Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,052226 176 422 753,60 176 422 753,60 176 422 753,60 0,052226 0,051704
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,067388 1 071 147 481,00 1 071 147 481,00 1 071 147 481,00 0,067388 0,066040
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,245344 37 118 236,22 37 118 236,22 37 118 236,22 1,245344 1,220437
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,013776 36 350 126,95 36 350 126,95 36 350 126,95 0,013776 0,013776
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010899 37 400 926,49 37 400 926,49 37 400 926,49 0,010899 0,010899
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011140 94 229 247,73 94 229 247,73 94 229 247,73 0,011140 0,011140
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,010553 31 170 993,05 31 170 993,05 31 170 993,05 0,010553 0,010342
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,009541 5 509 432,06 5 509 432,06 5 509 432,06 0,009541 0,009350
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,011327 697 400,38 697 400,38 697 400,38 0,011327 0,010987
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest EUR 0,010048 8 551 025,03 8 551 025,03 8 551 025,03 0,010048 0,010048
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR