Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 23.2.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 967,520000 25 129 367,00 534 181,00 534 181,00 996,545600 957,844800
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 961,020000 25 225 874,00 343 063,00 343 063,00 989,850600 951,409800
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,350000 6 790 314,00 6 790 314,00 6 790 314,00 10,660500 10,246500
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,720000 3 814 302,00 3 160 696,00 3 160 696,00 12,071600 11,602800
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,760000 294 064 159,00 1 547 463,00 1 547 463,00 10,052800 9,662400
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,560000 3 190 939,00 2 896 030,00 2 896 030,00 9,846800 9,464400
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,960000 2 939 063,00 2 927 054,00 2 927 054,00 11,288800 10,850400
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 2 725 860,00 2 725 860,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,030000 5 059 757,00 5 055 942,00 5 055 942,00 11,360900 10,919700
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,290000 4 956 213,00 1 995 830,00 1 995 830,00 10,598700 10,187100
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,130000 4 732 808,00 3 352 792,00 3 352 792,00 9,403900 9,038700
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 145,730000 23 296 611,00 646 347,00 646 347,00 1 180,101900 1 134,272700
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,590000 11 339 973,00 11 222 017,00 11 222 017,00 9,685900 9,494100
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,270000 269 148 501,00 1 763 443,00 1 763 443,00 9,548100 9,177300
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 128,840000 27 420 595,00 480 224,00 480 224,00 1 162,705200 1 117,551600
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 020,710000 45 076 615,00 967 565,00 967 565,00 1 051,331300 1 010,502900
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 012,620000 33 627 042,00 224 756,00 224 756,00 1 042,998600 1 002,493800
Horizon Start 100 EUR 10,610000 18 499 094,00 18 206 304,00 18 206 304,00 10,928300 10,503900
Horizon Start 100 Plus EUR 10,470000 39 974 762,00 28 843 175,00 28 843 175,00 10,574700 10,365300
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 10,230000 8 287 098,00 8 287 098,00 8 287 098,00 10,434600 10,127700
Perspective Global 95 USD 1 USD 918,820000 34 557 395,00 1 736 861,00 1 736 861,00 937,196400 909,631800
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR