Správa a zloženie portfólia

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.5.2024

Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 1,00 1,00 3,00 1,39 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 1,00 1,00 3,00 1,46 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,81 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,65 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,84
Horizon CSOB Globalny Rast 2 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,68
Horizon CSOB Europsky Rast 1 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,48
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 1,00 1,00 3,00 1,56
Horizon CSOB Financie 1 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,18
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 250,00 1,00 3,00 1,29
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,92
Perspective North America 100 Timing USD 5 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 1,00 1,00 3,00 1,16 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Horizon CSOB Investicna Prilezitost KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 1,00 0,61 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,34 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Perspective North America 100 Timing USD 6 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 1,00 1,00 3,00 0,98 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Perspective Global Timing USD 3 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 1,00 1,00 3,00 1,00 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Perspective Global Timing USD 4 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 1,00 1,00 3,00 0,83 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Horizon Start 100 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 0,63
Horizon Start 100 Plus KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV 1,00 1,00 1,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV 1,00 2,00 1,20
Perspective Global 95 USD 1 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV 1,00 2,00 1,17 Nákup bol možný len počas upisovacieho obdobia
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka