Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 23.2.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,086197 455 625 543,70 446 740 421,10 441 819 414,70 0,088783 0,086197
TAM - Realitný Fond EUR 0,035135 312 908 125,65 312 908 125,65 312 908 125,65 0,035135 0,034081
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,067388 1 071 147 481,00 1 071 147 481,00 1 071 147 481,00 0,067388 0,066040
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 888,920000 89 968 016,40 79 620 341,08 79 620 341,08 888,920000 888,920000
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,013776 36 350 126,95 36 350 126,95 36 350 126,95 0,013776 0,013776
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,420704 94 849 439,44 31 064 860,78 31 064 860,78 1,463325 1,420704
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 0,996235 118 162 847,30 118 162 847,30 98 488 477,25 1,006197 0,996235
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. EUR 0,102579 81 300,41 81 300,41 81 300,41 0,104631 0,101553
TAM - Realitný fond II. EUR 0,115879 119 141 495,66 119 141 495,66 38 602 912,35 0,115879 0,115879
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010899 37 400 926,49 37 400 926,49 37 400 926,49 0,010899 0,010899
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011140 94 229 247,73 94 229 247,73 94 229 247,73 0,011140 0,011140
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,062860 116 669 851,64 116 669 851,64 116 669 851,64 1,089432 1,030974
Wood & Company Office Podfond EUR 1,968900 231 210 000,00 0,00 0,00 2,027967 1,909833
Wood & Company Retail Podfond EUR 2,859000 113 840 000,00 0,00 0,00 2,944770 2,773230
TAM - AP Realitný fond EUR 60 345,783587 51 595 644,97 51 595 644,97 51 595 644,97 60 345,783587 60 345,783587
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,032953 96 893 129,50 96 893 129,50 96 893 129,50 1,043283 1,014360
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 69,420000 4 274 347,25 4 274 347,25 4 274 347,25 71,502600 65,949000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 651,740000 5 343 242,63 5 343 242,63 5 343 242,63 658,257400 645,222600
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR