Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 24.11.2023

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 2,7551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 2,9541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 530,00 -3 530,00 -3 530,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 4,9502 203,00 0,00 203,00 0,00 -203,00 -21 260,00 -126 135,00 -198 573,00 -361 197,00 -374 110,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 8,3496 569,00 0,00 569,00 0,00 -569,00 -569,00 -87 106,00 -114 223,00 -248 894,00 -248 894,00
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 2,4100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 896,00 -54 809,00 -54 809,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 6,8489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 884,00 -36 332,00 -74 314,00 -83 974,00
Horizon CSOB Europsky Rast 1 9,3292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 186,00 -88 085,00 -143 761,00 -148 901,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 1,9383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 142,00 -35 486,00 -35 486,00
Horizon CSOB Financie 1 8,6619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53 174,00 -134 047,00 -293 968,00 -293 968,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 1,2584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 391,00 -52 668,00 -76 205,00 -91 383,00 -91 383,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 8,9640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 005,00 -53 646,00 -79 260,00 -83 437,00 -92 256,00
Perspective North America 100 Timing USD 5 10,7072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 014,00 -1 014,00 -6 640,00 -6 640,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 5,1726 3 812,00 0,00 3 812,00 0,00 -3 812,00 -59 353,00 -119 859,00 -173 078,00 -585 881,00 -595 004,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 5,0736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 210,00 -2 210,00 -51 436,00 -51 436,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 10,2537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 279,00 -28 486,00
Perspective Global Timing USD 3 9,3787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -92 388,00 -96 976,00 -96 976,00 -97 899,00 -97 899,00
Perspective Global Timing USD 4 8,2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 711,00 -4 711,00 -4 711,00 -4 711,00
Horizon Start 100 6,7884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 399,00 -266 559,00 -321 802,00 -736 146,00 -813 940,00
Horizon Start 100 Plus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 355,00 20 315 352,00 27 621 682,00 27 621 682,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 759 600,00 8 291 200,00 8 291 200,00 8 291 200,00 8 291 200,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )