Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 29.9.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,085454 437 320 346,50 428 068 387,60 423 085 602,00 0,088018 0,085454
TAM - Realitný Fond EUR 0,034788 289 701 170,17 289 701 170,17 289 701 170,17 0,034788 0,033744
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,066689 1 037 306 949,00 1 037 306 949,00 1 023 831 986,00 0,067689 0,066022
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 1 313,300000 132 643 967,62 122 109 839,53 122 109 839,53 1 313,300000 1 313,300000
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,013473 31 616 925,52 31 616 925,52 18 727 976,80 0,013473 0,013473
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,372297 90 718 904,49 27 329 684,49 27 329 684,49 1,413466 1,372297
ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,012891 135 256 829,07 135 256 829,07 103 462 171,46 1,023020 1,012891
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. EUR 0,117633 93 231,90 93 231,90 93 231,90 0,119986 0,116457
TAM - Realitný fond II. EUR 0,118530 120 260 693,12 120 260 693,12 35 851 315,92 0,118530 0,118530
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010584 31 638 682,16 31 638 682,16 28 406 981,99 0,011113 0,010055
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010773 83 489 573,30 83 489 573,30 78 528 164,63 0,011312 0,010234
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,064786 107 282 786,27 107 282 786,27 107 282 786,27 1,091406 1,032842
Wood & Company Office Podfond EUR 1,905700 216 350 000,00 0,00 0,00 1,962871 1,848529
Wood & Company Retail Podfond EUR 2,660800 98 400 000,00 0,00 0,00 2,740624 2,580976
TAM - AP Realitný fond EUR 61 984,109792 52 996 413,87 52 996 413,87 52 996 413,87 61 984,109792 61 984,109792
ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,028169 64 396 693,23 64 396 693,23 64 396 693,23 1,038451 1,009662
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 102,720000 2 313 033,34 2 313 033,34 2 313 033,34 105,801600 97,584000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 964,490000 7 123 573,23 7 123 573,23 7 123 573,23 974,134900 954,845100
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR