39,3116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 577 022,96 -11 577 022,96 -11 577 022,96 -10 623 970,96
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest 1,4597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 2 350 000,00 3 231 616,82 2 631 616,82 4 157 496,41
IAD - Korunový realitný fond 1,4865 802 333,56 948 757,95 802 333,56 886 157,95 146 424,39 473 508,08 2 868 331,57 5 390 688,67 3 300 613,88 7 670 360,50
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,4809 132 748,62 16 556,81 132 748,62 16 556,81 -116 191,81 -613 202,65 -3 002 325,00 -10 384 609,73 -6 840 978,16 -21 615 914,40
TAM - Realitný fond II. 4,4159 3 480 000,03 4 180 000,00 0,00 0,00 699 999,97 699 999,97 699 999,97 2 611 999,77 2 611 999,77 69 061 999,77
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,6281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -732 920,34 -732 920,34 -732 920,34 3 967 079,66
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 7 499 999,99 7 499 999,99 11 756 999,98
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,3176 0,00 1 579 022,05 0,00 1 579 022,05 1 579 022,05 1 579 022,05 4 736 589,38 10 440 752,14 8 366 491,45 23 708 352,12
Wood & Company Office Podfond 4,0839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wood & Company Retail Podfond 7,1498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 4,0731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 1,1460 112 392,59 591 894,33 112 392,59 591 894,33 479 501,74 2 171 093,23 9 718 739,11 30 867 381,82 19 586 392,77 70 588 648,80
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O 39,3566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892 000,00 0,00 7 320 755,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A 39,3444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -229 552,60 5 447,40 -229 552,60 2 066 597,40
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )