Všetky fondy - Denné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Denné údaje o OPF

Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 26.1.2023 EUR 0,049782 1,35 1,18 2,10
Realitný o.p.f - 365.invest 26.1.2023 EUR 0,064984 3,66 3,69 2,97
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 26.1.2023 EUR 1,193904 -0,17 -1,90 -0,69
Realitný plus o.p.f. - 365.invest 26.1.2023 EUR 0,011305 4,38 2,48 1,80
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %