Všetky fondy - Denné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Denné údaje o OPF

Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 11.7.2024 EUR 0,053340 2,58 4,78 3,49
Realitný o.p.f - 365.invest 11.7.2024 EUR 0,069058 2,73 4,03 4,06
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 11.7.2024 EUR 1,267513 2,65 4,30 1,21
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest 11.7.2024 EUR 0,010154 1,47
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %