Všetky fondy - Denné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Denné údaje o OPF

Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 2.10.2023 EUR 0,051232 2,19 3,72 3,12
Realitný o.p.f - 365.invest 2.10.2023 EUR 0,066701 1,61 4,28 3,34
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 2.10.2023 EUR 1,222705 1,78 2,70 0,10
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %