Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 14.6.2024

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 3,0291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -888,00 -888,00 -888,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 3,3191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 530,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 2,6836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 408,00 -13 408,00 -230 473,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 4,1035 2 980,00 0,00 2 980,00 0,00 -2 980,00 -2 980,00 -7 720,00 -33 570,00 -33 570,00 -142 213,00
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 1,5272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 896,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 4,4050 12 989,00 0,00 12 989,00 0,00 -12 989,00 -12 989,00 -17 523,00 -17 523,00 -17 523,00 -56 760,00
Horizon CSOB Europsky Rast 1 5,2045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 105,00 -96 092,00 -96 092,00 -187 625,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 1,8143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 906,00
Horizon CSOB Financie 1 3,0417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 642,00 -46 492,00 -46 492,00 -202 698,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,8763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -443,00 -443,00 -8 675,00 -8 675,00 -105 431,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 7,7381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 360,00 -44 053,00 -42 227,00 -112 776,00
Perspective North America 100 Timing USD 5 9,5743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 403,00 -42 403,00 -43 417,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 6,2206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -137 243,00 -235 908,00 -450 470,00 -446 832,00 -642 255,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 3,2237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 318,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 10,3064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 378,00 -159 391,00 -159 391,00 -159 391,00
Perspective Global Timing USD 3 8,0119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 005,00 -98 208,00 -98 208,00 -195 184,00
Perspective Global Timing USD 4 7,2356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 711,00
Horizon Start 100 7,0715 4 498,00 0,00 4 498,00 0,00 -4 498,00 -17 046,00 -141 688,00 -913 693,00 -608 665,00 -1 251 795,00
Horizon Start 100 Plus 6,2295 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 -3 300,00 -49 908,00 -429 001,00 -543 337,00 -538 177,00 6 604 456,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 11 469,00 0,00 11 469,00 0,00 -11 469,00 -11 469,00 -21 644,00 -23 657,00 -23 657,00 8 179 093,00
Perspective Global 95 USD 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )