Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,049744 181 578 372,60 181 578 372,60 118 306 090,90 0,049868 0,049620
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,064984 882 989 063,10 882 989 063,10 870 532 948,80 0,065959 0,064334
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,193201 47 446 566,91 47 446 566,91 47 446 566,91 1,211099 1,181269
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,012945 30 109 055,05 30 109 055,05 17 725 217,66 0,012945 0,012945
Realitný plus o.p.f. - 365.invest EUR 0,011305 157 176 811,60 157 176 811,60 118 239 736,90 0,011475 0,011192
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,009468 838 111,86 838 111,86 838 111,86 0,009468 0,009468
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest EUR 0,009611 142 440,58 142 440,58 142 440,58 0,009755 0,009515
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010370 30 595 972,49 30 595 972,49 27 030 998,53 0,010889 0,009852
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010395 78 883 324,38 78 883 324,38 76 284 574,38 0,010915 0,009875
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,008713 27 607 583,35 27 607 583,35 25 473 574,29 0,008800 0,008452
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,006887 3 366 582,31 3 366 582,31 2 167 370,26 0,006956 0,006680
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,005134 120 382,66 120 382,66 120 382,66 0,005391 0,004877
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR