Správa a zloženie portfólia

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 19.4.2024

Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
IAD - Prvý realitný fond IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 3,00 2,16
TAM - Realitný Fond Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,56
Realitný o.p.f - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 2,00 0,00 2,16
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I HB REAVIS Slovakia a. s. HB Reavis Investment Management S.a R.L. 125,00 0,00 0,00 1,65
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 50 000,00 0,00 0,00 2,46
IAD - Korunový realitný fond IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 3,00 2,86 Zberný fond pre Prvý realitný fond
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 0,00 1,00 1,74
TAM - Realitný fond II. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 50,00 0,00 0,00 1,48
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 50 000,00 0,00 0,00 3,33
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 50 000,00 0,00 0,00 3,00
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s. 500,00 3,00 2,50 1,13
Wood & Company Office Podfond Wood & Company, a.s. Wood & Company, a.s. 125 000,00 3,00 3,00 1,00
Wood & Company Retail Podfond Wood & Company, a.s. Wood & Company, a.s. 125 000,00 3,00 3,00 1,00
TAM - AP Realitný fond Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 55,00 0,00 0,00 2,17
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 1,80 1,00 1,74
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O HB REAVIS Slovakia a. s. HB Reavis Investment Management S.a.R.L. 10 000,00 5,00 3,00 2,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A HB REAVIS Slovakia a. s. HB Reavis Investment Management S.a.R.L. 50,00 1,00 1,00 2,00
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka