Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 24.11.2023

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,02 0,33 1,55 2,06 4,47 4,74 0,00
TAM - Realitný Fond EUR 0,03 0,17 0,72 2,55 3,58 4,41 0,00
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,08 1,42 2,32 4,09 3,74 0,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 0,32 0,01 0,38 1,66 5,96 6,54 0,00
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,51 1,68 3,17 5,92 4,69 0,00
IAD - Korunový realitný fond CZK 0,03 0,14 1,97 3,42 6,81 6,46 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 0,04 0,95 1,47 2,37 2,85 1,67 0,00
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. EUR 0,45 3,38 0,00
TAM - Realitný fond II. EUR -0,02 0,87 0,75 1,72 8,73 6,11 0,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,30 1,00 2,06 2,97 2,12 0,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,15 1,36 3,36 5,48 2,80 0,00
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 0,33 0,23 1,45 3,34 2,27 0,00
Wood & Company Office Podfond EUR 1,23 0,04 10,33 8,01 0,00
Wood & Company Retail Podfond EUR 1,04 2,22 13,97 10,05 0,00
TAM - AP Realitný fond EUR -0,03 0,42 0,18 6,60 20,80 7,58 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 0,04 0,95 1,47 2,37 2,85 1,22 0,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 0,30 0,44 1,77 3,70 1,22 0,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 0,29 0,01 0,25 1,54 2,87 0,95 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu