365.invest, sprav. spol., a. s.

365.invest, sprav. spol., a. s.

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť: 365.invest, sprav. spol., a. s.
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: +421 2 59 60 22 22
Fax: +421 2 59 60 38 48
E-mail: [email protected]
www - stránka: www.365invest.sk

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Gabriel Balog - predseda
Ing. Juraj Bielik - člen
Ing. Jozef Šimovčík - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Andrej Zaťko - predseda
Mgr. Marek Šupa - člen
Ing. Peter Hajko - člen

Akcionári člena SASS nad 5 %

(100%) 365.bank, a.s.

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť
365.invest, sprav. spol., a. s.
Sídlo
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Fax
+421 2 59 60 38 48
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Gabriel Balog - predseda
Ing. Juraj Bielik - člen
Ing. Jozef Šimovčík - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Andrej Zaťko - predseda
Mgr. Marek Šupa - člen
Ing. Peter Hajko - člen

Akcionári člena SASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)

(100%) 365.bank, a.s.