Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 14.6.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,087551 473 201 976,20 464 236 927,20 459 310 141,30 0,090178 0,087551
TAM - Realitný Fond EUR 0,035667 312 772 542,08 312 772 542,08 312 772 542,08 0,035667 0,034597
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,068910 1 101 521 944,00 1 101 521 944,00 1 101 521 944,00 0,068910 0,067532
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 905,310000 79 835 920,50 69 488 245,18 69 488 245,18 905,310000 905,310000
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,013985 39 032 473,21 39 032 473,21 39 032 473,21 0,013985 0,013985
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,438648 100 892 819,80 40 039 176,49 40 039 176,49 1,481807 1,438648
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,003266 115 961 705,94 115 961 705,94 95 937 618,17 1,013299 1,003266
TAM - Realitný fond II. EUR 0,118306 122 414 377,33 122 414 377,33 43 459 181,82 0,118306 0,118306
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011000 37 011 176,03 37 011 176,03 37 011 176,03 0,011000 0,011000
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011403 98 191 908,45 98 191 908,45 98 191 908,45 0,011403 0,011403
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,068873 122 078 119,77 122 078 119,77 122 078 119,77 1,095595 1,036807
Wood & Company Office Podfond EUR 1,987400 236 230 000,00 0,00 0,00 2,047022 1,927778
Wood & Company Retail Podfond EUR 2,851800 116 670 000,00 0,00 0,00 2,937354 2,766246
TAM - AP Realitný fond EUR 60 984,895178 52 142 085,38 52 142 085,38 52 142 085,38 60 984,895178 60 984,895178
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,040243 106 635 104,51 106 635 104,51 106 635 104,51 1,050645 1,021519
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 70,440000 4 349 020,90 4 349 020,90 4 349 020,90 72,553200 66,918000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 662,160000 5 245 481,12 5 245 481,12 5 245 481,12 668,781600 655,538400
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR